Utólag számfejtett munkabér bevallása

Kérdés: Oktatási intézményünknél egyházi személyek is tanítanak – főállásban –, akik munkájukért bruttó 69 000 forint munkabért kapnak havonta. Sajnálatos módon 2008. évben az új bérprogramunk nem tudta "értelmezni" az ő jogviszonyukat, emiatt nem történt részükre bérszámfejtés annak ellenére, hogy munkaviszonyuk nem szűnt meg. Az adóbevallást – természetesen – így küldtük be, hisz nem sikerült számukra bért számfejteni, tehát a bevallásban nulla forint szerepelt. Szeretném megjegyezni, hogy az egyházi személyek részére nekünk csak szja-levonási és megfizetési kötelezettségünk van, mert a járulékokat és az ehót központilag rendezi a Magyar Katolikus Egyház a mindenkori minimálbér összegéig. Kérdésem a következő: Február hónapban kifizettük "duplán" az egyházi személyek részére a munkabért – tehát bruttó 138 000 forintot, az szja-t levontuk, megfizettük (igaz, az adójóváírást csak egyszer vehetjük figyelembe, emiatt adójuk is magasabb lett) az adóbevallásban – nyilvánvalóan – ez az összeg szerepel. Kell-e önrevízióval élni mindkét hónapra vonatkozóan (januárra, februárra), hogy "helyére kerüljenek" az adók, járulékok, vagy rendben van ez így? A bevallásunkban ugyan csak az szja-ról tudnék javítást elvégezni.
Részlet a válaszából: […] ...általánosságban a személyi jövedelemadóravonatkozóan válaszolható meg a kérdés.Az Szja-tv. 33. §-ának (2) bekezdése szerint az adójóváírásszempontjából jogosultsági hónapnak számít minden olyan hónap, amelyre bérilleti meg a magánszemélyt. Amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 29.

2008-as adójóváírás

Kérdés: Dolgozóink felháborodása határtalan, tekintettel arra, hogy a dolgozók 90 százaléka az adójóváírás összegét nem kapta meg, így a nettó keresetük lényegesen csökkent. A bérszámfejtőnk (MÁK) úgy értelmezte az adójóváírást, hogy akinek meghaladta a januári illetmény 12-szeresét a bére, annak nem adott adójóváírást. A dolgozók arra számítottak, hogy csak abban a hónapban csökken 0-ra az adójóváírásuk, ha az év folyamán a havonta göngyölített bérük már elérte az 1250 ezer forintot, illetve a 2762 ezer forintot. Szeretnénk megtudni, hogy a bérszámfejtőnk helyesen járt-e el, amikor a havi bruttó 97 ezer forinttól a 213 ezer forintig keresők adójóváírását nem adja meg, illetve csak a 9 százalékkal csökkentett összeget, ami kb. 2000 Ft/hó mindössze?
Részlet a válaszából: […] ...sérelmezik a januári elszámolást. AzSzja-tv. 48. § (12) bekezdése szerint a bérjövedelmet terhelő adóelőlegetcsökkenteni kell a havi adójóváírással, ha azt a magánszemély legkésőbb akifizetés (juttatás) időpontjában nyilatkozatban kéri. A törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 8.

Adójóváírás 2008-ban

Kérdés: Hogyan kell kiszámítani 2008. évben az "egységes" adójóváírást?
Részlet a válaszából: […] ...2008. évben hatályos személyi jövedelemadóról szólótörvénynek az adójóváírásról szóló 33. §-a már nem rendelkezik különalap-adójóváírásról és kiegészítő adójóváírásról. 2008. évben adójóváírás címén a bérjövedelem 18 százaléka...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 5.

Kiegészítő nyugdíj

Kérdés: Az iskolában foglalkoztatott nyugdíjas pedagógus egy önkéntes nyugdíjpénztárnak a tagja. Az első vagy az utolsó befizetéstől számított 3 év után veheti fel adómentesen a befizetett tagdíjat, valamint a hozzá kapcsolódó adójóváírást?
Részlet a válaszából: […] A Szja-tv. 3. §. 23. pontja alapján akkor tekinthető aszemélyi jövedelemadó szempontjából nyugdíjnak az önkéntes kölcsönösnyugdíjpénztár által teljesített nyugdíjszolgáltatás (kiegészítő nyugdíj), ha aszolgáltatást igénybe vevő tagnak, azaz a nyugdíjasnak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 6.

Minimálbér adómentességéről

Kérdés: A minimálbér emelkedése (havi 5500 forint) után kell-e 18 százalék szja-t fizetnünk?
Részlet a válaszából: […] ...kiegészítő adójóváírástovábbra is biztosítja a minimálbér adómentességét. Egymillió forint évesjövedelemig havi 2340 forint a kiegészítő adójóváírás. Az egymillió forintotmeghaladó éves jövedelem esetén a kiegészítő adójóváírás éves összegéből, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 31.

