Magánszemélytől bérelt ingatlan

Kérdés: Intézményünk magánszemélytől bérel ingatlant. A magánszemélynek nincs adószáma, nem tud számlát adni. Vonjuk le tőle az adóelőleget? Milyen bizonylat alapján tudom lekönyvelni a bérleti díjat? Ha a magánszemély számlát adna, akkor is le kellene vonnunk az adóelőleget?
Részlet a válaszából: […] ...díj kiegyenlítése banki átutalással történik, akkor megfelelő bizonylat a bankkivonat is.Intézményük kifizetőnek minősül, ezért az adóelőleget a magánszemély bérbeadónál meg kell állapítani, ez független attól, hogy ad-e számlát, vagy sem, mert a nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.
Kapcsolódó címkék:  

Adószámos magánszemély I.

Kérdés: Költségvetési szerv adószámos magánszemélytől szeretne terméket beszerezni (pl. kézműves termékek). Mi a szabályos eljárás ebben az esetben? Hogyan fizethető ki a számla?
Részlet a válaszából: […] ...ha a magánszemély részére adóköteles bevételszerző tevékenységet fizet ki, főszabály szerint meg kell állapítani és le kell vonni az adóelőleget. Ez alól csak az Szja-tv. 46. §-ának (4) bekezdésében foglaltak kivételek, pl. őstermelő, egyéni vállalkozó....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.
Kapcsolódó címkék:  

Önálló tevékenységhez adott támogatás

Kérdés: Az önkormányzat költségvetésének terhére 150 000 Ft összegű támogatást szeretne nyújtani egy mű fordításához a szerzőnek. A kérdésünk, hogy adható-e támogatás magánszemélynek, illetve adó szempontjából az önkormányzatnak, illetve a magánszemélynek milyen adófizetési kötelezettsége merül fel? Kell-e a magánszemélynek számlát benyújtani az elszámoláshoz?
Részlet a válaszából: […] ...van helye.A fenti esetben a magánszemély a bevétellel szemben nyilatkozhat a kifizetőnek tételes költségelszámolásról az adóelőleg-nyilatkozatban. A magánszemély a nevére szóló számlák alapján a jogszerű felhasználással teljesített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.
Kapcsolódó címkék:    

Magánszemélytől bérelt lakás adózása

Kérdés: Intézményünk magánszemélytől bérel lakást. Le kell-e vonni a magánszemélytől az adóelőleget, és ha igen, azt hogyan kell megállapítani?
Részlet a válaszából: […] ...önálló tevékenységből származó bevétele, amellyel szemben költségelszámolásnak van helye. A magánszemély nyilatkozata alapján az adóelőlegnél a bevétel 50%-a számolható el költségként, kivéve, ha költségtérítésként kerül sor kifizetésre. Ez utóbbi esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.
Kapcsolódó címkék:  

Adóelőleg-levonáshoz tett nyilatkozat, áttérés 10 százalékos költség-hányadról tételes költségelszámolásra

Kérdés: Önkormányzati képviselő év elején adóelőleg-nyilatkozatot tett, amely szerint a 10%-os költséghányad levonását kérte tiszteletdíjából. Év közben adóelőleg-nyilatkozatát módosítani szeretné, amely szerint a tételes költségelszámolást kívánja igénybe venni. Év közben változtatható-e az év elején tett adóelőleg-nyilatkozat?
Részlet a válaszából: […] ...nélkül elismert költség vagy az önálló tevékenység bevételének 10 százaléka (10 százalék költséghányad).A magánszemélynek az adóelőleg-alap meghatározásánál a költségelszámolási módra vonatkozó választását az adott adóévben valamennyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.
Kapcsolódó címkék:    

Mezőgazdasági őstermelőtől vásárolt méhcsalád

Kérdés: Méhcsaládot szeretne az önkormányzat közcélú pályázat keretében őstermelőtől vásárolni. Hogyan kell szabályosan eljárni az őstermelő által benyújtott számla esetében, illetve ha nem ad számlát, milyen esetben kell felvásárlási jegyet a költségvetési szervnek kiállítania? Költségvetési szervként milyen összeget fizethetek ki neki a számla végösszegéből? Kell-e levonni közterheket?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 46. §-a (4) bekezdésének a) pontja alapján a mezőgazdasági őstermelőtől a kifizetőnek akkor nem kell adóelőleget levonnia, ha a kifizetőnek bemutatja az adóévre hitelesített értékesítési betétlapját, vagy a családi gazdaság tagja e jogállását igazolja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.
Kapcsolódó címkék:  

