Önkormányzati támogatás

Kérdés: A helyi önkormányzat által a helyi nemzetiségi önkormányzat számára nyújtott támogatásról kell-e megállapodást kötnünk? Hogyan járjunk el a szabadon felhasználható támogatás tekintetében?
Részlet a válaszából: […] A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.

Részben önálló intézmények adószáma

Kérdés: A 2221. kérdésre adott válasz foglalkozik a részben önálló intézmények adószámának lehetőségével. Mi már többször próbálkoztunk önálló adószámot kérni a részben önálló intézményeinknek, de mindig elutasító választ kaptunk. A gond az volt, hogy egy számlaszáma lehet az intézményeknek, ezért ehhez csak egy adószámot tudnak hozzárendelni. Kérem, szíveskedjen segíteni, hogy hol, milyen módon kezdjük el az eljárást!
Részlet a válaszából: […] A részben önálló intézmények adóalanyiságának és az adószámhiányának problémájával már több válaszban is foglalkoztunk. Az Áfa-tv. 5. § (1) bekezdése szerint adóalany az a jogképesszemély vagy szervezet, amely saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 24.

Áfabejelentési lap

Kérdés: Az új Áfa-tv. több esetben bejelentési kötelezettséget ír elő az adózóknak. A bejelentéseket az adóévet megelőzően kell megtenni, de a törvény csak január 1-jén lép hatályba. Lesz-e külön adatlap a bejelentésre? A korábbiakban egy új bejelentés megtételekor az adóhatóság a bejelentési határidőt meghosszabbította. Lehet, hogy ez most is megtörténik?
Részlet a válaszából: […] Az általános forgalmi adóról szóló, 2008. január 1-jétőlhatályos 2007. évi CXXVII. törvény szerint kell teljesíteni a 2008-ra esedékesváltozásokat. Ezt a korábbi szabályokkal szinkronban a tárgyév utolsó napjáig,azaz 2007. december 31-éig be kell nyújtani. Az új Áfa tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 18.

Közös tulajdonú ingatlan bérbeadása

Kérdés: Magánszemélyek osztatlan közös tulajdonában lévő ingatlan bérbeadása esetén mindkét tulajdonosnak kell-e kérnie 7-es adószámot, és a tulajdoni hányad arányában adhatják-e bérbe az ingatlant? Vagy csak az egyik tulajdonosnak kell adószámot váltania, fizetnie a forrásadót és az év végi adóbevallásban megosztott jövedelemként rendezni a keletkezett jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] A Szja-tv. fő szabálya szerint a közös tulajdonban lévőingatlan hasznosításából (bérbeadásából) származó jövedelem után atulajdonosokat a tulajdoni hányaduk arányában terheli az adókötelezettség.A törvény alapján azonban lehetőség van arra is, hogy atulajdonosok ettől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 1.

Közösségi adószám igénylése és használata

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk, szükséges-e közösségi adószámot igényelnünk? Ha igen, milyen további kötelezettséggel jár? Gondolok arra, hogy az áfabevalláson kívül havi adatszolgáltatásra is kötelezettek leszünk, annak ellenére, hogy nem történik intézményünk részéről Unión belüli kereskedés?
Részlet a válaszából: […] Az, hogy a költségvetési intézménynek szüksége van-e a közösségi adószámra, több tényezőtől is függ.Az első eldöntendő kérdés, hogy a költségvetési szerv az Áfa-tv. 4/A. §-a értelmében áfaalanynak minősül-e vagy sem. A költségvetési szerv csak abban az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 10.

Áfaalanyiságukat elvesztő szervezetek Európai Közösségen belüli adózási szabályai

Kérdés: Mi a változás 2004. május 1-jétől az alanyi áfamentes, illetve a kizárólag tárgyi mentesként bejelentkezett költségvetési szerv áfaadózásában? A közhatalmi tevékenység miatt az adóalanyiságból kijelentkezett költségvetési szervnek kell-e áfát fizetnie Közösségen belüli beszerzéseire?
Részlet a válaszából: […] A kizárólag tárgyi mentes tevékenységet végzőként bejelentkezett adóalanynak, az alanyi mentességet választónak, a kompenzációs felárat alkalmazó mezőgazdasági termelőnek, a nem adóalany jogi személynek (idetartozik a közhatalmi tevékenység végzése miatt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 8.