Befektetési jegy

Kérdés: Az Áht. 11. §-ának (10), illetve 12. §-ának (12) bekezdései alapján a határozatlan idejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vagy a forgatási célú befektetési jegyek között kell kimutatni, amennyiben annak értékesítését nem tervezi az önkormányzat a tárgyévet követően? Az Áht. 12. §-ának (12) bekezdése külön említi a befektetési jegyeket, valamint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, amelyek tekintetében a forgatási célú besorolás feltételeként határozza meg az értékesítési szándékot a mérleg fordulónapját követő költségvetési évre vonatkozóan. Az Szt. megfogalmazása szerint csak a határozott idejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy minősül hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak.
Részlet a válaszából: […] ...az Szt. 23. §-ának (4) bekezdése alapján. Az éven túl használatos eszközöket befektetett eszközök, az éven belül használatosakat forgóeszközök közé kell sorolni. Ezek az előírások a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra is vonatkoznak.Az értékpapírok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.
Kapcsolódó címke:

Forgatási célú értékpapír

Kérdés: Önkormányzatunk kamatozó kincstárjegy formájában hasznosította 1 éves időtartamra időlegesen szabad pénzeszközeit. Szíveskedjenek a könyvelési tételeit levezetni az értékpapír-vásárlásnak!
Részlet a válaszából: […] ...az Áhsz. 16. §-ának (6) bekezdése szerint.A K9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása rovaton kell elszámolni a forgóeszközök között kimutatott, belföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - ideértve a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.
Kapcsolódó címke: