Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatása

Kérdés: Hogyan történik a központi költségvetési szerveknél a lakásépítés és -vásárlás munkáltatói számlán lévő pénzösszeg-előirányzat felhasználási keretszámlára történő átvezetése?
Részlet a válaszából: […] ...355. Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatásafőkönyvi számlán kell könyvelni a központi költségvetési szervek által ahitelintézetek javára átutalt és jóváírt összeget, a dolgozóknak folyósítotttámogatásokat és kölcsönöket, a kezelési költség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.

Önkormányzati költségvetési szerv devizaszámla-vezetési lehetőségei

Kérdés: Az Áht-vhr. 103-104. §-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok és a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek számláiról. Ennek értelmében szolgáltatás nyújtásából származó - külföldi támogatásnak, segélynek nem minősülő - bevételek fogadására nyithat-e devizaszámlát a helyi önkormányzat költségvetési szerve?
Részlet a válaszából: […] ...aköltségvetési szerv.Az önkormányzat, ellentétben a felügyelete alá tartozóköltségvetési szervekkel, azonban bármely felhatalmazott hitelintézetnélvezethet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.

Központi költségvetési szervnél visszatérítendő lakásépítési, -vásárlási támogatás elszámolási szabályai

Kérdés: A dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási kölcsönöknek visszatérítendő támogatás esetén mi a helyes könyvviteli elszámolásfolyamata a központi költségvetési szerveknél?
Részlet a válaszából: […] ...között az átkönyvelést végrehajtani.A mérlegvalódiság érdekében a 194141. főkönyvi számla évvégi egyenlegének és a hitelintézet által megküldött IV. negyedévi adóslistábankimutatott decemberi 31-ei állapot szerinti kölcsönállomány összegének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 6.