Összes tárgyszó megjelenítése

adatkezelés
adatszolgáltatás
adó-visszaigénylési jog Tárgyi eszköz jogcímen történő áfa-visszaigénylés
2003-tól hogyan változtak a tárgyi eszközhöz kapcsolódó áfa visszaigénylésére vonatkozó szabályok?
Megjelent a Költségvetési Levelek 17. számában (2003. szeptember 16.), 440. kérdésszám alatt
adóalanyiság
adóalap Vizsgáztató útiköltsége
Egy vizsgáztató áfakörös, és számlát állít ki az intézménynek a vizsgadíjról és az útiköltségről. Az útiköltségnek van áfatartalma?
Megjelent a Költségvetési Levelek 231. számában (2016. augusztus 9.), 4258. kérdésszám alatt
adóalap-kiegészítés Adóalap-kiegészítés 2012. évi alkalmazása
2012-ben terheli-e nyilatkozattételi kötelezettség a munkavállalót a munkáltatójához, ha a tőle származó éves jövedelme várhatóan meghaladja a 2 millió 424 ezer forintot? A munkavállalónak kell-e nyilatkozatot adnia abban az esetben, ha az összevont adóalapba tartozó éves jövedelme várhatóan nem éri el a 2 millió 424 ezer forintot?
Megjelent a Költségvetési Levelek 161. számában (2012. március 20.), 3116. kérdésszám alatt
adóazonosító szám
adóbevallás
adóelőleg
adófizetés halasztása
adóhatósági ellenőrzés
adóhiány Adóhiány esedékessége
Az adóhatóság elsőfokú határozata szja- és áfaadóhiányt, adóbírságot és késedelmi pótlékot állapított meg. Az szja-megállapítást elfogadjuk, bár nem tudjuk jelenleg befizetni, az áfahiányt azonban - a bírsággal és a pótlékkal együtt - megfellebbeztük. Lehet-e ilyenkor fizetési halasztást kérni a személyi jövedelemadóra?
Megjelent a Költségvetési Levelek 78. számában (2007. május 2.), 1682. kérdésszám alatt
adóigazolás Közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetések
A közbeszerzéses kifizetésekhez kapcsolódóan tavaly márciusban 2009. január 1-jéig halasztották el annak a szabálynak az alkalmazását, hogy kifizetést csak nemleges adóigazolás esetén lehet teljesíteni. Tudomásunk szerint ismét változott a szabály. Mit kell tennünk, ha kifizetünk, illetve ha mi kapunk munkánkért cserébe pénzt?
Megjelent a Költségvetési Levelek 108. számában (2009. február 3.), 2272. kérdésszám alatt
adójóváírás
adókedvezmény
adólevonási jog
adomány
adómentes bevétel
adómentes értékesítés
adómentes juttatás
adómentesség
adónem Adónemek közötti átvezetés
Költségvetési intézményként működünk, áfakörbe tartozunk, a NAV-hoz havi bevallási kötelezettségünk van. Áfa-visszaigénylés esetén az összeget nem kérjük részünkre kiutalni a NAV-tól, hanem a különböző adónemekre, kötelezettségeinkre átvezetéseket kérünk. Ezek a rehabilitációs hozzájárulás, az önellenőrzési pótlék, a késedelmi pótlék és a bírság. Az átvezetések nem járnak pénzmozgással, így viszont nem tudjuk, hogyan kellene helyesen lekönyvelni, hogy a könyvelésünkben megjelenjenek ezek a tételek, és egyezzünk a NAV által biztosított folyószámla-kivonattal. Havonta, negyedévente, évente egyszer kell rendezni e tételeket?
Megjelent a Költségvetési Levelek 213. számában (2015. június 16.), 3973. kérdésszám alatt
adószám
adószám igénylése
adószám törlése Törölt adószám visszaállítása
Ha egy társaság adószáma törlésre került, az utóbb visszaállítható-e?
Megjelent a Költségvetési Levelek 217. számában (2015. szeptember 22.), 4033. kérdésszám alatt
adószám-felfüggesztés
adószámos magánszemély Önálló tevékenységből származó jövedelem elszámolása
Hogyan kell szabályosan eljárni egy adószámos magánszemély által benyújtott számla esetében (7-es számmal kezdődik az adószáma, és nem egyéni vállalkozó, nem őstermelő és nem családi gazdálkodó)? Költségvetési szervként milyen összeget fizethetek ki neki a számla végösszegéből? Kell-e levonni közterheket? Ha kell, milyen elő­irányzaton kell szerepeltetni a számlát?
