Keresés eredménye

158 találat a megadott közalkalmazott besorolása tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket megjelenítettük. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
131. találat: Illetménynövekedés
A (főiskolai) közgazdászdiploma és a (felsőfokú) mérlegképes könyvelő végzettség a Kjt. 66. § (6) bekezdése alapján azonos képzettségi szinten van - mind a kettő a felsőfokú képzettségi szinthez tartozik. Véleményem szerint a főiskolai diploma mellett további szakképesítésként figyelembe lehet venni a felsőfokú mérlegképes könyvelői végzettséget az illetmény, illetve az illetménynövekedés megállapítása során. Egyetértenek álláspontommal?
szakképesítést munkaidejének legalább 10%-ában hasznosítja. (Részlet a válaszból!) A feltételek teljesülése esetén, egy további szakképesítés okán legalább 5%-kal, kettő vagy több további szakképesítés okán legalább 8%-kal növekszik a közalkalmazott illetménye. (Részlet a válaszból!) A harmadik feltétel teljesülését - a további szakképesítést legalább a munkaidő 10%-ában hasznosítja a közalkalmazott - igen nehéz mérni egyes munkakörökben, ezért ahol a szakképesítés hasznosításának mértéke előre nem határozható meg, az illetménynövekedés feltételeit a miniszter állapítja meg. (Részlet a válaszból!) Többször utaltunk már arra, hogy különböző ágazatokban miniszteri rendeletek a kinevezésben
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1222
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
132. találat: Közalkalmazott besorolása
Egyetemi végzettségem van, de szakközépiskolában gépírásból is érettségiztem. Művelődésszervező és kulturális menedzser a beosztásom, munkám során használok számítógépet, vagyis a gépírást. A gépírásért jár-e nekem a "további szakképesítés utáni" 5%?
további szükséges szakképesítés, szakképzettség kerül meghatározásra, - ezen további szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik a közalkalmazott, és végül - ezen további szakképesítést munkaidejének legalább 10%-ában hasznosítja. (Részlet a válaszból!) A feltételek teljesülése esetén, egy további szakképesítés okán legalább 5%-kal, kettő vagy több további szakképesítés okán legalább 8%-kal növekszik a közalkalmazott illetménye. (Részlet a válaszból!) A harmadik feltétel teljesülését - a további szakképesítést legalább a munkaidő 10%-ában hasznosítja a közalkalmazott - igen nehéz mérni egyes munkakörökben, ezért ahol a szakképesítés hasznosításának mértéke előre nem határozható meg, az illetménynövekedés feltételeit a miniszter állapítja meg. (Részlet a válaszból!) A kérdés megválaszolása szempontjából
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1159
133. találat: Gazdasági vezető besorolása
Intézményünkben a gazdasági vezető mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezik. Jelenleg főiskolán gazdaságiinformatikus-képzésben vesz részt, a harmadik évfolyamot végezte el, még két félév hátra van. Amennyiben a főiskolát elvégzi, az államvizsgát leteszi, de nyelvvizsga hiánya miatt diplomát nem kaphat, az F kategóriába jövőre besorolható lesz-e?
és főiskolai szintű alapképzésben ... szakmai vizsgával fejezi be. (Részlet a válaszból!) A (7) bekezdés írja elő, hogy ha e törvény másként nem rendelkezik, az oklevél kiadásának feltétele az alapképzési szakok és szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló kormányrendeletben a záróvizsgára bocsátás előfeltételeként előírt államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-követelmény teljesítése. (Részlet a válaszból!) Tovább pontosítja a kérdést a 97. § (1) bekezdése, mely rögzíti, hogy a sikeres záróvizsga és az előírt nyelvvizsga teljesítésének igazolását követő 30 napon belül a felsőoktatási intézmény kiállítja és kiadja az oklevelet a jogosult részére. (Részlet a válaszból!) Kétségtelen
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1158
134. találat: Közalkalmazott előresorolása
Egy közalkalmazott középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. Jelenleg nem szakirányú főiskolai tanulmányokat folytat, a betöltött munkaköréhez ez nem szükséges. Továbbra is a mostani munkakörében fog dolgozni. Igaz-e, hogy csak akkor sorolható magasabb fizetési fokozatba, ha a diplomáját 2005. július 1-jéig megkapja? Milyen jogszabály alapján?
