Befejezetlen beruházás


Egy városi önkormányzattal - stadionfejlesztés céljából - támogatási szerződést kötöttünk. A támogatás teljes összege előleg, az első részlet kifizetése megtörtént, a második részletre a kedvezményezett jogosulatlan maradt. Módosítási kérelmet a szakmai teljesítés határidejének meghosszabbítására nem adott be, ezért a támogató javaslatot tett a kedvezményezett részére a támogatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére, felhívta továbbá a kedvezményezettet a rendelkezésre bocsátott támogatással való elszámolásra. Az elszámolást a kedvezményezett benyújtotta, és a számlák alapján a stadion tervdokumentációja készen van. A kiviteli terveket az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő kft. valósította meg. A befejezetlen beruházás esetleges selejtezését követően a tervdokumentáció hasznosítható-e még, követelésünk származhat-e abból, ha az önkormányzat a terveket hasznosítaná?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2016. augusztus 9-én (231. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4264

[…] Áhsz. 17. §-ának (5) bekezdése és az Szt. 53. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy már nem hasznosítható. A selejtezés egyúttal nem kell, hogy megsemmisítést is jelentsen. Ha az önkormányzat a terveket megőrzi, és később hasznosítani akarja, és a támogató nem korlátozta az önkormányzat hasznosítási jogát, akkor az önkormányzat értékesítheti. Ebben az […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.