Személygépkocsi aktiválása, költségeinek elszámolása

Kérdés: Személygépkocsi-aktiválás során a beszerzési értékben mit kell figyelembe venni? Az áfa értéke aktiválandó-e, üzembe helyezés esetén milyen költségeket lehet figyelembe venni (rendszámtábla, zöldkártya, műszaki engedély, téli gumi)? Üzemeltetés során az üzemanyag, szervizköltség, parkolási költség, útdíj, autópálya--matrica elszámolása, könyvelése hogyan történik, az áfa levonásba helyezhető-e?
Részlet a válaszából: […] ...annak üzembe helyezéséig beszerzett - tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési értéke, függetlenül attól, hogy az a tárgyi eszköz számlázott értékében vagy külön számlában jelenik-e meg. Az Szt. előírásai szerint tehát a rendszámtábla, zöldkártya,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Beruházás értelmezése a költségvetési és a pénzügyi számvitelben

Kérdés: A beruházások és felújítások esetében hogyan kell szabályosan könyvelni? A költségvetési számvitelben a beruházási előirányzat rovaton a beruházás áfája is ott van. Tehát a költségvetési számvitelben a beruházás tartalmába az áfa beletartozik? A költségvetési számvitelben az áfa nem része a bekerülési értéknek, tehát az állományi számlán csak a nettó érték szerepel, az áfa pedig ráfordítás. A beruházás értékének a meghatározásakor a korábban kapcsolódó költségeket, pl. közbeszerzés, tervezés, pro­jektmenedzsment, eljárási díjak a költségvetési számvitelben továbbra is a beruházási előirányzat rovaton kell, hogy szerepeljenek, vagy a dologi kiadások között, a pénzügyi számvitelben pedig ezek a költségek szolgáltatások és az áfaráfordítás? Tehát a költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben elkülönítetten kell értelmezni a beruházás fogalmát?
Részlet a válaszából: […] ...rendszerezésére szolgáló rovatrendet. Erre a rovatrendre épülnek rá a költségvetési számvitelben kötelezően alkalmazandó főkönyvi számlák. A rovatrend szerint a beruházási kiadásokat a K6. Beruházási kiadások között kell elszámolni.Ez a besorolás a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 17.

Tárgyi eszközök üzembe helyezése

Kérdés: A könyvvizsgáló a beszámoló ellenőrzésekor észrevételezte, hogy a tárgyi eszközeink üzembe helyezése nem helyesen történt, mivel a tárgyi eszköz beszerzésekor a számla kifizetésének időpontjával megegyező időponttal aktiváltuk azokat. Az lenne a kérdésünk, hogy valóban helytelenül jártunk-e el, és ha igen, akkor milyen szabályok szerint kell a beszerzéseket üzembe helyeznünk?
Részlet a válaszából: […] ...előállítási költsége.Ha a tárgyi eszköz beszerzésekor megtörténik az üzembe helyezés vagy a raktári készletre vétel, de a számla még nem érkezett meg, akkor az adott eszköz értéke a rendelkezésre álló dokumentumok, szerződés, piaci információ,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 21.

Közúti névtáblák költségeinek könyvelése

Kérdés: Véleményüket kérem, hogy a település polgármesteri hivatala az új közúti jelzőtáblák vásárlását, kihelyezését, illetve ezek pótlását, az utcatáblák beszerzését, pótlását milyen kiadásként számolja el!
Részlet a válaszából: […] ...vagy annak üzembe helyezéséig beszerzett - tartozékok, tartalékalkatrészek beszerzési értéke - függetlenül attól, hogy a tárgyi eszköz számlázottértékében vagy külön számlában jelenik meg - a tárgyi eszköz bekerülési(beszerzési) értéke részének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 9.

Gépkocsi karbantartási munkáinak elszámolása

Kérdés: Éves karbantartási munkák során elektromos zárakat vásároltunk meglévő ajtókhoz (darabonként bruttó 53 000 forint értékben), illetve a gépjárművekhez téli gumit (darabonként bruttó 80000 forint értékben). A költségvetési szerv nem jogosult áfa-visszaigénylésre, tehát a bruttó összeg a beszerzés költsége. A beszerzett terméket az 54-es számlacsoportba, karbantartás anyag, alkatrészként el lehet-e számolni, vagy mint nagy értékű tárgyi eszközt, az 1-es számlaosztályban kell nyilvántartani?
Részlet a válaszából: […] ...annak üzembe helyezéséig beszerzett- tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési értékét - függetlenül attól, hogyaz a tárgyi eszköz számlázott értékében vagy külön számlában jelenik meg.A kérdésben megjelölt esetben az elektromos zár és a téligumi, mivel ezeket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 20.

Tárgyi eszköz tartozékainak könyvelése

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a tárgyi eszközökhöz utólag beszerzett tartozékok értékét?
Részlet a válaszából: […] ...annak üzembe helyezéséig beszerzett tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési értéke - függetlenül attól, hogy az a tárgyi eszköz számlázott értékében vagy külön számlában jelenik-e meg - része a tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési) értékének.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.