eligazítást nyújtanak arra vonatkozóan, hogy a különböző elnevezésű munkakörökbe milyen feladatot ellátó alkalmazottat lehet besorolni. (Részlet a válaszból!) Fentiek alapján nem kerülhet sor olyan képesítéssel való átsorolásra, mely nem tekinthető az adott munkakörben megfelelő iskolai végzettségnek. (Részlet a válaszból!) A közszolgálati jogviszonyban valóban kötődik egy határidő 2005. évhez, azonban nem július 1-jéhez, hanem a 2005/2006. évben megszerzett felsőfokú iskolai végzettségekre vonatkozóan. (Részlet a válaszból!) A köztisztviselőt - amennyiben az általános alkalmazási feltételeknek megfelel (Ktv. 7. §) - iskolai végzettségének és a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejének megfelelően be kell sorolni. (Részlet a válaszból!) A besorolás "kizárólag" az iskolai végzettséghez, közszolgálati jogviszonyban töltött időhöz és a minősítéshez
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1154
135. találat: Illetménynövekedés
Iskolánk gazdasági vezetője 1990-ben végzett a számviteli főiskolán. 2003-ban regisztráltatta magát, mint mérlegképes könyvelő. Jár-e a számviteli főiskola és a mérlegképes könyvelői felsőfokú végzettség alapján a Kjt. 66. § (2) bekezdése szerinti 5%-os illetménynövekedés?
legalább 10%-ában hasznosítja. (Részlet a válaszból!) A feltételek teljesülése esetén egy további szakképesítés okán legalább 5%-kal, kettő vagy több további szakképesítés okán legalább 8%-kal növekszik a közalkalmazott illetménye. (Részlet a válaszból!) A harmadik feltétel teljesülését - a további szakképesítést legalább a munkaidő 10%-ában hasznosítja a közalkalmazott - igen nehéz mérni egyes munkakörökben, ezért ahol a szakképesítés hasznosításának mértéke előre nem határozható meg, az illetménynövekedés feltételeit a miniszter állapítja meg. (Részlet a válaszból!) Ez utóbbi kérdést rendezi a 138/1992. (Részlet a válaszból!) Korm. rendelet, mely a közoktatási intézményekben létesített közalkalmazotti jogviszonyokra vonatkozik. (Részlet a válaszból!) A kinevezésben feltüntetett további szakképesítés hasznosításának mértékétől függetlenül illetménynövekedés
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1152
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
136. találat: Óvónő, illetve igazgató átsorolása
Önkormányzati fenntartású óvoda óvónője elvégezte a közoktatás-vezetői tanfolyamot. Jogosult-e az "F" fizetési osztályból "G" fizetési osztályba történő átsorolása, ha a munkaköre változatlan maradt, nem lett vezető, és a jelenlegi munkaköréhez ez a szakvizsga nem szükséges? Vezető beosztású (igazgató) elvégezte a közoktatás-vezetői tanfolyamot, és utána átsorolták "F"-ből "G" fizetési osztályba. Jelenleg azonban már nem tölt be vezetői beosztást. Vissza lehet-e sorolni "F" fizetési osztályba, mivel jelenlegi beosztásához nem szükséges ez a szakvizsga?
magasabb besorolásra, mert a rendszer a munkakörre előírt és ezáltal annak ellátásához szükséges képzettséget ismeri el.) A 138/1992. (Részlet a válaszból!) Korm. rendelet melléklete alapján az óvodapedagógusi munkakör betölthető "F" és "G" fizetési osztályba sorolással is. (Részlet a válaszból!) A Kjt. 61. § (1) bekezdés f) pontja alapján az "F" fizetési osztályba a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló munkakörök tartoznak, míg a "G" fizetési osztályba a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló munkakörhöz kötött munkakörök tartoznak. (Részlet a válaszból!) A kérdésben leírtak szerint az elvégzett közoktatás-vezetői tanfolyam a jelenlegi munkakörhöz nem szükséges.
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1130
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
137. találat: Közalkalmazott besorolása
A nyíregyházi egészségügyi főiskola levelezős hallgatójaként 2003. évben diplomás ápoló képesítést szereztem, azonban diplomámat a mai napig nem kaptam meg, mert nem tudtam nyelvvizsga-bizonyítványt felmutatni (eddig 5 sikertelen próbálkozásom volt). 2004. 07. 02-án szociális idősek otthonában jogviszonyt létesítettem, úgy lettem besorolva, mintha meglenne a főiskolai végzettségem, holott az intézményvezető is ismerte annak hiányát. 2004. 12. 01. napjával azonban visszasorolt az intézményvezető, egy ellenőrzésre hivatkozva. Szeretem a munkámat, amihez egyáltalán nincs szükség idegennyelv-tudásra. Miért nem kaphatom meg a diplomámat azzal a megjegyzéssel, hogy nyelvvizsgát nem tett? Illetve a munkáltató visszasorolása jogszerű volt-e vagy sem?