Megjelent a Költségvetési Levelek 190. számában (2014. január 7.), 3601. kérdésszám alatt
adótanácsadó Mérlegképes könyvelői, adótanácsadói képesítéssel rendelkező közalkalmazott besorolása
A közalkalmazottak által betölthető munkaköröket a Kjt. fizetési osztályokba sorolja be. A 257/2000. Korm. rendelet a főkönyvelői munkakört az "F" fizetési osztályba sorolja be. Mérlegképes könyvelői, adótanácsadói képesítéssel, 29 éves szakmai gyakorlattal rendelkező főkönyvelőt hová kell sorolni, mert a mérlegképes könyvelői képesítés felsőfokú szakképesítést ad, amely általában az "E" fizetési osztályba sorolható. A dr. Tálné dr. Molnár Erika által kiadott "Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény a gyakorlatban KJT" című könyvben azonban a következő okfejtés található: "Az iskolai végzettség, képzettség alól a jogszabály alapján véglegesen mentesített közalkalmazottat a mentesített iskolai végzettség szerinti fizetési osztályba kell sorolni." Ez tehát azt jelenti, hogy például a 150/1992. Korm. rendelet 16. § szerint véglegesen mentesített és felsőfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező gazdasági magasabb vezetőt az "F" fizetési osztályba kell besorolni annak ellenére, hogy az csak középfokú iskolai végzettséggel és felsőfokú tanfolyami képzettséggel rendelkezik. (10 éves szakmai gyakorlat mellett.)
Megjelent a Költségvetési Levelek 7. számában (2003. február 18.), 195. kérdésszám alatt
adótartozás
adóterhet nem viselő járandóság
agrártámogatás Vállalkozásnál elszámolt agrártámogatások
Kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó nettó árbevételébe beleszámítanak-e a működésre kapott agrártámogatások, pl. az egységes területalapú támogatás?
Megjelent a Költségvetési Levelek 185. számában (2013. szeptember 17.), 3521. kérdésszám alatt
ajándék
ajánlati biztosíték Ajánlati biztosíték elszámolása
Önkormányzatunk szeretné megvásárolni egy csődeljárás alatt álló cég ingatlanát. A felszámoló cég részére ajánlati biztosítékot fizettünk. Hogyan kell lekönyvelnünk az ajánlati biztosítékot?
Megjelent a Költségvetési Levelek 207. számában (2015. február 3.), 3881. kérdésszám alatt
akkreditált képzés
aktiválás
aláírás
alanyi adómentesség
alapítványi támogatás
alaptőke-leszállítás Önkormányzati tulajdonú kft. jegyzett tőkéjének leszállítása
Egy kft. önkormányzati tulajdonosa megvásárolta a nem önkormányzati tulajdonos társától annak tulajdonrészét, amely gazdasági eseménnyel a kft. 100%-os önkormányzati tulajdonú kft. lett. A vásárolt tulajdonrész nyilvántartási értéke 160 millió Ft, a jegyzett tőke 100 millió Ft volt, amely tovább növelte a kft. kimutatott veszteségének összegét. Az önkormányzat mint tulajdonos a kft. alaptőkéjét leszállította, amelynek okaként a "veszteségrendezés" jogcímet jelölte meg. A jegyzett tőke csökkentésének 90 millió Ft-os összegét a kft. tagi kölcsönnek minősítette. Mekkora lesz a nyilvántartási érték, illetve arányosan kell-e csökkenteni a jegyzett tőke és a nyilvántartási érték összegét? Hogyan kell könyvelni a fentebb leírt gazdasági eseményekből az önkormányzatot érintő, illetve a kft.-re vonatkozókat tételeket?
Megjelent a Költségvetési Levelek 161. számában (2012. március 20.), 3118. kérdésszám alatt
alapvizsga
Alkotmánybíróság Magánszemélyek különadója polgármesterek esetében, az Alkotmánybíróság döntése a különadó visszamenőleges hatályával kapcsolatban
Polgármester jogviszonyának megszüntetésekor szabadságmegváltást kapott. Az erre vonatkozó tájékoztató szerint a megszűnés évében esedékes szabadságmegváltás címen kifizetett bevétel nem minősül különadó-köteles bevételnek. Kérdésem, hogy vonatkozik-e ez a polgármesterre is, vagy csak az egyéb foglalkoztatottra?
Megjelent a Költségvetési Levelek 148. számában (2011. június 7.), 2916. kérdésszám alatt
alpolgármester Alpolgármester megbízatása
Alpolgármester megbízatása mikor szűnik meg, ha nem a képviselők közül választották?
Megjelent a Költségvetési Levelek 194. számában (2014. április 8.), 3682. kérdésszám alatt
apport
apport áfája
arányosítás
ASP-rendszer
autópályadíj