Intézményi étkezés kötelező igénybevétele

Kérdés: Van-e jelenleg olyan jogszabály vagy egyéb szabályozás, ami meghatározza, hogy az önkormányzat konyháján, szociális intézményében, illetve óvodájában dolgozó foglalkoztatott kötelező étkezésben vegyen részt?
Részlet a válaszából: […] ...alapján az Alkotmánybíróság kimondta a munkahelyi étkezés kötelezővé tételének alkotmányellenességét, ezért ilyen kötelezettség önkormányzati rendeletben, belső szabályzatban nem állapítható meg.A 4/1985. PM rendelet írta elő korábban a költségvetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Étkezés kötelező igénybevétele egészségügyi intézményben

Kérdés: Intézetünk saját főzőkonyhával rendelkezik. Az élelmezési osztály fő feladata az intézmény betegeinek, alkalmazottainak és egyéb igénybevevőinek étkeztetése a vonatkozó jogszabályok betartásával, táplálkozás-élettani és szakmai ismeretek felhasználásával, az érvényben lévő nyersanyagnorma szerinti felhasználással. A konyhai alkalmazottakat (szakács, konyha­lányok, dietetikusok stb.), illetve a különböző fekvőbetegosztályokon dolgozó nővéreket kötelezhetjük-e napi étkezés igénybevételére, illetve az alkalmazotti teljes összegű ebéd díjának megtérítésére?
Részlet a válaszából: […] ...az intézményi étkezés kötelező igénybevételére vonatkozóan. A 19/2006. (VI. 16.) AB határozat alkotmányellenesnek ítélte az önkormányzati rendeleti szinten történő kötelező étkezés elrendelését. Ilyen kötelezettség tehát önkormányzati rendeletben,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 17.

Kötelező étkezés elrendelése

Kérdés: A 2010. 04. 06-án megjelent 128. sz. Költségvetési Levelek 2623. kérdés-válaszával kapcsolatban merült fel kérdésem. A kötelező étkezéssel kapcsolatban hivatkoznak a 19/2006. (VI. 16.) AB határozatára. A fenti határozat nem ezzel a problémával foglalkozik. Mivel intézményünk is hasonló gondokkal küszködik, kérném a vonatkozó határozat számát részemre megadni szíveskedjenek.
Részlet a válaszából: […] ...konyháján étkezni, tehát amely előírna kötelezőétkezést (korábban volt egy PM rendelet, de az 1995-től hatályon kívül került).Sok önkormányzat követte azt a gyakorlatot, hogy önkormányzati rendeletben írtaelő a kötelező étkezést. A hivatkozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

Kötelező étkezés

Kérdés: Létezik-e olyan jogszabály, ami előírja, hogy például egy iskolai konyhán dolgozó közalkalmazott minden munkában töltött napon köteles az intézményben étkezni, vagy csak az intézmény belső szabályzatai határozhatják meg a "kötelező étkezők" körét? Ha van ilyen szabályozás, akkor milyen lehetőség van arra, hogy valamilyen kedvezményt kaphassanak az intézmény dolgozói? Jelenleg a vendégebéddel azonos a dolgozói ebéd ára.
Részlet a válaszából: […] ...nem tartalmaz előírást akötelező étkezésre vonatkozóan. A 19/2006. (VI. 16.) AB határozat pedigalkotmányellenesnek ítélte az önkormányzati rendeleti szinten történő kötelezőétkezés elrendelését. Ilyen kötelezettség tehát önkormányzati rendeletben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.