hogy az oktatási intézmény által kiállított oklevél tanúsítja és igazolja a képesítés megszerzését. (Részlet a válaszból!) Ennek hiányában - sajnálatos módon - nem kezelhető úgy a helyzet, hogy megvan ugyan a sikeres záróvizsga, mely majdnem egyenlő a diplomával, hanem úgy kell a kérdést megvizsgálnunk, hogy a hallgató nem rendelkezik az említett diplomával. [Felmerül még esetleg a hivatkozott törvény 123. § (10) bekezdésének alkalmazhatósága - bár a kérdésben nem történik utalás a hallgató életkorára -, ugyanis az esetben mentesül a hallgató a nyelvvizsga letételének követelménye alól, ha a tanulmányok megkezdésének évében legalább a 40. életévét betölti.] Fentiek alapján a törvény megengedő rendelkezése hiányában nincs arra lehetőség, hogy diplomája kiadásra kerüljön mindaddig,
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1129
Kapcsolódó tárgyszavak:
138. találat: Közalkalmazott besorolása
Középiskolában étkeztetési és tankönyvügyekkel foglalkozó (jelenleg "E" kategóriába sorolt) gazdasági dolgozó önerőből személyügyi szervező főiskolai végzettséget szerzett. A 138/1992. Korm. rendelet alapján a dolgozót át kell-e sorolni a legmagasabb iskolai végzettségének megfelelő fizetési osztályba?
közalkalmazott fizetési osztályát annak az ellátandó munkakör betöltésére előírt legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik. (Részlet a válaszból!) Nem hagyható tehát figyelmen kívül az a körülmény, hogy az adott munkakörben melyek az előírt, meghatározott iskolai végzettségek, szakképesítések. (Részlet a válaszból!) Ahogy ezt a Legfelsőbb Bíróság Mfv. (Részlet a válaszból!) II.10.072/2000. számú ítélete
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1102
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
139. találat: Közalkalmazotti illetménynövekedés
Középiskolában gazdasági vezetőként dolgozom, végzettségeim: számítástechnikai folyamatszervező (középfokú), mérlegképes könyvelő (felsőfokú), közgazdász (főiskolai). Besorolásom - főiskolai végzettségem miatt - az "F" kategóriába tartozik. Jár-e a mérlegképes könyvelői végzettségemre tekintettel további szakképesítés címén illetménynövekedés, mivel megítélésem szerint ezt a munkaidőm 10%-ánál nagyobb mértékben hasznosítom?
feltételek teljesülése esetén egy további szakképesítés okán legalább 5%-kal, kettő vagy több további szakképesítés okán legalább 8%-kal növekszik a közalkalmazott illetménye. (Részlet a válaszból!) A harmadik feltétel teljesülését - a további szakképesítést legalább a munkaidő 10%-ában hasznosítja a közalkalmazott - igen nehéz mérni egyes munkakörökben, ezért ahol a szakképesítés hasznosításának mértéke előre nem határozható meg, az illetménynövekedés feltételeit a miniszter állapítja meg. (Részlet a válaszból!) A 138/1992. (Részlet a válaszból!) Korm. rendelet alapján a közoktatási intézményekben a kinevezésben feltüntetett további szakképesítés hasznosításának mértékétől függetlenül illetménynövekedés illeti meg a pedagógust több esetben. (Részlet a válaszból!) Például az iskolai, kollégiumi könyvtári feladatok ellátásakor, ha könyvtárosi
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1089
140. találat: Pszichiátriai gondozó átsorolása
A pszichiátriai gondozóban foglalkoztatott dolgozó 1988-ban "pszichiátriai ápoló és gondozó" szakképesítést szerzett, így a 3/2001. EüM rendeletet figyelembe véve a "D" fizetési osztályba nyert besorolást. A dolgozó - tanulmányi szerződéssel támogatva - 2003. évben "ápoló" szakképzettséget igazoló bizonyítványt szerzett. Kötelezhető-e a munkáltató az "E" fizetési osztályba történő átsorolásra, annak ellenére, hogy jelenlegi munkakörében az utóbb szerzett végzettségre nincs szükség, és a 16/2004. EszCsM rendelet a "pszichiátriai gondozó" munkakör szakmai feltételeként a "szakképzett gondozó" személyi feltételt állapítja meg?
felsőfokú szakképesítéssel rendelkező jelölt nem. (Részlet a válaszból!) A pszichiátriai gondozóban foglalkoztatott alkalmazott képesítési, besorolási követelményeit a 3/2001. (Részlet a válaszból!) EüM rendelet 1. számú melléklete határozza meg. (Részlet a válaszból!) Külön "pszichiátriai gondozó" munkakört nem nevesít, hanem gondozó/szakgondozó munkakörcsoporton belül megkülönbözteti a 1. gondozó, 2. szociális gondozó, 3. segédgondozó és 4. egyéb megnevezésű munkaköröket. (Részlet a válaszból!) Vélelmezzük, hogy a munkáltató a kérdésben megjelölt munkakört az 1. gondozó munkakörbe sorolja. (Részlet a válaszból!) Ez a munkakör pedig betölthető "C", "D" és "E" besorolási osztályba tartozó iskolai végzettséggel. (Részlet a válaszból!) Amennyiben tehát a dolgozó olyan iskolai végzettséget szerez, amely megfelel a magasabb besorolás követelményeinek, a munkáltatónak kötelező őt átsorolnia, nem
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1013
<<<<<< ... | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 158 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés