Brexitet követően felmerült kérdések

Kérdés: 2020 októberében egy Egyesült Királyságban nyilvántartásba vett adóalany terméket értékesített egy magyar adóalany részére. 2020 októberében megtörtént a termékek leszállítása, és számla is kiállításra került. A magyar adóalany Közösségen belüli termékbeszerzést a 2020. október havi áfabevallásában szerepeltette, és közösségi összesítő nyilatkozatában (A60-as bevallás) is jelentette. Ugyanakkor 2021-ben a termékek egy részével kapcsolatban minőségi kifogás merült fel. Ha a minőségi kifogással érintett termékeket 2021-ben visszaszállítják Magyarországról az Egyesült Királyságba, akkor a magyar adóalanynak a korrekciót hogyan kell szerepeltetni az áfabevallásban és az összesítő nyilatkozatban?
Részlet a válaszából: […] ...kell jelentenie az áfabevallásában/összesítő nyilatkozatában az áruk visszaszállítását, illetve az eredeti EU-s beszerzés módosulását? Az A60-as összesítő nyilatkozatban továbbra is feltüntethető a brit adószám (a fenti esetben negatív értékadattal)? Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Az általános forgalmi adó elszámolása

Kérdés: Egy költségvetési intézmény negyedéves áfabevalló. Az év végi beszámolóban a IV. negyedéves áfabevallás adatait a megfelelő mérlegsorokon mutatja-e ki az intézmény, mely általában a IV. negyedévben visszaigénylő pozícióban van, ez az alábbiak szerint alakul a bevallásban):
- fizetendő áfa összege: 200 ezer forint,
- levonható áfa összege: 500 ezer forint,
- visszaigényelhető adó összege: 300 ezer forint.
Az intézmény mérlegében az alábbiak szerint szerepel:
- fizetendő áfa összege: 200 ezer forint a Más fizetendő áfa 166. soron negatív előjellel (E/II/2.),
- levonható áfa összege: 500 ezer forint a Más előzetesen felszámított levonható áfa 161. soron (E/I./2.),
- visszaigényelhető adó összege: 300 ezer forint az Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 171. soron (E.) (Amennyiben egyéb sorokon nem szerepel összeg.)
Részlet a válaszából: […] Az áfabefizetési kötelezettséget (végleges kötelezettségvállalást), illetve a visszaigénylési jogosultságot (követelést) - az Áhsz. 1. §-a (1) bekezdésének 6. és 9. pontja értelmében - az adóbevallás keletkezteti. Ennek megfelelően a 2021. évi költségvetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.
Kapcsolódó címkék:  

Áfabevallás veszélyhelyzet idején

Kérdés: Hivatalunk negyedéves áfabevalló volt 2020. I. negyedévig. Az első negyedévre vonatkozó áfát bevallottuk és be is fizettük 2020. 04. 20-ig. 2020. 04. 01. napjától éves adóbevallónak minősültünk az áfa tekintetében a 85/2020. Korm. rendelet 17. §-ának (2) bekezdése értelmében. A 2020. II-IV. negyedévi áfát éves bevallás keretében vallanánk most be 2021. február 25-ig. A 2065A áfabevalláson esetünkben a bevallási időszakot hogyan jelöljük meg? A 2020. 01. 01. - 2020. 12. 31. közötti vagy a 2020. 04. 01. - 2020. 12. 31. közötti időszakot adjuk meg mint bevallási időszak? A bevallás gyakorisága éves (E) lenne?
Részlet a válaszából: […] ...85/2020. Korm. rendelet 17. §-a alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó adatszolgáltatásra kötelezetteknek az áfabevallási kötelezettségüknek éves gyakorisággal kell eleget tenniük, melynek legutóbbi határideje 2021. február 25. volt.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.
Kapcsolódó címkék:    

Áfa gyakoribb elszámolása és bevallása

Kérdés: A 2020. évi LVIII. törvény 52. §-ának (1) bekezdése alapján a 2020. évről "éves adómegállapítás" alapján fogjuk az áfát bevallani, illetve megfizetni. Az Art. 2. sz. mellékletének I. részétől eltérően továbbra is gyakorolhatom az áfa megállapítására vonatkozó adómegállapítási bevallást és elszámolást, vagy - első körben - AFAGYAK nyomtatvány beadásával kérelmeznem kell a gyakoribb elszámolási időszakot?
Részlet a válaszából: […] ...éves áfabevallók. Abban az esetben, ha visszaigénylő pozícióban vannak, és emiatt hátrányosan érinti az Önök intézményét az éves áfabevallás, akkor az AFAGYAK nyomtatványon kérhetik a gyakoribb elszámolást és bevallást.(Kéziratzárás: 2021. 01....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.
Kapcsolódó címkék:  

