Önkormányzati költségvetési szerv devizaszámla-vezetési lehetőségei

Kérdés: Az Áht-vhr. 103-104. §-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok és a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek számláiról. Ennek értelmében szolgáltatás nyújtásából származó - külföldi támogatásnak, segélynek nem minősülő - bevételek fogadására nyithat-e devizaszámlát a helyi önkormányzat költségvetési szerve?
Részlet a válaszából: […] ...helyi önkormányzat költségvetési szerve részére azÁht-vhr. 104. § (5) és (6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően kizárólag- háziorvosi szolgálat ellátásának kimutatására,- fogorvosi szolgálat ellátásának kimutatására,- fedezetbiztosításra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.

Nem kincstári körbe tartozó önkormányzati költségvetési intézmény lakásépítési támogatása

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a nem kincstári körbe tartozó önkormányzati költségvetési intézménynél a dolgozó részére biztosított lakásépítési kölcsön folyósítását, annak törlesztését, valamint a 344 Lakásépítési számla forgalmát érintő kamat és jutalék összegét?
Részlet a válaszából: […]

A nem kincstári körbe tartozó önkormányzati költségvetési intézmény lakásépítési támogatása új számviteli elszámolási szabályait a 11. szám 281. kérdésére adott válasz tartalmazza.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 3.

Munkáltató által adott lakásépítési és -vásárlási kölcsönök könyvelése

Kérdés: A 307/2002. Korm. rendelet 23. §-a szerint megváltozott a munkáltató által adott lakásépítési és -vásárlási kölcsönök könyvelése. Kérem az ezzel kapcsolatos könyvelési tételeket (nyitás, kölcsön adása, kölcsön törlesztése, kezelési költség, kamat jóváírás stb.) részletesen leírni.
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató által adott lakásépítési és -vásárlási kölcsönök könyvelési szabályai kizárólag az önkormányzati körben (polgármesteri hivatalok és intézményei) változtak. Az új elszámolási szabályokat a Költségvetési Levelek 11. számának 281. kérdésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 3.

Lakásépítés munkáltatói számla vezetése

Kérdés: Hogyan kell könyvelni 2003. január 1-jén nyitó rendező tételként az idegen pénzeszközök között nyilvántartott lakásépítés munkáltatói számla átvezetését a költségvetési elszámolási számla alszámlája című számlára, és ezzel egyidejűleg államháztartáson kívülről felhalmozási célú pénzeszközátvétel jogcímen bevételként? Hogyan könyveljük a törlesztéseket, kamatokat?
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzati területen 2003. január 1-jétől a dolgozók lakásépítésére és -vásárlására nem szabad a 365. főkönyvi számlát alkalmazni, hanem a 344. Költségvetési elszámolási számla lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatás alcímű számlát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 13.