Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott adószámla tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gépjárműadó

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha idén nem kaptunk gépjárműadó-fizetésre vonatkozó határozatot, emiatt az I. negyedéves cégautó-bevallásban nem tudtuk érvényesíteni a gépjárműadó adott időszakra eső összegét kedvezményként? Az adófolyószámlánkat lekérve azt láttuk, hogy sem februárban, sem márciusban nem került még előírásra az összeg, azonban a fizetési határidő napjával felkönyvelésre került az előírás. Van-e mód arra, hogy ebben az esetben visszamenőleg érvényesítsük az utólag befizetett gépjárműadó összegét a negyedéves cégautóadó--bevallásokban?
Részlet a válaszból: […]tett.A gépjárműadó első részletét főszabály szerint 2021. április 15-éig kellett megfizetni. Ha eddig az időpontig a határozat nem végleges, akkor az adó első részletének megfizetési határideje - fellebbezés nélkül - az átvételt követő 30. nap.Ez azonban nem jelenti törvényszerűen azt, hogy csak azok az adózók élhetnek a gépjárműadó beszámításának lehetőségével, akik azt 2021-ben április, illetve szeptember 15-ig fizetik meg.Előfordulhat olyan eset, hogy az adózó hibájára vissza nem vezethető okból a cégautóadó-bevallás benyújtásakor a bevallással érintett hónapokra eső gépjárműadót még nem fizették meg, például abban az esetben, amikor a gépjárműadó-határozat későbbi kiadása miatt az adót az említett időpontig még nem tudta megfizetni.Ebben az esetben tehát nem esik el a gépjármű-adó-kötelezettségét jogszerűen, a NAV által előírt esedékességi időpontig teljesítő adózó a gépjármű-adó-beszámítás lehetőségétől. Ekkor a 2101. számú bevallás önellenőrzésével lehetőség van a kétszeres adózás elkerülésének szabályával élni, azaz a 2021. év első negyedévére eső gépjárműadóval csökkenthető a cégautóadó-kötelezettség.Fontos azonban, hogy a gyakorlatban előfordulnak olyan esetek, amikor a határozat kézbesítése szabályszerűen megtörtént, erről az ügyfél mégsem szerzett tudomást. Például a határozatot a jogszabályoknak megfelelően nem az ügyfélnek, hanem a meghatalmazottjának kellett kézbesíteni, vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5580
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Adószámla-kivonat

Kérdés: A NAV évente, október 31-ig küld a jogszabály alapján adószámla-kivonatot az adózóknak. A folyószámlánk egyenlege "0". Lehet, hogy ezért nem kaptunk postai úton kivonatot az előző évben?
Részlet a válaszból: […]pótléklevezetés adatainak megtekintésére is kiterjed. Az adószámla elektronikusan, az ügyfélkapus belépés után a NAV elektronikus ügyintézési felületén, az eBEV-portálon tekinthető meg. A lekérdezéshez a portál Adószámla és pótlékadatok szolgáltatását kell kiválasztani. Ezzel a szolgáltatással az adószámlaadatokon túl ellenőrizhető a tárgyidőszak késedelmes fizetései alapján várható késedelmi pótlék is, valamint a korábbi időszakokra már felszámított késedelmi pótlék levezetése is. Ha korábban nem volt késedelmi pótlék, azt szöveges tájékoztatás jelzi. Az adószámla alakulását és a lekönyvelt tételeket érdemes folyamatosan nyomon követni. Célszerű a bevallások benyújtása után ellenőrizni, hogy az adatokat a NAV rendben lekönyvelte-e, illetve az egyes befizetések után ellenőrizni, hogy azok megjelentek-e az adószámlán. Hasznos lehet továbbá ellenőrizni az egyenleget egyes eljárások, igénylések (például adóigazolás kérése) előtt, mert a rendezetlen tételeket célszerű még az eljárás előtt befizetni. A lekérdezéshez a NAV honlapján szemléletes Útmutatót találunk.2. Az adószámla-kivonat egy kimutatás a NAV által nyilvántartott adószámlaadatokból. A kivonat részletesen tartalmazza a legfontosabb információkat, amelyek segítségével mindenki a saját nyilvántartásában szereplő adatokat összevetheti a NAV nyilvántartásában lévő tételekkel. Így többek között adónként láthatja rajta az esetleges tartozásait, a visszajáró összegeket, többletet, tehát az egyenlegeit és azt, hogy azok miből (például bevallásokból, befizetésből) keletkeztek.3. A NAV a kötelezettségek késedelmes megfizetését vagy annak elmaradását késedelmi pótlékkal szankcionálja. A pótlékértesítő az előző év késedelmei után, nettó módon felszámított pótlék részletes és tételes levezetése. Az értesítő alapján mindenki nyomon követheti, hogy a NAV az esetleges pótlékát milyen tartozásokra számította fel, és tájékozódhat arról is, hogy azt mikor és milyen számlára kell megfizetnie.A NAV számára jogszabály írja elő az adószámla-kivonatok és a pótlékértesítők évenkénti kiküldését. Ezzel a NAV egyrészt tájékoztatást ad arról, hogy az adott időszakban milyen tételeket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5578
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Adófizetés téves adószámlára

