Önkormányzati költségvetési szerv devizaszámla-vezetési lehetőségei

Kérdés: Az Áht-vhr. 103-104. §-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok és a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek számláiról. Ennek értelmében szolgáltatás nyújtásából származó - külföldi támogatásnak, segélynek nem minősülő - bevételek fogadására nyithat-e devizaszámlát a helyi önkormányzat költségvetési szerve?
Részlet a válaszából: […] ...dolgozói lakásépítésének támogatására munkáltatóilakásépítés és -vásárlás támogatási számlát,- letéti pénzeszközök kezelésére számlát,- külföldi támogatás, segély fogadására devizaszámlátnyithat.Ennek alapján a külföldről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.

Központi költségvetési szervnél visszatérítendő lakásépítési, -vásárlási támogatás elszámolási szabályai

Kérdés: A dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási kölcsönöknek visszatérítendő támogatás esetén mi a helyes könyvviteli elszámolásfolyamata a központi költségvetési szerveknél?
Részlet a válaszából: […] ...lakásépítés munkáltatói támogatására elkülönítettpénzeszközöket továbbra is a 365. Lakásépítés munkáltatói támogatása főkönyviszámlán kell elszámolni. A pénzeszközök elkülönített számlára történőátvezetésénél az ideiglenesen átadott és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 6.

Lakásépítés munkáltatói számla vezetése

Kérdés: Hogyan kell könyvelni 2003. január 1-jén nyitó rendező tételként az idegen pénzeszközök között nyilvántartott lakásépítés munkáltatói számla átvezetését a költségvetési elszámolási számla alszámlája című számlára, és ezzel egyidejűleg államháztartáson kívülről felhalmozási célú pénzeszközátvétel jogcímen bevételként? Hogyan könyveljük a törlesztéseket, kamatokat?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzati területen 2003. január 1-jétől a dolgozók lakásépítésére és -vásárlására nem szabad a 365. főkönyvi számlát alkalmazni, hanem a 344. Költségvetési elszámolási számla lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatás alcímű számlát kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 13.