Iskolatejprogram szállítói finanszírozása


Önkormányzatunk 2013-ban részt vesz az iskolatejprogramban. Az általános iskola tanulóira vonatkozóan 100%-os iskolatej-támogatásban részesülünk. A szállító vállalta a támogatás előfinanszírozását, így a támogatási szerződést is a szállító kötötte az MVH-val, illetve a támogatás lehívását is a cég végzi. A támogatási időszakokhoz igazodóan az önkormányzat nevére kiállított számlát kapunk a szállítótól, amely pénzügyi teljesítést nem igényel, azonban azt le kellene könyvelni. Ebben az esetben, amikor a támogatást nem az önkormányzat kapja közvetlenül, hanem a szállító, mi alapján könyvelhető le az önkormányzatnál a számla, annak pénzügyi rendezése, mint kiadás és bevétel? Sem a 2013. évi óvoda- és iskolatejprogram szabályozásáról szóló 141/2012. (XII. 27.) VM rendelet, sem az MVH honlapján fellelhető útmutatók erről szóló szabályozást nem tartalmaznak. A szállítótól nincs információ az adott számlához kapcsolódó támogatás megérkezéséről sem. Milyen dokumentum alapján könyvelhető a számla, és milyen könyvelési tételek kapcsolódnak ehhez a gazdasági eseményhez?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2013. július 9-én (182. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3468

[…] finanszírozással történik, akkor a támogatást a számlamásolatok és egyéb bizonylatok alapján az önkormányzat igényli és kapja, amelynek számviteli elszámolása a következő:Kiadási elszámolásaközgazdasági osztályozás szerintbenyújtott számla - áfa nélküli - ellenértékének kiegyenlítéseT 5412 - K 321áfa T 56121 - K 321funkcionális osztályozás szerintT 72 - K 599Bevétel elszámolásaA forrás központi költségvetési szervtől kapott támogatásértékű bevételközgazdasági osztályozás szerintbevétel beérkezése T 321 - K 46421funkcionális osztályozás szerintT 479 - K 992A támogatások között viszont egyre gyakoribb az a megoldás, hogy a támogatási szerződés megkötésekor a támogató nem a kedvezményezettnek, hanem a szállítónak közvetlenül utalja a szolgáltatás ellenértékét. Ettől viszont még ugyanúgy az önkormányzat marad a kedvezményezett, a számlák az ő nevére szólnak, és a támogatással is ő számol el az MVH-nak.Szállítói finanszírozásról akkor beszélünk, amikor a kedvezményezettet - vagy a támogatási szerződésben megnevezett, a projekt végrehajtásában részt vevőt - megillető támogatás összegének ki­fizetése közvetlenül a szállító vagy engedményes pénzforgalmi számlájára történő utalással történik. A szállítói finanszírozásra csak azt követően kerülhet sor, ha a kedvezményezettet - vagy a támogatási szerződésben megnevezett, a projekt végrehajtásában részt vevőt - terhelő számlák támogatási összegének megtérítése mellett a számla - támogatáson felüli - összegének kifizetése igazolható módon megtörtént.A finanszírozó szervezet közvetlenül a szállítónak rendezi a benyújtott számlák után járó támogatást mint ellenértéket. Az utófinanszírozásban részesülő kedvezményezettnek, azaz Önöknek az erről kapott értesítést követően kell költségvetési kiadásként és megkapott támogatás értékű bevételként elszámolni a gazdasági eseményt a könyveikben. A kiadások költségvetési kiadásként kerülnek elszámolásra. Ezt viszont nem pénzforgalmi tételként könyvelik le, hanem két lépésben, a 499. főkönyvi számla közbeiktatásával. A kedvezményezett elszámolása pénzforgalom nélkül, a 499. Pénzforgalom nélküli költségvetési […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.