Adóbírság kiszabása

Kérdés: Az adóhatósági ellenőrzés adóhiányt és adóbírságot állapított meg a vállalkozásunk ellenőrzésekor. A határozatban megállapított adóbírság mértéke a törvényben meghatározott 50% alatt maradt. Ha lemondanánk a fellebbezési jogról, akkor a bírság felét elengedné az adóhatóság. Ekkor azonban később semmiféle jogorvoslati kérelmet nem tudunk benyújtani. Nincs más lehetőség az adóbírság csökkentésére?
Részlet a válaszából: […] ...Az Art. 215. §-ának (3) bekezdése szerint: "Az adóbírság mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az adóhiány, illetve jogosulatlan igénylés ötven százaléka." A (4) bekezdés súlyosabb büntetést határoz meg: "Az adóbírság mértéke az adóhiány,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Behajthatatlan követelés miatti áfacsökkentés lehetősége

Kérdés: Mit kell tudni a behajthatatlan követelés miatti adóalap-csökkentésről?
Részlet a válaszából: […] ...a teljesítés időpontjában tudta vagy tudhatta, hogy az ellenérték-megtérülés kockázatos. Az adószám érvényessége, a nagy összegű adóhiányosok listája a NAV nyilvános adatbázisában ellenőrizhető. Az Igazságügyi Minisztérium által üzemeltetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Adómentes belföldi termékbeszerzések

Kérdés: Az adómentes tevékenységről szóló és az alanyi adómentes cégektől beszerzett termékek és szolgáltatások adóalapját az áfabevallás 63. sorában szoktuk szerepeltetni. A belső ellenőrünk szerint nem kellene ebben a sorban adatot szerepeltetni. Kérdésünk, hogy kell-e javítani, és ha igen, hogyan az eddigi bevallásokat?
Részlet a válaszából: […] ...azonban áfakülönbözet nem keletkezik, ebből adódóan önellenőrzésipótlék-fizetés sem merül fel. Az adóhatóság sem állapíthat meg adóhiányt vagy adókülönbözetet. Ha a beadott bevallásokat nem helyesbítik önellenőrzéssel, az nem von maga után szankciót. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Egyéni vállalkozó számlája

Kérdés: Intézményünk konyhája a faluban működő egyéni vállalkozó péktől vásárolja a kenyeret és zsemlét. A számlán szerepel a pék neve, címe, adószáma és az, hogy egyéni vállalkozó. Ellenőrzéskor felmerült, hogy nem elég az adószám, hanem egyéni vállalkozói szám is kellene a számlára, de nem értjük, hogy miért?
Részlet a válaszából: […] ...vagy vállalkozói regisztrációs számát.Ennek hiányában a kifizetőnek az adóelőleget le kell vonnia, amely kötelezettség elmulasztása adóhiányt és bírságot vonhat maga után adóhatósági ellenőrzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Szálláshely-szolgáltatás számlázása

Kérdés: Szállító partnerünk szállásdíjat számlázott 2016. 09. 12.-09. 25-ig. A számlán a teljesítés dátuma 2016. 11. 07., számla kelte 2016. 11. 07., fizetési határidő 2016. 11. 15. Szabályosan állította-e ki a számlát az elszámolásos ügyletnek, az Áfa-tv. 58. §-ának megfelelően? Hivatkozhat-e a partner arra, hogy annak ellenére, hogy helytelenül van a teljesítési dátum megállapítva, ugyanabban az áfabevallásban szerepel? Ezért kéri a számlája befogadását.
Részlet a válaszából: […] ...időpont számlával egy tekintet alá eső okirattal helyesbíthető. Mindazonáltal megjegyezzük, hogy a számla befogadó oldaláról adóhiány nem állapítható meg a téves adattartalommal kiállított számla befogadása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Gyógyszerár-támogatás arányosítása

