Rendezvényen felmerülő előzetesen felszámított áfa levonhatósága

Kérdés: Zenés rendezvényen karszalagos beléptetés lesz, fogjuk tudni mérni az ingyenes, illetve a tiszteletjegyes belépők számát. Jól gondolom, hogy ha ezen létszámra vonatkozóan megfizetjük, bevalljuk a fizetendő áfát, mintha jegyet vagy bérletet vettek volna, akkor a rendezvény teljes szervezésével kapcsolatban felmerült előzetesen felszámított áfa – többek között színpad, hangtechnika, sátrak, mobil vécé, kordon bérlése, biztonsági szolgálat díja, fellépők díjazása, egyéb felmerülő anyag és szolgáltatás – teljes egészében levonható, függetlenül attól, hogy az elért jegybevétel nem fogja fedezni a rendezvény teljes költségét, és ebből kifolyólag a levonható áfa is több lesz, mint a fizetendő?
Részlet a válaszából: […] ...mértékben vonható le az előzetesen felszámított áfa, amilyen mértékben adóköteles bevételszerző tevékenység érdekében merült fel a beszerzés. Főszabály szerint a levonható és le nem vonható áfát tételesen el kell különíteni. Ha a tételes elkülönítés nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Ingyenes szolgáltatáshoz kapcsolódó áfa

Kérdés: Intézményünk egy önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv, egy múzeum. Alaptevékenységei közé tartozik a múzeumi kiállítási tevékenység, mely feladat a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó, időszakos vagy vándorkiállítások, tárlatok szervezésével, rendezésével (beleértve a tudományos előkészítést, tématerv-, illetve forgatókönyvírást és -bírálatot), továbbá a kiállítások rendezését és bemutatását közvetlenül szolgáló grafikai-tervezési, installálási, ügyeletesi tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása. A múzeum az áfafizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítja meg. A?szervezett kiállításokat a nyilvántartásaink szerint a látogatók közel 45%-a ingyenesen látogatja, vannak jogszabály alapján meghatározott ingyenességek (70 év felettiek, 6 éven aluliak pl.), és vannak saját, belső utasítás alapján adott ingyenes esetek is (pl. különböző tagsági kártyával rendelkezők, vagy a múzeumnál dolgozók családtagjai, egyéb tiszteletjegyek). Továbbá a megnyitókon is ingyenesen tekinthetik meg a látogatók a kiállításokat.
Kérdéseink:
- Az Áfa-tv. 14. és 69. §-ai alapján kell-e az ingyenes szolgáltatás után áfát fizetnünk, mi az áfa alapja?
- Kell-e az ingyenes szolgáltatásokról számlát kiállítani?
- Hogyan tudnánk szabályosan a kiadások teljes áfáját levonni? A kiadás több, mint a bevétel.
- Az ingyenes látogatások esetében, ha minden esetben megfizetjük a teljes árú jegyár áfáját, akkor visszaigényelhetjük-e minden (figyelembe véve az áfatörvény szabályozásait, hogy melyek a nem levonható tételek), a kiállítások megvalósítása érdekében igénybe vett szolgáltatás, vásárolt termék áfáját?
Részlet a válaszából: […] ...Ez azonban a gyakorlatban nem, vagy nehezen mérhető.Elvi szinten jobban megfelelne az Áfa-tv. 120. §-ában foglaltaknak, ha a múzeum beszerzéseinek áfáját arányosan helyeznék levonásba, azonban figyelembe kell venni, hogy a kérdéses esetben a beszerzéskor az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Áfa visszaigénylése többségében intézményfinanszírozásos támogatás esetén

Kérdés: Színházunk saját bevétele csak a kiadások kisebb részét fedezi, a nagyobb részt intézményfinanszírozásként kapjuk. Kizárólag adóköteles tevékenységet végzünk. Visszaigényelhetjük-e az összes felmerült költség áfáját, annak ellenére, hogy így állandó visszaigénylő pozícióban lennénk?
Részlet a válaszából: […] ...áfalevonást nem befolyásolja az a körülmény, hogy a beszerzést milyen forrásból fedezik. Az adólevonásnál csak arra kell figyelemmel lenni, hogy a támogatott kizárólag ellenérték fejében végzi-e tevékenységét, szolgáltatásait, és az a tevékenység adóköteles-e....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 26.