Piaci helyek bérbeadása

Kérdés: Az önkormányzat a közigazgatási területén vásárt és piacot rendez. A vásári/piaci alkalmakkor az értékesítést végző adóalanyok/magánszemélyek a szolgáltatás helyszínén fizetik meg (készpénzben) a bérleti díjat az önkormányzat részére. A számlázóprogramunk az online számlázási feltételeknek eleget tesz, a készpénz átvételekor a számlát azonnal kiállítja és átadja az ügyfél részére az önkormányzat. A számlázás nehézségekbe ütközik. A vásáron/piacon részt vevő árusok egy részével szerződést kötöttünk, mely szerződés birtokában jogosult meghatározott helyeket elfoglalni. A szerződéskötés előtt az ügyfél "átvilágítása" megtörténik, leellenőrizzük, hogy az adóalany érvényes adószámmal rendelkezik, és a tevékenységi körében a vásáron végzett tevékenység szerepel. Nem minden vásározóval van bérleti szerződésünk. A bérleti szerződéssel nem rendelkező vásározókkal/piacozókkal a vásári/piaci helyszínen találkozunk először, ezért szinte semmit sem tudunk róluk. A vásárokon/piacokon részt vevő árusok száma nagyon magas, az adóalany sok esetben nem tudja még az adószámát sem. Bár a társaságok rendelkeznek pecséttel – esetükben az adószám beírását követően a számlázóprogram a számlán azonnal rögzíti a vevő adatait. Nehezebb az egyéni vállalkozókkal, akik jelentős része még az egyéni vállalkozói számát sem tudja, és pecséttel sem rendelkezik. Az egyéni vállalkozók portálját ismerjük és használjuk is ellenőrzésre. A magánszemélyek és őstermelők esetében a NAV/adóalany lekérdezéssel próbáljuk az adószámokat ellenőrizni. Az ellenőrzések sok esetben segítenek, de hosszadalmas folyamat.
1. Ha a bérleti szerződéssel nem rendelkező árus nem ad felvilágosítást a cég nevéről, illetve téves tájékoztatást ad, hogyan tudjuk ellenőrizni?
2. A múlt havi vásári alkalommal egy számlázó díjbekérőt állított ki, a tévedést a másnapi ellenőrzés során feltártuk. A díjbekérő alapján a számla kiállításra került, és postáztuk az adóalany részére. Néhány nap múlva a számlán szereplő adóalany azt a felvilágosítást adta, hogy ő nem vett részt a vásáron, sztornózzuk az általunk kiállított számlát. Az ügylet megvalósult, a pénzt átvettük, de nem tudjuk, hogy kitől. Hogyan járunk el ilyen esetben helyesen? Milyen bizonylat alapján sztornózható a számla? Ha a számlát sztornózom, akkor a keletkezett bevétellel mi a teendőm?
Részlet a válaszából: […] ...ilyen számla után nem élhet áfalevonási joggal, és nem számolhatja el költségként a számla adóalapját, így a gazdasági esemény után adóhiány nem keletkezik az adóhatósággal szemben.Az adózási jogesetek és kúriai állásfoglalások a számlabefogadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Adóbírság kiszabása

Kérdés: Az adóhatósági ellenőrzés adóhiányt és adóbírságot állapított meg a vállalkozásunk ellenőrzésekor. A határozatban megállapított adóbírság mértéke a törvényben meghatározott 50% alatt maradt. Ha lemondanánk a fellebbezési jogról, akkor a bírság felét elengedné az adóhatóság. Ekkor azonban később semmiféle jogorvoslati kérelmet nem tudunk benyújtani. Nincs más lehetőség az adóbírság csökkentésére?
Részlet a válaszából: […] ...Az Art. 215. §-ának (3) bekezdése szerint: "Az adóbírság mértéke – ha e törvény másként nem rendelkezik – az adóhiány, illetve jogosulatlan igénylés ötven százaléka." A (4) bekezdés súlyosabb büntetést határoz meg: "Az adóbírság mértéke az adóhiány,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Behajthatatlan követelés miatti áfacsökkentés lehetősége

Kérdés: Mit kell tudni a behajthatatlan követelés miatti adóalap-csökkentésről?
Részlet a válaszából: […] ...a teljesítés időpontjában tudta vagy tudhatta, hogy az ellenérték-megtérülés kockázatos. Az adószám érvényessége, a nagy összegű adóhiányosok listája a NAV nyilvános adatbázisában ellenőrizhető. Az Igazságügyi Minisztérium által üzemeltetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Adómentes belföldi termékbeszerzések

Kérdés: Az adómentes tevékenységről szóló és az alanyi adómentes cégektől beszerzett termékek és szolgáltatások adóalapját az áfabevallás 63. sorában szoktuk szerepeltetni. A belső ellenőrünk szerint nem kellene ebben a sorban adatot szerepeltetni. Kérdésünk, hogy kell-e javítani, és ha igen, hogyan az eddigi bevallásokat?
Részlet a válaszából: […] ...azonban áfakülönbözet nem keletkezik, ebből adódóan önellenőrzésipótlék-fizetés sem merül fel. Az adóhatóság sem állapíthat meg adóhiányt vagy adókülönbözetet. Ha a beadott bevallásokat nem helyesbítik önellenőrzéssel, az nem von maga után szankciót. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Egyéni vállalkozó számlája