Saját személygépkocsi hivatali célú használata

Kérdés: Körjegyzőségünkön a körjegyző az éves költségvetési előirányzat erejéig havonta, egyenlő mértékben fizetett költségátalányt kap személygépkocsijának hivatali célú használata után. A körjegyző saját maga vezeti a költségelszámolását (útnyilvántartás), engedéllyel rendelkező programot felhasználva. A körjegyző és az egyéb munkáltatói jogokat gyakorló polgármester évente megállapodásban rögzítik a költségátalány kifizetésének rendjét (idejét, kifizethető havi maximális mértékét, elszámolások rendjét). Köteles-e a körjegyző a költségátalány kifizetésekor bemutatni a költségelszámolását, vagy elégséges a megállapodásban foglalt nyilatkozata, hogy erről ő gondoskodik? Hivatali előfizetésben lévő rádiótelefon alkalmazott által történő értékkorlátos vagy korlátlan használatának helyi szabályozásakor mire kell ügyelni?
Részlet a válaszából: […] ...során amagánszemély felelőssége, hogy ezeket a bizonylatokat, nyilvántartásokat azadóhatóság rendelkezésére tudja bocsátani.Azadóelőleg-levonásra kötelezett kifizető (munkáltató) a kifizetést megelőzőentájékoztatja a magánszemélyt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

Polgármesteri költségátalány

Kérdés: A polgármesteri költségátalány elszámolásával kapcsolatban az Szja-tv. 73. §-ában foglalt 2009-es előírás 2010. január 1-jétől hatályát vesztette. A 2010. évi Szja-tv. 3. sz. mell. 25. pontja említést tesz a polgármesterek által elszámolható költségekről. Kell-e bizonylattal igazolni a költségeket, és terheli-e valamilyen levonás? Mennyi a költségátalány összeghatára?
Részlet a válaszából: […] ...kiadás, valamint az adotttisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében használt tárgyi eszközökátalány-értékcsökkenése.Az adóelőleg levonásakor a magánszemély nyilatkozhat arról,hogy a költségátalánnyal szemben hány százalék költséget kíván elszámolni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 27.
Kapcsolódó címkék:    

Helytelenül megállapított kifizetői adóelőleg

Kérdés: Megbízási szerződés alapján fizettünk ki tiszteletdíjat, de sajnos az ügyintézőnk rosszul állapította meg az adóelőleget. A magánszemélyt többször kerestük, hogy korrigálni tudjunk, de sajnos a kapcsolatfelvétel nem sikerült. Mit kell tennünk, hogy szabályosan járjunk el?
Részlet a válaszából: […] ...bejelentés adott esetben további kötelezettséget is róhata kifizetőre, ha a törvényben meghatározottnál alacsonyabb összegű adót,adóelőleget állapított meg és vont le. Ebben az esetben az igazolás kiadásánaknapjától a nyilvántartásba vétel napjáig a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.
Kapcsolódó címke:

Megbízási szerződés útiköltségének elszámolása

Kérdés: Iskolánkban a vizsgaidőszakban külsős vizsgáztatókat alkalmazunk megbízási szerződéssel. A megbízási szerződéssel foglalkoztatott vizsgáztató megbízási díját számfejtjük, amelyből 10% költséghányad alkalmazásával vonjuk le a járulékot és az adóelőleget. A vizsgáztató saját gépjárművével érkezik a vizsgára. Milyen módon fizethetjük ki a költségtérítését, hogy a jogszabály szerinti költségtérítést adómentesen kapja?
Részlet a válaszából: […] ...a magánszemély nem nyilatkozik a tételesköltségelszámolásról, akkor a kifizetőnek a díj 90 százalékát kell ajövedelemnél adóelőleg-alapnak tekinteni.Ha az adóelőleg alapjának megállapításánál a magánszemélynyilatkozik, melyben kéri a költség levonását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 19.
1
2
3
5