Adótartozás - bevallás elmulasztása

Kérdés: A társasági adóról szóló törvény (Tao-tv.) szerinti egyik adóalap-csökkentő kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy december 31-én ne legyen adótartozás. Elmulasztottuk a feltöltési kötelezettség bevallását, illetve befizetését. Fennáll-e ilyenkor tartozás, vagy a bevallás hiánya miatt nincs?
Részlet a válaszából: […] ...adó alapján az adott évben ráfordításkéntelszámolt összeg adóalap-csökkentő kedvezménykénti igénybevételét. Az Art.alapján adótartozásnak minősül az esedékességig meg nem fizetett adó, tehát abevallás beadásának vagy elmulasztásának nincs hatása a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 5.
Kapcsolódó címkék:  

Adótartozás törlése

Kérdés: Egy 1999-ben esedékessé vált adótartozás 2004. december 31-én vagy 2005. január 1-jén törölhető-e jogszerűen, ha az adott ügyben végrehajtási cselekményt nem foganatosítottak?
Részlet a válaszából: […] ...Art. 164. § (6) bekezdésében foglaltak alapján,amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt nem foganatosított, azadótartozás végrehajtásához, a költségvetési támogatás kiutalásához való jog azesedékesség naptári évének utolsó napjától számított 5...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 22.
Kapcsolódó címkék:  

Végrehajtáshoz való jog elévülése

Kérdés: Tájékoztatni kell-e az ügyfelet a végrehajtáshoz való jog elévüléséről? A végrehajtáshoz való jog érinti-e a tartozásra vonatkozó alanyi jogot? Elfogadható-e a tartozás önkéntes rendezése, amennyiben az adótartozás végrehajtásához való jog már elévült és az adótartozást törölték, vagy az adóhatóságnak le kell mondania követeléséről az önkéntes teljesítéstől függetlenül?
Részlet a válaszából: […] ...a végrehajtási eljárástlefolytató adóhatóság határozattal (2005. november 1-jétől végzéssel) törli azadózó tartozását, ha az adótartozás végrehajtásához való jog elévült.Tekintettel arra, hogy az adózót a törlő határozattal szemben megilleti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 22.