Pénzbeli egészségbiztosításijárulék- fizetés a nők negyvenéves öregségi nyugdíjában részesülő esetében

Kérdés: Hivatalunk megbízási szerződéssel foglalkoztatta volt dolgozóját, aki a nők negyven-éves öregségi nyugdíjában részesül jelenleg. (A rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be.) A megbízási díjból a kincstár pénzbeli egészségbiztosítási járulékot vont le, arra hivatkozással, hogy az érintett még nem töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt. Helyesen járt el a kincstár?
Részlet a válaszából: […] ...saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képező jövedelme után csak természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot fizet. Nem fizet viszont 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, kivétel, ha a nyugdíj folyósítása szünetel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Téves számfejtés korrekciója

Kérdés: Intézményünknél téves számfejtés történt, aminek rendezése csak december hónapban történt meg. Kifizetésre és járulékok elutalására nem került sor. Mivel az összeg jelentős, ezért ennek visszakönyvelése még az előző évben szükséges volt (előirányzat, illetve esetleges fedezethiány miatt). A decemberi bér K1101-es rovata mínuszba fordult. Hogyan tudjuk ezt helyesen lekönyvelni a következő évben, illetve milyen összeget határoljunk el?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből arra következtetünk, hogy a jelentős összegű korrekció összegszerűen nagyobb, mint az eredeti decemberi személyi juttatások összege. Mivel a decemberi könyvelési értesítőn e tételek egyben szerepelnek, a számfejtett összeg egyenlegében negatív számot adott.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Bérelszámolás

Kérdés: Hogyan történik az önkormányzati hivatal bérelszámolása és finanszírozási összesítő sorainak könyvelése a tárgyhavi bérfelhasználás miatt?
Részlet a válaszából: […] ...módon történik:– a kötelezettségvállalás állományba vétele   T 0751 – K 0975 – bruttó illetmények és járulékok elszámolásaközgazdasági osztályozás szerint   T 51-53 – K 499 – bruttó illetmények...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.