Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

cafeteria
cégautóadó
cégkapu Cégkapus adóbevallás
Azt olvastuk, hogy a cégeknek január 1-jétől cégkapun keresztül kell beadni az adóbevallásaikat. Vonatkozik ez az előírás a költségvetési intézményekre és önkormányzatokra is?
Megjelent a Költségvetési Levelek 268. számában (2018. november 27.), 4848. kérdésszám alatt
cégnévváltozás Cégnévváltozás hatályosulása
Intézményünkben az őrzés-védelmet ellátó kft. cégnevet változtatott, erről 2013. május 7-ei keltezésű levelében tájékoztatott bennünket.
1. A cégbírósági végzésben szereplő két dátum közül (változás időpontja: 2013. 03. 11.; bejegyzés kelte: 2013. 04. 26.) melyik időponttól használhatja a cég az új nevét?
2. A cégnek helyiségbérleti díjat számláznánk ki. Ha a számlát május 8-ai dátummal állítjuk ki, és a számlázási időszakok 2013. március, április, május hónapok, akkor melyik időszakról, milyen cégnévre állítsuk ki a vevőszámlát?
Megjelent a Költségvetési Levelek 183. számában (2013. július 30.), 3483. kérdésszám alatt
célelszámolási számla Célelszámolási számla
Mikor szükséges célelszámolási számla megnyitása egy európai uniós pályázat kapcsán?
Megjelent a Költségvetési Levelek 192. számában (2014. február 18.), 3638. kérdésszám alatt
céltartalék Céltartalék
Önkormányzatunk a 2015. évi költségvetésében az általános tartalék és működési céltartalékok mellett felhalmozási céltartalékot is képezett, azonban tartalék csak a K512 Tartalékként (működési kiadásként) szerepel a számlatükörben. Felhalmozási kiadásként a K6-8 rovatoknak nincs tartalék sora. A mérlegben ezért a felhalmozási kiadások és bevételek, valamint a működési kiadások és bevételek egyensúlya felborul. A K512 Tartalékban szereplő felhalmozási céltartalékot hol tudnám elhelyezni a felhalmozási kiadások között?
Megjelent a Költségvetési Levelek 210. számában (2015. április 7.), 3931. kérdésszám alatt
címpótlék Címpótlék a köznevelési intézményeknél
Általános iskolában - most a KLIK-hez tartozik - közalkalmazottként érettségivel rendelkező, "D" fizetési osztályba sorolt dolgozó 15 000 Ft-os címpótlékban részesül, illetve egyéb pótlékként szerepel a bérjegyzéken évek óta, mert címet csak pedagógus kaphatott volna annak idején. A pedagógus-életpálya bevezetésével a pedagógusoktól automatikusan megvonták többek között a címpótlékokat is. Kérdésem, hogy a technikai dolgozónál is meg kell szüntetni, vagy ő kaphatja tovább?
Megjelent a Költségvetési Levelek 202. számában (2014. október 14.), 3808. kérdésszám alatt
COFOG
COVID-19
családi kedvezmény
családi pótlék
családtámogatás Családtámogatás
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján a gyámhatóság a családi pótlék, illetve az iskoláztatási támogatás természetbeni nyújtását rendeli/rendelheti el. Ugyanezen törvény 37. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzat részére a Kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára történik fenti jogcímeken az utalás. Továbbá az önkormányzatok e területet érintő feladatait - közöttük a pénzügyi lebonyolítást is - a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 91/F-L. § pontja szabályozzák, mely szerint eseti gondnok rendelkezik a támogatás felett, melynek felhasználásáról a jegyzőnek számol el. Milyen főkönyvi számlaszámon kell kezelni a Kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlát? Hogyan kell e tételeket az önkormányzatnak könyvelnie, milyen főkönyvi számlákat kell alkalmaznia? [Milyen bevétel a családtámogatási számlára megérkező pénz? Az eseti gondnok által természetbeni ellátásra fordított kiadása(i) milyen kiadási jogcímen jelenik/jelennek meg az önkormányzat könyveiben?]
Megjelent a Költségvetési Levelek 144. számában (2011. március 16.), 2857. kérdésszám alatt
csatlakozási díj
csatornaberuházás Számlák közötti átvezetés
Önkormányzatunk csatornaberuházást hajt végre. A lakosság ingatlanonként hozzájárul a beruházáshoz egy bizonyos összeggel havonta, 8 éven keresztül. Ezek az összegek az önkormányzat elkülönített számlájára érkeznek (35122. Idegen pénzeszköz besz.). Az önkormányzat átvállalta, hogy a lakosok részére havonta megállapított összeg felét kifizeti havonta egy összegben a 321. számláról. Szeretném, ha kikontíroznák a saját és az idegen számlák közötti mozgást.
1. Az önkormányzati átutalást a 321-es számláról.
2. Bevételt az idegen pénzeszközök számlán.
Megjelent a Költségvetési Levelek 192. számában (2014. február 18.), 3639. kérdésszám alatt
csere
csoportos adóalanyiság