Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Kiadványértékesítés postai szolgáltatással

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2015. szeptember 1. (Költségvetési Levelek 216. szám, 4029. kérdés)

Olvasói kérdés Költségvetési intézményünk kiadványokat értékesít, amiket postán el is küld a megrendelőnek. A posta a számlát 27%-os áfával állítja ki. Mi a könyvet 5%-os áfával számlázzuk. Ilyen esetben mi a helyes számlázás a postaköltséggel kapcsolatban? Felveszi a tevékenység áfáját (ha a postaszámla nettójával számolok, akkor kevesebb lesz a bruttóm, vagy a postaszámla bruttójából számolom vissza a nettót, ami így több lesz, mint a postaszámlán), vagy 27%-os áfával kell kiszámlázni? Könyvelés szempontjából mi a helyes rovata a bevételi számlán szereplő postaköltségnek? B401, mint a kiadványértékesítésnek, vagy B403, közvetített szolgáltatás?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]biztosított küldeményekre vonatkozó szolgáltatások,- postai csomagok gyűjtése, feldolgozása, szállítása és kézbesítése.A postai csomagok vonatkozásában 10 kg-os csomagok kézbesítését határozza meg az irányelv, azzal, hogy a tagállamok saját döntésükkel 20 kg-ra felemelhetik.További követelmény az egyetemes postai szolgáltatóval szemben, hogy a hét legalább 5 napján garantálja a fenti szolgáltatások nyújtását.A jelenleg hatályos szabályozás szerint Magyarországon az egyetemes postai szolgáltatás biztosítása állami feladat, melynek az állam az egyetemes postai szolgáltató útján tesz eleget. Jelenleg Magyarországon csak a Magyar Posta Zrt. tekinthető egyetemes postai szolgáltatónak, illetve az, akivel a Magyar Állam közszolgáltatási szerződést kötött.A fentiek alapján a Magyar Posta akkor számlázhatott Önöknek 27%-os áfás szolgáltatást, ha futárpostai szolgáltatást vettek igénybe, vagy fuvarozási szolgáltatást, vagy ha az Áfa-tv. 70. §-ának b) pontja alapján valamely más, a posta által nyújtott szolgáltatás járulékos költségeként merült fel a postai szolgáltatás.Az Áfa-tv. 70. §-a alapján kell Önöknek is megállapítani az adókötelezettséget akkor, ha a könyvértékesítéshez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásként nyújtják a postai szolgáltatást.Az Áfa-tv. 70. §-a alapján a járulékos költségek - pl. szállítás, csomagolás, postai szolgáltatás stb. - a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás adóalapjába épülnek bele, tehát felveszik a főszolgáltatás adómértékét. Ettől függetlenül nem kizárt, hogy a számlán külön soron tüntessék fel. Ha az értékesített kiadvány 5%-os adókulcs alá tartozik az Áfa-tv. 82. §-ának (2) bekezdése és 3. sz. melléklete alapján, akkor a kiadványhoz kapcsolódó postai szolgáltatást is 5%-os áfával kell számlázni. A posta számláján szereplő adóalapot kell 5%-os áfával számlázniuk. Az adóköteles értékesítés okán az Önökre jogszerűen áthárított 27%-os áfát levonásba helyezhetik.Az Áhsz. 15. sz. melléklete szerint a B403. Közvetített szolgáltatások[…]

Figyelmébe ajánljuk

Államháztartási költségvetési szerv meglévő ügyviteli rendszere új modullal fog bővülni, mely a vállalkozási szerződésben "modulbevezetésként" szerepel. Milyen rovaton javasolják elszámolni?

Tovább a teljes cikkhez

Egy megbízási szerződés pénzügyi ellenjegyzése szeptember 4-ével, kötelezettségvállalása szeptember 5-i dátummal kerül aláírásra. A szerződés hatálya szeptember 1-30. között van. A hozzá kapcsolódó számla fizetési határideje október 15. lesz. A Ptk. szerint szabályos...

Tovább a teljes cikkhez

Központi költségvetési szerv határozott idejű, a 2022-es év végéig tartó bérleti szerződést kötött. A bérbevevő óvadékot fizetett a költségvetési szerv részére, melynek visszafizetése a szerződés megszűnésekor teljesül. Az év végéhez közeledve felmerül a...

Tovább a teljes cikkhez

Egy egyházi jogi személy kezdeményezte az önkormányzatnál a jelenlegi ingatlanok igénybevételét biztosító használat jogcímének haszonélvezeti jogra történő módosítását akként, hogy az önkormányzat az ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadán és az ingóságokon 25 évre...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére