Bérleti díj rendezése óvadékból

Kérdés: A büfé bérlője bezárta az üzletét, és nem tudja fizetni a bérleti díjat. Azt kérte, hogy az április és május hónap bérleti díját az óvadékából vonjuk le. Megtehetjük-e ezt, és ha igen, kell-e számlát kiállítani erről a két hónapról?
Részlet a válaszából: […] ...hogy ha a kötelezett nem képes vagy nem akar a szerződésnek megfelelően teljesíteni, erre az esetre az óvadék fedezetet nyújtson. Az áfa rendszerében szerződésszerű teljesítés esetén az óvadék a kötelezett tartozásába nem számítható be, az óvadék átvétele...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Önkormányzati gasztronómiai rendezvény lebonyolítása, elszámolása

Kérdés: Az önkormányzat saját költségén beszerzett alapanyagokból pörköltet főz, és a vendégek számára értékesíti támogatói jegy vásárlásával. A rendezvény közterületen van. Az önkormányzat kerámiaedényeket, üvegpoharakat vásárolt, és ezt is értékesíti. A támogatói jegynek, a kerámiaedényeknek, üvegpoharaknak áfatartalmuk van-e, nyugta- vagy pénztárgép-kötelesek-e? Az önkormányzat az üvegpoharaknál a visszaváltás lehetőségét is biztosítani szeretné. A visszaváltásnak milyen szabályai vannak?
Részlet a válaszából: […] ...étel, ital és kerámiaedények, üvegpoharak stb. értékesítéséről nyugtát vagy számlát kell kiállítani. Az Áfa-tv. 165. §-a (1) bekezdésének b) pontja és a 166. § (1) bekezdése alapján, ha a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az ellenérték adót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Pénzügyi biztosíték

Kérdés: Mi a pénzügyi biztosíték?
Részlet a válaszából: […] ...Ez viszont már nem tekinthető pénzügyi biztosítéknak, óvadéknak, mivel ezt a pénzösszeget beszámítják az ellenértékbe.Az Áfa-tv. szerint, ha a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítését megelőzően az ellenértékbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.

Bérleti díj ellenértékének biztosítékául kapott óvadék áfakötelezettsége és nyilvántartása

Kérdés: Bérbeadásra óvadékot szedünk. Jár-e ez áfakötelezettséggel és számlázással? Költségvetési szerv esetében hogy kell az óvadékot nyilvántartani, illetve könyvelni? Az óvadék a bérleti díjak ellenértékének biztosítékául szolgál. Ha előlegként kell nyilvántartani, hová kell bevételként könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. 17. §-a alapján a teljesítést megelőzően adott pénzösszegek minden olyan esetben adóztathatóak, amikor az ellenértékbe beszámítható pénzösszeget fizetnek.Az ilyen pénzösszegeket az Áfa-tv. előlegnek nevezi. Nem minősül azonban az Áfa-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 22.

Az áfaarányosítás tételei

Kérdés: Hogyan kell minősíteni az arányosítás módszerében (figyelembe kell-e venni a képletben, ha igen, akkor csak a nevezőben, vagy a számlálóban és a nevezőben is) a következő tételeket:- kártalanítás, lelépési díj címén kapott összeg;- előleg, foglaló, kaució;- késedelmi kamatok, kötbérek;- saját rezsis beruházás teljesítményértéke, apport, térítésmentes átadás adóalapja;- önkormányzatnál a helyi adóbevétel, központi költségvetésből leosztott szja-bevétel;- önkormányzatnál a központi költségvetésből intézményei működésének finanszírozására kapott bevétel;- pályázaton elnyert pénzösszeg, átvett pénzeszköz;- intézményfinanszírozásos támogatás?Kell-e áfát fizetni ezek után a tételek után, és hogyan kell bizonylatolni?
Részlet a válaszából: […] ...Nem szerepeltethető tételekNem ellenérték és nem támogatás, ezért nem vehető figyelembe az arányosítás során az Áfa-tv. 3. számú mellékletének I. részében közölt képletben (sem a számlálóban, sem a nevezőben): kártérítés; kaució, óvadék; késedelmi kamat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.