Egyes önkormányzati szolgáltatások áfája

Kérdés: Egy önkormányzat az alábbi szolgáltatásokat számlázza ki: - sírhelymegváltás (SZJ 93.03.11.0) - ravatalozóhasználat (SZJ 93.03.12.2) - halotthűtés (SZJ 93.03.12.2) A fenti szolgáltatásokhoz milyen mértékű áfát kell szerepeltetni a kimenő számlában?
Részlet a válaszából: […] ...földterület használata), illetve aravatalozó használata az Áfa-tv. alkalmazásában megfelel az Áfa-tv. 259. § 4.pontban meghatározott bérbeadás fogalmának, mely szerint nemcsak a bérletiszerződésen alapuló, hanem minden olyan jogviszony keretében történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 9.

Ingatlan-bérbeadás járulékos bevételei

Kérdés: Az önkormányzat használatában lévő épületek helyiségeinek alkalomszerű és rendszeres igénybevételéért költség-hozzájárulást kérünk (takarítás, víz, villany, fűtés költsége). Bérbe nem adhatjuk, mert nem az önkormányzat tulajdonát képezik az épületek. Az épületek a magyar állam tulajdonában vannak, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésében, az önkormányzatot ingyenes használati jog illeti meg. Helyesen járunk-e el, ha a költség-hozzájárulást az áfa szempontjából adómentes tevékenységnek ítéljük meg? Ha a költség-hozzájárulás nem adómentes, akkor milyen mértékű áfa terheli?
Részlet a válaszából: […] A vázolt konstrukcióban ez a tevékenység nem adómentes,egyrészt mert nem tartozik az Áfa-tv. 2. számú mellékletében foglalt tárgyiadómentes tevékenységek körébe, másrészt nem kapcsolódik járulékosan egyadómentes tevékenység teljesítéséhez. Felmerülhet az áfa alóli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 20.

Személygépkocsi-bérbeadás áfája

Kérdés: Költségvetési intézményünk alkalmanként kiadja a személyautóit magánszemélynek, saját dolgozónak, kft.-nek. Milyen áfakulcs terheli számlázáskor ezt a tevékenységet? Sofőrt nem adunk hozzá, részükre az üzemanyagköltséget APEH-árral és a 3 Ft-os karbantartási költséget számlázzuk ki. Mi a szolgáltatási jegyzék száma? Előfordul, hogy személyszállítást vállalunk sofőrrel együtt. Szintén a fentiek szerint számlázunk, ez esetben mi az áfakulcs, és az SZJ-számnak mit kell a számlán feltüntetni?
Részlet a válaszából: […] ...15 százalék, tárgyi adómentesség) termékek, tevékenységek körét az 1. és 2. számú mellékletben sorolja fel. A személygépkocsi-bérbeadás azonban nem tartozik ebbe a körbe, ezért e tevékenységet az általános 25 százalékos adómérték terheli.Az Áfa-tv. a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 23.