Fegyelmi eljárásról a fenntartó tájékoztatása

Kérdés: Fegyelmi eljárás esetén tájékoztatjuk a fenntartót arról, hogy mely személlyel szemben, milyen tények, adatok alapján folyik fegyelmi eljárás, és milyen szankciót alkalmaztunk. Helyes-e ez az eljárás az új GDPR-szabályokra tekintettel?
Részlet a válaszából: […] ...hozzájárulásával közölhet. A bírói gyakorlat szerint harmadik személynek minősül a fenntartó is, ha nem tartozik a feladatkörükbe, munkakörükbe az adott munkaviszonnyal kapcsolatos adat kezelése, intézkedés meghozatala. (Ez alól legfeljebb az első számú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 6.

Cafeteriamegvonás alkalmazása kötelezettségszegés esetén hátrányos jogkövetkezményként

Kérdés: A munkáltatónak (cafeteriaszabályzat alapján) van-e lehetősége bizonyos esetekben, például ha a munkavállaló fegyelmi vétséget követ el, vagy nem megfelelően végzi munkáját, a munkavállalókat meghatározott időre, 1-2-3 hónapra kizárnia a cafeteria-rendszer kereteiből, olyan módon, hogy szankcióként nem fizet az adott hónapokra a vétséget elkövető munkavállalói részére cafeteriajuttatást? (Természetesen a többi munkavállaló megkapja a cafeteriaszabályzat alapján járó juttatásait.) Amennyiben a munkáltatónak van erre lehetősége, milyen el-járási folyamatra, dokumentációra van szüksége az egyedi döntésének jogszerű érvényesítésére?
Részlet a válaszából: […] ...tehát nem egyediesítve lehet ezt munkaszerződésbe foglalni (valamennyi munkavállaló esetében vagy objektív szempontok szerint meghatározott munkakörökben).A törvény nem rendelkezik arról, hogy mi lehet a hátrányos jogkövetkezmény, csak annyit mond ki, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állók tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása

Kérdés: Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége és a szociális étkeztetés szakfeladaton lévő 1-1 fő közalkalmazott takarítónő kéri 40 év munkaviszonyra tekintettel munkaviszonya megszüntetését (lemondással vagy közös megegyezéssel). A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdése alapján az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezés és felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása és az állásból való felfüggesztés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A fenti esetekben a polgármesternek nem kell a képviselő-testület döntését kérni az ügyben, hanem elfogadhatja a lemondást, illetve hozzájárulhat a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűnéséhez? A két álláshelyet be szeretnénk tölteni. E két állás betöltésére pályázatot kell kiírni a Kjt. 20/A. § (1) bekezdése alapján, vagy nem kötelező ez? Ha pályázat kiírása szükséges, akkor erről a képviselő-testület dönt? A kinevezésük a Kjt. 83/A. § (1) bekezdése alapján pedig szintén a képviselő-testület hatáskörébe tartozik (akkor is, ha nem kell pályázatot kiírni az állás betöltésére)?
Részlet a válaszából: […] ...kötelező ezeket a megüresedőállásokat megpályáztatni, feltéve hogy a válasz elején leírtak alapján továbbrais fenntartják, hogy e munkakörökre az alkalmazandó személyekkelközalkalmazotti jogviszonyt kell létesíteni, és nem (mint fizikaialkalmazottakkal) munkaviszonyt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.

Büntetlen előélet igazolása, erkölcsi bizonyítvány

Kérdés: Intézményünk egy közalkalmazottjának megszüntette munkaviszonyát (lopás és okirat-hamisítás miatt) fegyelmi eljárás során "elbocsátás fegyelmi büntetéssel". Bűnösségét jogerős bírói végzéssel bizonyítottuk. Rendelkezhet-e erkölcsi bizonyítvánnyal a továbbiakban egy esetleges közalkalmazotti munkaviszony létesítésekor, illetve ha őt a munkaügyi bíróság visszahelyezi eredeti munkakörébe?
Részlet a válaszából: […] A hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűntetteseknyilvántartásában, valamint - ha erre is kiterjed - a hátrányosjogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásábankezelt adatok alapján az igazolás alanyának kérelmére kiállított közokirat,amely az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 17.

Közalkalmazott nem megfelelő munkavégzése, magatartásbeli összeférhetetlensége

Kérdés: Közalkalmazott (közoktatási intézmény gazdasági osztályán könyvelő munkakörben foglalkoztatott) kolléganőnk részére folyamatos szakmai hibáiért, pontatlanságáért írásbeli figyelmeztetést adtunk 2009 októberében. Másnap elment betegállományba. Decemberben megszakította, pár nap után kivette éves hátralévő szabadságát, majd 2010 januárjában újra betegállományba ment, mely azóta is tart. Mivel a gazdasági vezetőn (rajtam) kívül ő az egyetlen, aki megfelelő pénzügyi végzettséggel rendelkezik, így nehézkes mind a helyettesítés, mind az érvényesítési feladat megoldása. Szakmai alkalmatlansága már bizonyított, emberileg is összeférhetetlen, így szeretnénk a legrövidebb úton megválni tőle. Mit tehetünk?
Részlet a válaszából: […] ...a közalkalmazott munkáját nem végzi megfelelően,illetve a munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált, a Kjt.30. § (1) bekezdés c) pont lehetőséget ad - szakmai alkalmatlanság címén - aközalkalmazotti jogviszony felmentéssel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 8.

Köztisztviselő által elszámolásra átvett, vissza nem fizetett pénzösszeg megfizettetése

Kérdés: Köztisztviselői jogviszony megszűnésekor a köztisztviselő által korábban elszámolásra átvett pénzeszköz vissza nem fizetése esetén az a közszolgálati igazoláson feltüntetésre kerül. Amennyiben újabb munkáltató hiányában a jövedelemből nem vonható le ez az összeg, milyen lehetőségei vannak a korábbi munkáltatónak a vissza nem fizetett tartozás megfizettetésére?
Részlet a válaszából: […] ...tartás, kizárólagos kezelés lehetősége is. A törvény szóhasználata(pénztáros, pénz- és értékkezelő) nem a köztisztviselő munkakörére utal. Ezt afelelősségi formát akkor kell alkalmazni, ha a köztisztviselő munkakörébenpénzt vagy értéket kezel....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 30.