Gyerektartásdíj megelőlegezése

Kérdés: Hová kell könyvelni a gyermektartásdíj megelőlegezésének kiadásait és bevételeit?
Részlet a válaszából: […] ...kell kezelnie. A gyermektartásdíj megelőlegezése megérkezésekora 48816. Idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt idegen pénzeszközökelszámolási számlával szemben kerül könyvelésre a 356. Idegen betétkönyvek éskészpénzben kezelt idegen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.

Gyermektartásdíj megelőlegezésének elszámolása

Kérdés: A gyermektartás megelőlegezéssel kapcsolatos elszámolást szeretnénk megnyugtatóan tisztázni. Ehhez kérnénk segítséget. Hogyan kell elszámolni az önkormányzatok által megelőlegezett gyermektartásdíj-kifizetéseket? Az eddigi gyakorlat szerint a gyámhivatal határozata alapján az önkormányzat a gyermektartásdíj megelőlegezését a központi költségvetés terhére biztosította. Ennek alapján az önkormányzat által kifizetett gyermektartásdíjat a központi költségvetés megtérítette. Tehát e tétel az önkormányzatoknál lebonyolítás jellegű kiadás, ezért a kiadást a költségvetési átfutó kiadások számlán kellett elszámolni. A kiadások megtérítését ugyanezen a számlán számoltuk el. A 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató az államháztartás szakfeladatait tartalmazza, melyben a 889936. gyermektartásdíj megelőlegezés elszámolására szolgál. Több helyen érdeklődtünk, hogy a szakfeladatot melyik költségvetési szervnek (központi költségvetés, vagy az önkormányzat) kell alkalmaznia, mert annak következménye az elszámolás. Amennyiben 2010-től az önkormányzat költségvetésében kell szerepeltetni a kiadást, kérem abban is a segítségét, mely főkönyvi számlákat alkalmazzuk!
Részlet a válaszából: […] ...szerv, így az önkormányzat gazdálkodásaiközé nem tartozó, államigazgatási jogkörben idegen pénzeszközként kezeltösszeg.Az idegen pénzeszközök számlacsoportban többféle pénzforgalmiszámla szerepel. Az önkormányzatoknál a különféle feladatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.

Bírósági letiltás - megbízási díj

Kérdés: Egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott személytől, ha bírósági letiltása érkezik, hány százalékát lehet levonni a megbízási díjának? Ennek a személynek nincs máshol munkaviszonya, járulékait ebből az összegből vonjuk.
Részlet a válaszából: […] ...A pénzkövetelés végrehajtásánakegyik módja a munkabérre, egyéb járandóságra vezetett végrehajtás, letiltás.További lehetséges eszközök a pénzügyi intézménynél kezelt összegre vezetettvégrehajtás, ingó- és ingatlan-végrehajtás. A Vht. részletesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 1.