Kisegítő munkakörben foglalkoztatottakat megillető garantált bérminimum

Kérdés: Szociális ágazatban a kisegítő munkakörben foglalkoztatottakat (pl. konyhai kisegítő, takarító, segédmunkás) megilleti-e a garantált bérminimum, amennyiben "B" fizetési osztályba kerülnek besorolásra? A közművelődési ágazatban a végrehajtási rendelet a segédmunkás és kisegítő alkalmazott munkaköröket akár "D" fizetési osztályig is megengedi besorolni. A "C" vagy "D" fizetési osztályba sorolt takarítónőnek is jár a garantált bérminimum?
Részlet a válaszából: […] ...közalkalmazottakat a Kjt. 61. és 63. §-a alapján kell besorolni, figyelembe véve a vonatkozó ágazati végrehajtási rendelet – a kérdéses esetben a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, illetve a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (Vhr.-ek) – szerinti osztályba sorolást....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Falugondnok besorolása

Kérdés: Az egyik községben a falugondnokot közalkalmazotti státuszba nevezték ki. Iskolai végzettsége szakmunkásképző, géplakatos szakmában. Közalkalmazotti osztályba sorolásánál az "A" vagy a "B" osztályba kell-e besorolni?
Részlet a válaszából: […] ...munkakör, valamint a középiskolai végzettséghez kötött munkakörsorolható.A Kjt. 63. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazott fizetésiosztályát (besorolását) – a 61. § (1) bekezdésében foglaltakfigyelembevételével – az ellátandó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 10.

Falugondnok besorolása

Kérdés: Önkormányzatunk falugondnoki szolgálatot kíván létrehozni. A 257/2000. Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján a falugondnok "A"-"C" fizetési osztályba sorolható. A falugondnoknak 260 órás falugondnoki képzésen kell részt vennie. Falugondnokunk szakmunkásképzőben végzett állatgondozóként. Kérdésem, hogy melyik osztályba kell besorolnunk, illetve a tanfolyam elvégzése után át kell-e sorolni más osztályba?
Részlet a válaszából: […] A falugondnoki szolgáltatásra vonatkozó főbb szabályokat aszociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényrögzíti. A falugondnoki munkakör betöltésének feltételeire vonatkozóan az1/2000. SzCsM rendelet 3. számú melléklete (falugondnoki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.

Falugondnok besorolása

Kérdés: Önkormányzatunk falugondnoki szolgálatot kíván létrehozni. A falugondnok személye megválasztásra került. A falugondnok számára az 1/2000. SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerint általános iskolai végzettség van előírva minimumként. A 257/2000. Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint a falugondnok "A", "B", "C" fizetési osztályba sorolható. A falugondnoknak falugondnoki képzésen kell részt vennie, amely 260 órás, és az ESzCsM képzési központja szervezi. Akit alkalmazni kívánunk, nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik, ezen túl "D" kategóriás jogosítványa van (ez szükséges a falugondnoki busz vezetéséhez). Kérdésem, hogy melyik osztályba kell besorolni, illetve ha elvégzi a falugondnoki tanfolyamot, akkor át kell-e sorolni más osztályba?
Részlet a válaszából: […] ...számú melléklete alapján a falugondnoki munkakör"A"-"C" fizetési osztályokba sorolható be.A Kjt. 61. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közalkalmazottimunkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai végzettség, illetveállam által elismert szakképesítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 23.

Besorolás képesítés szerint

Kérdés: Gyengénlátók Általános Iskolája Diákotthona és Pedagógiai Szakszolgálataként országos beiskolázású körzeti intézmény vagyunk. Munkaügyi problémát jelent nekünk a szakképesítések értelmezése a besorolás szempontjából. A szakképesítést indító iskolák által kiadott okleveleken nem szerepel, hogy az elvégzett tanfolyam közép-, illetve felsőfokú végzettséget ad-e. Nem tudjuk eldönteni, hogy a munkavállalót a Kjt. szerinti D vagy E fizetési osztályba soroljuk. 3 konkrét példa: 54 5012 02 "Csecsemőápoló", 54 1499 01 "Gyógypedagógiai asszisztens", 52 6601 01 "Élelmezésvezető". Hol és milyen támpontot találhatunk a szabályos besoroláshoz?
Részlet a válaszából: […] Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. MüM rendelet tételesen meghatározza a képzések besorolásának rendjét. Továbbá a szakképző intézmények a rendelet mellékletében meghatározott szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell hogy kialakítsák tantervüket vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 18.

Oktatási tevékenység áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Milyen esetekben marad tárgyi adómentes az oktatás 2003. július 1-jétől? Az óraadó tanárok továbbra is tárgyi mentesen folytathatják-e tevékenységüket?
Részlet a válaszából: […] ...nem keletkezik. Különösen nem tekinthető az Áfa-tv. értelmében vett gazdasági tevékenységnek a közoktatási intézmény és az ott nem közalkalmazotti jogviszony és nem munkaviszony keretében foglalkoztatott óraadó tanár közötti munkavégzésre irányuló jogviszony, mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 15.