Téves számfejtés korrekciója

Kérdés: Intézményünknél téves számfejtés történt, aminek rendezése csak december hónapban történt meg. Kifizetésre és járulékok elutalására nem került sor. Mivel az összeg jelentős, ezért ennek visszakönyvelése még az előző évben szükséges volt (előirányzat, illetve esetleges fedezethiány miatt). A decemberi bér K1101-es rovata mínuszba fordult. Hogyan tudjuk ezt helyesen lekönyvelni a következő évben, illetve milyen összeget határoljunk el?
Részlet a válaszából: […] ...van szükség. A tényleges decemberi béreket az általános szabályok szerint, a 2017. januári könyvelés keretében kell elszámolni végleges kötelezettségvállalásként és költségként. Ezzel szemben a korrekciót – ahogy a kérdés utal is arra – a decemberi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Bérelszámolás

Kérdés: Hogyan történik az önkormányzati hivatal bérelszámolása és finanszírozási összesítő sorainak könyvelése a tárgyhavi bérfelhasználás miatt?
Részlet a válaszából: […] ...elszámolása és aszemélyi juttatási kiadások finanszírozásának számviteli elszámolása akövetkező módon történik:– a kötelezettségvállalás állományba vétele   T 0751 – K 0975 – bruttó illetmények és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.

Jegyzői feladatkör

Kérdés: Kérdésünk a jegyzői feladatkörrel kapcsolatos. A jegyző mely feladatköröket nem láthatja el személyesen? Gondolunk itt elsősorban a gazdálkodással kapcsolatos feladatkörökre: a pénztárt, valamint az adóügyi feladatokat elláthatja-e személyesen a jegyző, vagy erre kötelező külön ügyintézőt megbízni?
Részlet a válaszából: […] ...íralá.Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) határozza meg a kötelezettségvállalás,utalványozás, érvényesítés szabályait, ahol a jegyzői feladatok is részbenmegjelölésre kerültek. Az Ámr. 134...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 1.