Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatása

Kérdés: Hogyan történik a központi költségvetési szerveknél a lakásépítés és -vásárlás munkáltatói számlán lévő pénzösszeg-előirányzat felhasználási keretszámlára történő átvezetése?
Részlet a válaszából: […] ...355. Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatásafőkönyvi számlán kell könyvelni a központi költségvetési szervek által ahitelintézetek javára átutalt és jóváírt összeget, a dolgozóknak folyósítotttámogatásokat és kölcsönöket, a kezelési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.

Önkormányzati költségvetési szerv devizaszámla-vezetési lehetőségei

Kérdés: Az Áht-vhr. 103-104. §-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok és a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek számláiról. Ennek értelmében szolgáltatás nyújtásából származó – külföldi támogatásnak, segélynek nem minősülő – bevételek fogadására nyithat-e devizaszámlát a helyi önkormányzat költségvetési szerve?
Részlet a válaszából: […] ...bevételek elkülönítésére,– dolgozói lakásépítésének támogatására munkáltatóilakásépítés és -vásárlás támogatási számlát,– letéti pénzeszközök kezelésére számlát,– külföldi támogatás, segély fogadására devizaszámlátnyithat.Ennek alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.

OTP-nél vezetett munkáltatói lakásépítés-támogatás számlára beérkezett törlesztő részletek terhére vállalt kötelezettségvállalás

Kérdés: A minisztérium a dolgozó 2006-os lakáskölcsön-kérelmére írásban nyilatkozta, hogy az OTP-nél vezetett lakásalap számlára 2007-ben befolyó lakáskölcsön-törlesztő részletekből tudja biztosítani a kért kölcsön összegét. Kérdésem, hogy az írásos nyilatkozat kötelezettségvállalásnak minősül-e, ha igen, melyik évet terheli, és melyik főkönyvi számlán kell könyvelni, 0-ásba, vagy 445-tel szemben?
Részlet a válaszából: […] ...a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkülfinanszírozható."A 365. Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatásaszámlán kezelt (nyilvántartott) pénzeszköz idegen pénzeszköznek minősül, atörlesztő részletek beérkezésekor az nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 19.

Központi költségvetési szervnél visszatérítendő lakásépítési, -vásárlási támogatás elszámolási szabályai

Kérdés: A dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási kölcsönöknek visszatérítendő támogatás esetén mi a helyes könyvviteli elszámolásfolyamata a központi költségvetési szerveknél?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltatói támogatására elkülönítettpénzeszközöket továbbra is a 365. Lakásépítés munkáltatói támogatása főkönyviszámlán kell elszámolni. A pénzeszközök elkülönített számlára történőátvezetésénél az ideiglenesen átadott és átvett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 6.

Visszafizetési kötelezettséggel nyújtott lakásépítési támogatás előirányzat-módosítási szabályai

Kérdés: A visszafizetési kötelezettséggel adott lakásépítési munkáltatói támogatást, amelyre a keretet 1. az előirányzat-felhasználás számlával költségvetési támogatásból, 2. intézményi többletbevételből utalunk át az OTP lakásalap számlára, 2.3 Egyéb felhalmozási kiadás vagy a 3. Kölcsönök soron kell-e előirányozni?
Részlet a válaszából: […] ...vagy módosítani az előirányzatot.Mindkét forrásból elkülönített kölcsönösszeget át kell vezetni a 365. lakásépítési támogatási számlára.Az átutalás feltétele, hogy a kölcsönfolyósításhoz a szükséges kiadási előirányzat rendelkezésre álljon (KTK 290). A 2004...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 24.

Nem kincstári körbe tartozó önkormányzati költségvetési intézmény lakásépítési támogatása

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a nem kincstári körbe tartozó önkormányzati költségvetési intézménynél a dolgozó részére biztosított lakásépítési kölcsön folyósítását, annak törlesztését, valamint a 344 Lakásépítési számla forgalmát érintő kamat és jutalék összegét?
Részlet a válaszából: […]

A nem kincstári körbe tartozó önkormányzati költségvetési intézmény lakásépítési támogatása új számviteli elszámolási szabályait a 11. szám 281. kérdésére adott válasz tartalmazza.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 3.

Lakásépítés munkáltatói számla vezetése

Kérdés: Hogyan kell könyvelni 2003. január 1-jén nyitó rendező tételként az idegen pénzeszközök között nyilvántartott lakásépítés munkáltatói számla átvezetését a költségvetési elszámolási számla alszámlája című számlára, és ezzel egyidejűleg államháztartáson kívülről felhalmozási célú pénzeszközátvétel jogcímen bevételként? Hogyan könyveljük a törlesztéseket, kamatokat?
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzati területen 2003. január 1-jétől a dolgozók lakásépítésére és -vásárlására nem szabad a 365. főkönyvi számlát alkalmazni, hanem a 344. Költségvetési elszámolási számla lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatás alcímű számlát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 13.