Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatása

Kérdés: Hogyan történik a központi költségvetési szerveknél a lakásépítés és -vásárlás munkáltatói számlán lévő pénzösszeg-előirányzat felhasználási keretszámlára történő átvezetése?
Részlet a válaszából: […] ...sem.A központi költségvetési szerv dolgozójának lakásépítési és-vásárlási kölcsön folyósításának, kezelési költség, késedelmi kamat, kölcsönelengedésének számviteli elszámolása: kölcsön nyújtásapénzeszköz átutalása a számlát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.

Központi költségvetési szervnél visszatérítendő lakásépítési, -vásárlási támogatás elszámolási szabályai

Kérdés: A dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási kölcsönöknek visszatérítendő támogatás esetén mi a helyes könyvviteli elszámolásfolyamata a központi költségvetési szerveknél?
Részlet a válaszából: […] ...előzőleg ráterheltékT 41231 - K 194141- ha a dolgozóra a kezelési költséget még nem terhelték ráT 4122 - K 365= a dolgozóra ráterhelt késedelmi kamatT 194141 - K 41231az elkülönített Lakásépítési bankszámláról pénzeszközvisszafizetése- visszautalásT 4122 - K...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 6.

Lakásépítés munkáltatói számla vezetése

Kérdés: Hogyan kell könyvelni 2003. január 1-jén nyitó rendező tételként az idegen pénzeszközök között nyilvántartott lakásépítés munkáltatói számla átvezetését a költségvetési elszámolási számla alszámlája című számlára, és ezzel egyidejűleg államháztartáson kívülről felhalmozási célú pénzeszközátvétel jogcímen bevételként? Hogyan könyveljük a törlesztéseket, kamatokat?
Részlet a válaszából: […] ... osztályozás szerintT 1999 - K 992, 995 Funkcionális osztályozás szerintT 412 - K 194141 Tartozás csökkenéseT 194141 - K 412 Késedelmi kamat előírásaT 344 - K 9132 Késedelmi kamat törlesztése közgazdasági osztályozás szerintT 999 - K 992,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 13.