Kérdés: Intézményünk konyhája a faluban működő egyéni vállalkozó péktől vásárolja a kenyeret és zsemlét. A számlán szerepel a pék neve, címe, adószáma és az, hogy egyéni vállalkozó. Ellenőrzéskor felmerült, hogy nem elég az adószám, hanem egyéni vállalkozói szám is kellene a számlára, de nem értjük, hogy miért?
Részlet a válaszából: […] ...vagy vállalkozói regisztrációs számát.Ennek hiányában a kifizetőnek az adóelőleget le kell vonnia, amely kötelezettség elmulasztása adóhiányt és bírságot vonhat maga után adóhatósági ellenőrzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Szálláshely-szolgáltatás számlázása

Kérdés: Szállító partnerünk szállásdíjat számlázott 2016. 09. 12.-09. 25-ig. A számlán a teljesítés dátuma 2016. 11. 07., számla kelte 2016. 11. 07., fizetési határidő 2016. 11. 15. Szabályosan állította-e ki a számlát az elszámolásos ügyletnek, az Áfa-tv. 58. §-ának megfelelően? Hivatkozhat-e a partner arra, hogy annak ellenére, hogy helytelenül van a teljesítési dátum megállapítva, ugyanabban az áfabevallásban szerepel? Ezért kéri a számlája befogadását.
Részlet a válaszából: […] ...időpont számlával egy tekintet alá eső okirattal helyesbíthető. Mindazonáltal megjegyezzük, hogy a számla befogadó oldaláról adóhiány nem állapítható meg a téves adattartalommal kiállított számla befogadása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Gyógyszerár-támogatás arányosítása

Kérdés: Kórházunknak van közforgalmú gyógyszertára, amely gyógyszerár-támogatást kap. A?kórháznak vannak adóköteles és adómentes bevételei is, ezért pl. a rezsikiadásokat bevétel arányos képlettel arányosítjuk. A kapott támogatás után befizettük az áfát, de eddig ezzel a bevétellel nem számoltam az arányosítási képletben. Most felmerült, hogy bele kellene számítani, de akkor sokkal magasabb lesz a levonható áfám. Mikor járok el helyesen, ha beleszámítom a képletbe, vagy ha kihagyom? Másik kérdésem, hogy kötelesek vagyunk arányosítani?
Részlet a válaszából: […] ...szerint kevesebb áfát helyeztek eddig levonásba, mintha beszámították volna az árat befolyásoló támogatást, ebből következően adóhiányuk nincs, bírságot sem von maga után a számítási hiba. Az áfalevonás jog, nem pedig kötelezettség, ha a levonási joggal nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.

Devizaszámla

Kérdés: Önkormányzati hivatal devizában kiállított számlát fogadott be és egyenlített ki. A számlában alkalmazott és áthárított áfa mértéke 21%. Milyen nettó és általánosforgalmiadó-összegben, és milyen forintárfolyamon kell nyilvántartásba venni a számlát a hivatal könyveiben? Az alkalmazott könyvelési rendszerben nincs mód a 21%-os adókulcs kiválasztására. Változtat-e a gazdasági esemény nyilvántartásba vételén az, ha a hivatal az általános forgalmi adót levonásba helyezi, illetve ha nem helyezi azt levonásba?
Részlet a válaszából: […] ...az áfabevallás 27. sorába, mintha belföldi termékértékesítést hajtottak volna végre. Ez nem túl szabályos megoldás, de legalább adóhiányuk nem lesz.A könyvelésben pedig nem lehet alap+áfára bontva könyvelni a beszerzést. Visszaigénylésről, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Gázvezeték-elosztó rendszer bérbeadása

Kérdés: A Költségvetési Levelek 151. számában (2011. augusztus 9.) a 2955. kérdésszámra adott válaszukat úgy értelmeztük, hogy a gázvezeték-elosztó rendszer bérbeadásra is alkalmazandó. A bérbevevő – mivel önkormányzatunk az ingatlan-bérbeadásra adómentességet választott – vitatja ezt. Helyesen gondoljuk, és esetleg a NAV által kiadott állásfoglalás kapcsolódik-e ehhez a kérdéshez?
Részlet a válaszából: […] ...adólevonást alkalmazna a számlát befogadó fél, mert a szolgáltatásnyújtónak nem volt adófelszámítási joga, akkor az adóhatóság adóhiányt állapít meg nála.Ha partnerük vitatja az áfafelszámítás jogosságát, akkor javasoljuk, hogy kérjenek a NAV-tól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 14.

SZÉP kártya

Kérdés: Az Szja-tv. 71. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott Széchenyi Pihenőkártya egyes alszámláira meghatározott összegeket lehet utaltatni, amennyiben több munkáltatója van a munkavállalónak, akkor nyilatkozni szükséges. Amennyiben az értékhatár(oka)t meghaladó utalás történik, terhel-e valakit szankció?
Részlet a válaszából: […] ...utánnem 10, hanem 27 százalékos mértékű ehót kell a munkáltatónak fizetnie.Amennyiben a magánszemély valótlan nyilatkozatot ad, úgy azadóhiányt és jogkövetkezményeit a magánszemély terhére állapítja meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.
1
2