Kiadványértékesítés postai szolgáltatással


Költségvetési intézményünk kiadványokat értékesít, amiket postán el is küld a megrendelőnek. A posta a számlát 27%-os áfával állítja ki. Mi a könyvet 5%-os áfával számlázzuk. Ilyen esetben mi a helyes számlázás a postaköltséggel kapcsolatban? Felveszi a tevékenység áfáját (ha a postaszámla nettójával számolok, akkor kevesebb lesz a bruttóm, vagy a postaszámla bruttójából számolom vissza a nettót, ami így több lesz, mint a postaszámlán), vagy 27%-os áfával kell kiszámlázni? Könyvelés szempontjából mi a helyes rovata a bevételi számlán szereplő postaköltségnek? B401, mint a kiadványértékesítésnek, vagy B403, közvetített szolgáltatás?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2015. szeptember 1-jén (216. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4029

[…] biztosított küldeményekre vonatkozó szolgáltatások,- postai csomagok gyűjtése, feldolgozása, szállítása és kézbesítése.A postai csomagok vonatkozásában 10 kg-os csomagok kézbesítését határozza meg az irányelv, azzal, hogy a tagállamok saját döntésükkel 20 kg-ra felemelhetik.További követelmény az egyetemes postai szolgáltatóval szemben, hogy a hét legalább 5 napján garantálja a fenti szolgáltatások nyújtását.A jelenleg hatályos szabályozás szerint Magyarországon az egyetemes postai szolgáltatás biztosítása állami feladat, melynek az állam az egyetemes postai szolgáltató útján tesz eleget. Jelenleg Magyarországon csak a Magyar Posta Zrt. tekinthető egyetemes postai szolgáltatónak, illetve az, akivel a Magyar Állam közszolgáltatási szerződést kötött.A fentiek alapján a Magyar Posta akkor számlázhatott Önöknek 27%-os áfás szolgáltatást, ha futárpostai szolgáltatást vettek igénybe, vagy fuvarozási szolgáltatást, vagy ha az Áfa-tv. 70. §-ának b) pontja alapján valamely más, a posta által nyújtott szolgáltatás járulékos költségeként merült fel a postai szolgáltatás.Az Áfa-tv. 70. §-a alapján kell Önöknek is megállapítani az adókötelezettséget akkor, ha a könyvértékesítéshez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásként nyújtják a postai szolgáltatást.Az Áfa-tv. 70. §-a alapján a járulékos költségek - pl. szállítás, csomagolás, postai szolgáltatás stb. - a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás adóalapjába épülnek bele, tehát felveszik a főszolgáltatás adómértékét. Ettől függetlenül nem kizárt, hogy a számlán külön soron tüntessék fel. Ha az értékesített kiadvány 5%-os adókulcs alá tartozik az Áfa-tv. 82. §-ának (2) bekezdése és 3. sz. melléklete alapján, akkor a kiadványhoz kapcsolódó postai szolgáltatást is 5%-os áfával kell számlázni. A posta számláján szereplő adóalapot kell 5%-os áfával számlázniuk. Az adóköteles értékesítés okán az Önökre jogszerűen áthárított 27%-os áfát levonásba helyezhetik.Az Áhsz. 15. sz. melléklete szerint a B403. Közvetített szolgáltatások […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.