Teljesítés időpontjának meghatározása

Kérdés: Fordított áfás építési beruházási számlához kiállított teljesítésigazoláson a teljesítési időszak 2020. 02. 01.-2020. 02. 05., de a teljesítésigazolás dátuma 2020. 03. 06. Melyik dátumot kell figyelembe vennünk az áfabevallási kötelezettség meghatározásához?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 6:1. §-ának (1) bekezdése a kötelmet így fogalmazza meg: A kötelem kötelezettség a szolgáltatásteljesítésre, és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. A Ptk. 6:3. §-a szerint a kötelem megszűnik a szolgáltatás teljesítésével. Tehát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.
Kapcsolódó címkék:    

Önkormányzat áfa-adóbevallása koronavírus-járvány alatt

Kérdés: Polgármesteri hivatal vagyunk, és mi könyveljük a nemzetiségi önkormányzatot is. Negyed--éves áfabevallók vagyunk, és a gyermek-étkeztetés miatt jellemzően több a levonható áfánk, mint a fizetendő. Vonatkozik-e ránk és a nemzetiségi önkormányzatra az éves bevallási kötelezettség? Lehet-e gyakorított bevallást kérni?
Részlet a válaszából: […] ...rendelet 17. §-ának rendelkezése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó adatszolgáltatásra kötelezettek az áfabevallási kötelezettségüknek éves gyakorisággal tudnak eleget tenni, melynek legközelebbi határideje 2021. február 25.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Az áfabevallás tájékoztató sorainak kitöltése

Kérdés: Alanyi adómentes adóalany által nyújtott szolgáltatás teljesítési helye harmadik országban (a Közösség területén kívül), például az USA-ban van. Az adóalanynak ebben az esetben, kizárólag a 91. sor kitöltése céljából be kell nyújtania az áfabevallást adatszolgáltatás céljából? Ugyanez a kérdés merül fel, ha a szolgáltatásnyújtás nem az Áfa-tv. 37. §-a alapján esik külföldre.
Részlet a válaszából: […] ...áfabevalláshoz tartozó kitöltési útmutató szerint az áfabevallás 91. sorában kell feltüntetni az Áfa-tv. területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásnyújtás ellenértékét, akár közösségi, akár harmadik országos, akár belföldi adóalany felé történt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.
Kapcsolódó címkék:    

Önkormányzat áfabevallása

Kérdés: Önkormányzatnak pénzforgalmi vagy teljesítés szemléletben kell az áfát bevallania?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 55. §-ának (1) bekezdése szerint az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul (a továbbiakban: teljesítés). Teljesítés alatt nem a pénzügyi kiegyenlítést kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.
Kapcsolódó címkék:    

Áfabevallás önellenőrzése

Kérdés: A január, február, március havi bérleti díjról szóló számlát júniusban állítottuk ki, mert vitánk volt a partnerrel. A számlán a teljesítési időpont 03. 06., a számla kelte 06. 27., a fizetési határidő is 06. 27., a számla átutalásos. A június havi áfalistán önellenőrzési tételként jelent meg a számla 03. 06-i teljesítési időponttal. A számlát a júniusi havi áfabevallásba tettük be. Helyesen jártunk el?
Részlet a válaszából: […] ...szabályt kell alkalmazni, vagyis május 30. teljesítési dátumot kellett volna a számlán szerepeltetni.A fizetendő áfát a teljesítésnapi áfabevallásban kell szerepeltetni. A június havi áfalistán önellenőrzési tételként megjelenő, korábbi áfabevallási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.
Kapcsolódó címkék:    

Adómentes belföldi termékbeszerzések

Kérdés: Az adómentes tevékenységről szóló és az alanyi adómentes cégektől beszerzett termékek és szolgáltatások adóalapját az áfabevallás 63. sorában szoktuk szerepeltetni. A belső ellenőrünk szerint nem kellene ebben a sorban adatot szerepeltetni. Kérdésünk, hogy kell-e javítani, és ha igen, hogyan az eddigi bevallásokat?
Részlet a válaszából: […] ...áfabevallás kitöltési útmutatója szerint az áfabevallás 63. sorában kell feltüntetni azoknak az adómentes belföldi termékbeszerzéseknek az adó nélkül számított ellenértékét, amely termékbeszerzések adómentessége az Áfa-tv. 111-118. §-ain alapul. (Pl....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.
Kapcsolódó címkék:      
1
2
3