Kérdés: Cégcsoportunkat több önálló társaság alkotja. Ugyanaz a társaság végzi a könyvelésüket, és valamennyien határidőre teljesítik az adózással kapcsolatos kötelezettségeiket, így az adófizetést is. Egyik társaságnál az adóhatóság felszólított bennünket, hogy tartozásunk van, fizessük be. A folyószámla felülvizsgálatakor derült fény arra, hogy valóban nem azt az adószámot jelölték meg az utaláson, amelyiket kellett volna (cégcsoporton belüli másik adószám). Van-e lehetőség, hogy az adóhatóság kérésünkre a téves számlára utalt összeget átvezesse a mi számlánkra?
Részlet a válaszból: […]folyószámlánk tartozást fog mutatni, amelyet a folyószámlán láthatunk, és az adóhatóság fel fog szólítani bennünket annak rendezésére, vagy akár megindíthatja a végrehajtási eljárást is. A másik adószámlán egy túlfizetés jelenik meg, erről az adóhatóság külön értesítést nem küld, hiszen a folyószámla bármikor lekérdezhető. A folyószámlán található túlfizetés sorsáról csak a folyószámla tulajdonosa dönthet. Azt visszakérheti, vagy akár egy később esedékessé váló kötelezettségre használhatja fel. Ez azt is jelenti, hogy ha téves számlára utaltunk, akkor sajnos onnan visszaszerezni csak az adóhatóság segítségével tudjuk. A téves számlára utalás gyakran előfordul, ne feledkezzünk el arról, hogy milliós nagyságrendű adószámról beszélünk. Jelen esetben szerencsés a helyzet, mert tudjuk, hogy kinek a folyószámláján keressük az elutalt összeget. Kérelmet kell benyújtanunk az adóhatósághoz, vázolva a tényállást, és mivel egy cégcsoportról van szó, meggyorsítva a folyamatokat még a számla tulajdonosától egy nyilatkozatot is csatolhatunk, amelyben a "téves" számla tulajdonosa elismeri, hogy a befizetés nem tőle származott, és annak jóváírása a befizetőt illeti.Nehezebb helyzetben vagyunk, ha az általunk beírt adószám létezik, de nem ismerjük annak tulajdonosát. Ilyen esetben az adóhatóság feladata kideríteni, hogy kinek az adószámlájára érkezett az összeg. Az érintett adózót ezt követően az adóhatóság fogja nyilatkozatra felhívni, hogy a befizetést ő teljesítette-e. A legtöbb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5564
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

4. találat: Áfa visszaigénylése 17-es nyomtatványon

Kérdés: Intézményünknek 4 millió forint visszaigényelhető adója keletkezett június hónapban, melynek kiutalását nem kértük, azonban nem szerepeltettük az összeget az áfabevallás 86. sorában. Fel kell tüntetni a júliusi bevallásban a 82. sorban az összeget? Kell emiatt beadni önellenőrzést vagy helyesbítést június hónapra? Hogyan kaphatjuk vissza az áfát?
Részlet a válaszból: […]kötelezett esetében a 250 000 forintot, éves bevallásra kötelezett esetében az 50 000 forintot el kell érje a negatív elszámolandó adó. A kérdéses esetben a visszaigénylés feltételei fennállnak, ezért helyesen jelölték visszaigényelhető áfaként a 4 millió forint visszaigényelhető áfát.A következő időszakra átvihető Követelés sort (86. sor) akkor kell kitölteni, ha nem érték el a visszaigénylési értékhatárt, és emiatt göngyölíteni kell a negatív adót a visszaigénylési értékhatár eléréséig. Vagyis a 85. és a 86. sor egyidejűleg nem tölthető ki.A következő időszaki áfabevallásban áthozott követelésként (82. sor) csak akkor szerepeltethető adat, ha az előző időszaki bevallásban a következő időszakra átvihető sort töltötték ki. Ahhoz, hogy az áfát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5563
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,