2008-as adójóváírás

Kérdés: Dolgozóink felháborodása határtalan, tekintettel arra, hogy a dolgozók 90 százaléka az adójóváírás összegét nem kapta meg, így a nettó keresetük lényegesen csökkent. A bérszámfejtőnk (MÁK) úgy értelmezte az adójóváírást, hogy akinek meghaladta a januári illetmény 12-szeresét a bére, annak nem adott adójóváírást. A dolgozók arra számítottak, hogy csak abban a hónapban csökken 0-ra az adójóváírásuk, ha az év folyamán a havonta göngyölített bérük már elérte az 1250 ezer forintot, illetve a 2762 ezer forintot. Szeretnénk megtudni, hogy a bérszámfejtőnk helyesen járt-e el, amikor a havi bruttó 97 ezer forinttól a 213 ezer forintig keresők adójóváírását nem adja meg, illetve csak a 9 százalékkal csökkentett összeget, ami kb. 2000 Ft/hó mindössze?
Részlet a válaszából: […] ...sérelmezik a januári elszámolást. AzSzja-tv. 48. § (12) bekezdése szerint a bérjövedelmet terhelő adóelőlegetcsökkenteni kell a havi adójóváírással, ha azt a magánszemély legkésőbb akifizetés (juttatás) időpontjában nyilatkozatban kéri. A törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 8.
Kapcsolódó címke:

Adójóváírás 2008-ban

Kérdés: Hogyan kell kiszámítani 2008. évben az "egységes" adójóváírást?
Részlet a válaszából: […] ...2008. évben hatályos személyi jövedelemadóról szólótörvénynek az adójóváírásról szóló 33. §-a már nem rendelkezik különalap-adójóváírásról és kiegészítő adójóváírásról. 2008. évben adójóváírás címén a bérjövedelem 18 százaléka...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 5.
Kapcsolódó címke:

Minimálbér adómentességéről

Kérdés: A minimálbér emelkedése (havi 5500 forint) után kell-e 18 százalék szja-t fizetnünk?
Részlet a válaszából: […] ...kiegészítő adójóváírástovábbra is biztosítja a minimálbér adómentességét. Egymillió forint évesjövedelemig havi 2340 forint a kiegészítő adójóváírás. Az egymillió forintotmeghaladó éves jövedelem esetén a kiegészítő adójóváírás éves összegéből, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 31.
Kapcsolódó címkék:  

Adójóváírás figyelembevétele az adóelőleg levonásánál

Kérdés: 2005. évben a dolgozók nyilatkozata alapján számoltuk el az adójóváírást a munkabérek kifizetésénél. Kérdésünk az, hogy ebben az évben is kell-e ilyen nyilatkozatot kérnünk a dolgozóktól, és ha igen, akkor használhatjuk-e ehhez a tavalyi nyomtatványt?
Részlet a válaszából: […] ...évben is csak a munkavállalónyilatkozata alapján lehet figyelembe venni az adójóváírást az adóelőleglevonásánál. A nyilatkozatnak a Magyar Közlöny 2005. évi 171. számábanmegjelent nyomtatvány adattartalmával megegyezőnek kell lennie.Ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 31.
Kapcsolódó címkék:  

Minimálbér adózása 2005-ben

Kérdés: Az intézményünkben dolgozó fizikai alkalmazottakat a Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztatjuk. 2005-től a minimálbér 57 000 forint lesz. Kérdésünk, hogy érinti-e ez az ő adózásukat, a 3ezer forintos "béremelésük" után kell-e majd szja-t fizetniük?
Részlet a válaszából: […] ...is a kiegészítő adójóváírás biztosítja a minimálbéradómentességét. A kiegészítő adójóváírás összege (540 forintról) 1260 forintraemelkedik. Így 2005. évben a kiegészítő adójóváírás összege 15 120 forint, legfeljebbaz adóévben megszerzett bérből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 11.
Kapcsolódó címkék:  

Írásbeli nyilatkozat és az adójóváírás

Kérdés: Az egyik dolgozónk az év elején írásban nyilatkozott arról, hogy ne vegyük figyelembe nála az adójóváírást, mivel nősülni készül, és eladja a lakását. Sajnos a lakásra eddig nincs vevő. Ha az év végéig nem tudja eladni, akkor megfelel a feltételeknek, és járna neki az adójóváírás. Van-e lehetőség arra, hogy az év vége előtt helyesbítsük a levonást?
Részlet a válaszából: […] ...adójóváírás érvényesítésének nem feltétele, hogy a munkáltató év közben figyelembe vegye azt. Ha a magánszemély írásban kérte, hogy a munkáltató tekintsen el az adójóváírás figyelembevételétől az adóelőleg levonása során, tekintettel arra, hogy nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. augusztus 5.
Kapcsolódó címkék:  

Polgármester díjazása

Kérdés: Településünk polgármestere a minimálbérrel megegyező összegű tiszteletdíjat kap tevékenysége ellátásáért. Érvényesíthető-e erre a kifizetésre adójóváírás?
Részlet a válaszából: […] ...viszont a polgármesteri tisztség ellátásáért fizetett tiszteletdíjat az Szja-tv. 3. § 21. pontja szerinti bér fogalma nem tartalmazza. Adójóváírás pedig csak a bérként elszámolt jövedelmekre érvényesíthető, amennyiben az egyéb törvényi feltételek is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 15.

Adójóváírás érvényesítése magas bérjövedelem esetén

Kérdés: Érvényesítheti-e a munkavállaló év közben az adójóváírást abban az esetben, ha éves bérjövedelme nyilvánvalóan meg fogja haladni a jogosultsági határt, sőt a csökkentett érvényesítésre alapot szolgáltató határt is?
Részlet a válaszából: […] ...levonásánál minden munkavállaló jogosult a bér 18 százalékának megfelelő, jogosultsági hónaponként legfeljebb 9000 forint összegű adójóváírás érvényesítésére, tekintettel arra, hogy az Szja-tv. 47. § (5) bekezdés c) pontja értelmében a munkáltató, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 15.

Adójóváíráshoz figyelembe vehető jogosultsági határ elérése

Kérdés: Több munkatársunkat figyelmeztettük arra, hogy a számukra kifizetett bér nagysága elérte az adójóváírásnál figyelembe vehető jogosultsági határt. Néhányan továbbra is igénybe akarják venni év közben. De mi lesz az adóév végén?
Részlet a válaszából: […] ...a magánszemély éves összes jövedelme a jogosultsági határt meghaladja, a számított adójából év közben, adójóváírásként levonható maximum 108 000 forintot az adott évre vonatkozó adóbevallása benyújtásának határidejéig az adóhatóság számlájára be kell fizetnie...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 24.
Kapcsolódó címkék:  

Önkéntes kölcsönös biztosítópénztári befizetés

Kérdés: Amennyiben dolgozóink részére önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba, mint munkáltató befizetést teljesítünk, akkor a befizetés összegét figyelembe kell-e venni az adójóváírásra való jogosultság megállapításánál? Érvényesíthet-e a munkavállaló valamilyen adókedvezményt a befizetés után?
Részlet a válaszából: […] ...50 000 forint), nem kell a magánszemély bevételének tekinteni az adóévben megszerzett jövedelem kiszámításánál.Ebből következően az adójóváírásra való jogosultság megállapításánál a kérdezett befizetés összegét figyelmen kívül kell hagyni a jogosultsági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 24.
1
2