Kérdés: Kórházunknak van közforgalmú gyógyszertára, amely gyógyszerár-támogatást kap. A?kórháznak vannak adóköteles és adómentes bevételei is, ezért pl. a rezsikiadásokat bevétel arányos képlettel arányosítjuk. A kapott támogatás után befizettük az áfát, de eddig ezzel a bevétellel nem számoltam az arányosítási képletben. Most felmerült, hogy bele kellene számítani, de akkor sokkal magasabb lesz a levonható áfám. Mikor járok el helyesen, ha beleszámítom a képletbe, vagy ha kihagyom? Másik kérdésem, hogy kötelesek vagyunk arányosítani?
Részlet a válaszából: […] ...szerint kevesebb áfát helyeztek eddig levonásba, mintha beszámították volna az árat befolyásoló támogatást, ebből következően adóhiányuk nincs, bírságot sem von maga után a számítási hiba. Az áfalevonás jog, nem pedig kötelezettség, ha a levonási joggal nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.

Devizaszámla

Kérdés: Önkormányzati hivatal devizában kiállított számlát fogadott be és egyenlített ki. A számlában alkalmazott és áthárított áfa mértéke 21%. Milyen nettó és általánosforgalmiadó-összegben, és milyen forintárfolyamon kell nyilvántartásba venni a számlát a hivatal könyveiben? Az alkalmazott könyvelési rendszerben nincs mód a 21%-os adókulcs kiválasztására. Változtat-e a gazdasági esemény nyilvántartásba vételén az, ha a hivatal az általános forgalmi adót levonásba helyezi, illetve ha nem helyezi azt levonásba?
Részlet a válaszából: […] ...az áfabevallás 27. sorába, mintha belföldi termékértékesítést hajtottak volna végre. Ez nem túl szabályos megoldás, de legalább adóhiányuk nem lesz.A könyvelésben pedig nem lehet alap+áfára bontva könyvelni a beszerzést. Visszaigénylésről, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Gázvezeték-elosztó rendszer bérbeadása

Kérdés: A Költségvetési Levelek 151. számában (2011. augusztus 9.) a 2955. kérdésszámra adott válaszukat úgy értelmeztük, hogy a gázvezeték-elosztó rendszer bérbeadásra is alkalmazandó. A bérbevevő - mivel önkormányzatunk az ingatlan-bérbeadásra adómentességet választott - vitatja ezt. Helyesen gondoljuk, és esetleg a NAV által kiadott állásfoglalás kapcsolódik-e ehhez a kérdéshez?
Részlet a válaszából: […] ...adólevonást alkalmazna a számlát befogadó fél, mert a szolgáltatásnyújtónak nem volt adófelszámítási joga, akkor az adóhatóság adóhiányt állapít meg nála.Ha partnerük vitatja az áfafelszámítás jogosságát, akkor javasoljuk, hogy kérjenek a NAV-tól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 14.

SZÉP kártya

Kérdés: Az Szja-tv. 71. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott Széchenyi Pihenőkártya egyes alszámláira meghatározott összegeket lehet utaltatni, amennyiben több munkáltatója van a munkavállalónak, akkor nyilatkozni szükséges. Amennyiben az értékhatár(oka)t meghaladó utalás történik, terhel-e valakit szankció?
Részlet a válaszából: […] ...utánnem 10, hanem 27 százalékos mértékű ehót kell a munkáltatónak fizetnie.Amennyiben a magánszemély valótlan nyilatkozatot ad, úgy azadóhiányt és jogkövetkezményeit a magánszemély terhére állapítja meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Jogtalan inkasszó

Kérdés: Az adóhatóság ellenőrzése során adóhiányt és bírságot állapított meg. Fellebbeztünk, amelyre a másodfokú adóhatóság határozatot hozott. A határozat - amely helybenhagyta az elsőfokú határozatot - kézhezvételével egy időben az adóhatóság leemelte számlánkról a megállapítást. Így már nincs tartozásunk, nem tudunk részletfizetést sem kérni. Álláspontunk szerint jogtalan volt ez az eljárás. Jól gondoljuk?
Részlet a válaszából: […] Az Art. rendelkezései szerint az adóhatóság akkor végezhetvégrehajtási cselekményeket - így inkasszót is akkor nyújthat be -, ha azadózónak adótartozása van. Az adótartozásról akkor beszélhetünk, ha az adómegfizetésére előírt határidőig - esedékességi időpont - az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 5.
1
2