Tagi kölcsön elengedése


Az önkormányzat 2021. évben tagi kölcsönt folyósított szociális szövetkezet részére, a kölcsönt megkapó szövetkezet egyik alapító tagja a kölcsönt adó önkormányzat. A tagikölcsön-szerződést határozott időre kötötték, de a szövetkezet nem tudott eleget tenni visszafizetési kötelezettségének határidőben, sem később. A tagi kölcsön esetleges megtérítése a szövetkezet felszámolásához is vezethetne. Megteheti-e az adott önkormányzat, hogy tekintve szövetkezeti tagságára, valamint a szövetkezet további működésének ellehetetlenítésére a kölcsön törlesztésével, a tagi kölcsön visszafizetéséről részben vagy egészében lemond? Ha igen, milyen eljárással tudja ezt megtenni?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2024. április 23-án (354. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6265

[…] 97. §-ának (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. Így az elengedés során az önkormányzat rendeletében meghatározott eljárásrend szerint kell eljárni.A szociális szövetkezet alanya a társasági adónak. A Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének h) pontja szerint az adózás előtti eredményt növeli a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés. A Tao-tv. 13/A. §-a (1) bekezdése szerint a 8. § (1) bekezdésének h) pontját a szociális szövetkezetre is alkalmazni kell.Az Itv. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint teljes személyes illetékmentességben részesül az önkormányzat, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.