Adójóváírás figyelembevétele az adóelőleg levonásánál

Kérdés: 2005. évben a dolgozók nyilatkozata alapján számoltuk el az adójóváírást a munkabérek kifizetésénél. Kérdésünk az, hogy ebben az évben is kell-e ilyen nyilatkozatot kérnünk a dolgozóktól, és ha igen, akkor használhatjuk-e ehhez a tavalyi nyomtatványt?
Részlet a válaszából: […] ...évben is csak a munkavállalónyilatkozata alapján lehet figyelembe venni az adójóváírást az adóelőleglevonásánál. A nyilatkozatnak a Magyar Közlöny 2005. évi 171. számábanmegjelent nyomtatvány adattartalmával megegyezőnek kell lennie.Ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 31.

Prémiumévek program

Kérdés: Intézményünknél néhány közalkalmazott élt a választás lehetőségével, és a felmentés helyett a prémiumévek programban kíván részt venni. Kérem, szíveskedjenek megerősíteni, hogy helyesen járunk-e el, amikor a 2004. évi CXXII. törvény 4. § (4) bek. alapján folyósított juttatás elszámolásakor a juttatást bérjövedelemként kezeljük, az szja-előlegnél érvényesítjük az adójóváírást és levonjuk az 1% munkavállalásit, valamint a 8,5% nyugdíjjárulékot, és nem vonunk 4% egészségbiztosítási járulékot.
Részlet a válaszából: […] A prémiumévek programról szóló törvény alapján a programbanrészt vevő személyek foglalkoztatása munkaviszony, illetve annak megfelelőjogviszony keretében történik. Így helyesen járnak el akkor, ha a programbanrészt vevő foglalkoztatottat megillető juttatást a személyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 20.

Önkéntes önsegélyező pénztárak

Kérdés: Az utóbbi időben egyre több önkéntes önsegélyező pénztártól keresik fel a dolgozókat tagsági viszony létesítése céljából. A dolgozók a befizetett összeg 87%-át a befizetést követően kb. 2 hét múlva visszakapják a számlájukra, az adójóváírás összegét a tárgyhónapban a bérelszámoláskor érvényesíthetik. Így a dolgozók 17%-kal több jövedelemhez juthatnak. Milyen formában határozható meg a visszafizetés jogcíme? Ki a felelős a jogcím megválasztásáért, a visszajuttatott összeg jogosultságáért, a dolgozó vagy az önkéntes önsegélyező pénztár?
Részlet a válaszából: […] ...összeg azSzja-tv. 28. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a magánszemély egyébjövedelmeként adóköteles. Az egyéb jövedelem után adójóváírás nemérvényesíthető. Így a kérdéses esetben folytatott gyakorlat mindenképpenjogszerűtlen a munkáltató részéről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 30.

Minimálbér adózása 2005-ben

Kérdés: Az intézményünkben dolgozó fizikai alkalmazottakat a Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztatjuk. 2005-től a minimálbér 57 000 forint lesz. Kérdésünk, hogy érinti-e ez az ő adózásukat, a 3ezer forintos "béremelésük" után kell-e majd szja-t fizetniük?
Részlet a válaszából: […] ...is a kiegészítő adójóváírás biztosítja a minimálbéradómentességét. A kiegészítő adójóváírás összege (540 forintról) 1260 forintraemelkedik. Így 2005. évben a kiegészítő adójóváírás összege 15 120 forint, legfeljebbaz adóévben megszerzett bérből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 11.

Felnőttképzési díj adókedvezménye

Kérdés: Az Szja-tv. 36/A § (1) bek. szerint az Fk-tv. alapján, a felnőttképzési szerződés alapján az adóévben fizetett képzési díj 30%-ával csökkenthető az összevont adóalap adója. Intézményünk, a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ iskolarendszeren kívüli szakmai oktatást és vizsgáztatást végez. A képzésben részt vevők tanfolyami díjának 90%-át a munkaügyi központok finanszírozzák. A fennmaradó 10%-ot a hallgatók fizetik. A hallgatók által befizetett 10%-os önrészre érvényesíthető-e az adójóváírás?
Részlet a válaszából: […] A felnőttképzési díj kedvezményét abban az esetben veheti igénybe a kérdéses magánszemély, ha az Szja-tv. 36/A § (1) bekezdésében előírt – a kedvezmény érvényesítéséhez szükséges – valamennyi feltétel teljesül. Így, ha az oktatási intézményt az Fk-tv. szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 18.
1
2