Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

20 találat a megadott áfabevallás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Áfabevallás veszélyhelyzet idején

Kérdés: Hivatalunk negyedéves áfabevalló volt 2020. I. negyedévig. Az első negyedévre vonatkozó áfát bevallottuk és be is fizettük 2020. 04. 20-ig. 2020. 04. 01. napjától éves adóbevallónak minősültünk az áfa tekintetében a 85/2020. Korm. rendelet 17. §-ának (2) bekezdése értelmében. A 2020. II-IV. negyedévi áfát éves bevallás keretében vallanánk most be 2021. február 25-ig. A 2065A áfabevalláson esetünkben a bevallási időszakot hogyan jelöljük meg? A 2020. 01. 01. - 2020. 12. 31. közötti vagy a 2020. 04. 01. - 2020. 12. 31. közötti időszakot adjuk meg mint bevallási időszak? A bevallás gyakorisága éves (E) lenne?
Részlet a válaszból: […]2021. február 25. volt.Az éves áfabevallás benyújtására kötelezett önkormányzatoknak a 2020. 04. 20-án esedékes havi, illetve negyedéves áfabevallásukat már nem kellett volna benyújtaniuk az adóhatóság részére. Amennyiben az intézmények a március hónapról, illetve az I. negyedévről mégis elkészítették és benyújtották bevallásukat, és azt az adóhatóság befogadta és feldolgozta, akkor is az áfabevallás fő lapjának kitöltése során a bevallási gyakoriságnak az "éves"[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5434
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Áfa gyakoribb elszámolása és bevallása

Kérdés: A 2020. évi LVIII. törvény 52. §-ának (1) bekezdése alapján a 2020. évről "éves adómegállapítás" alapján fogjuk az áfát bevallani, illetve megfizetni. Az Art. 2. sz. mellékletének I. részétől eltérően továbbra is gyakorolhatom az áfa megállapítására vonatkozó adómegállapítási bevallást és elszámolást, vagy - első körben - AFAGYAK nyomtatvány beadásával kérelmeznem kell a gyakoribb elszámolási időszakot?
Részlet a válaszból: […]intézmények éves áfabevallók. Abban az esetben, ha visszaigénylő pozícióban vannak, és emiatt hátrányosan érinti az Önök intézményét az éves áfabevallás, akkor az AFAGYAK
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5358
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Teljesítés időpontjának meghatározása

Kérdés: Fordított áfás építési beruházási számlához kiállított teljesítésigazoláson a teljesítési időszak 2020. 02. 01.-2020. 02. 05., de a teljesítésigazolás dátuma 2020. 03. 06. Melyik dátumot kell figyelembe vennünk az áfabevallási kötelezettség meghatározásához?
Részlet a válaszból: […]részében megegyezik a fizikai teljesítés dátumával.Építőipari munkák esetén szükség lehet különböző szakhatósági engedélyek, dokumentumok beszerzésére. Ha a szerződés szerint a teljesítés akkor megfelelő, ha a szakhatóságok átveszik a létesítményt, akkor a munka fizikai elvégzése és a szolgáltatási szerződés szerinti teljesítése időben elválhat egymástól.Az áfában a teljesítésnek nagyon fontos szerepe van. Az áfaadójogi teljesítéshez fűződik az eladó oldaláról (fordított áfánál a vevőnél) az adófizetési kötelezettség, és a levonási jog is. Az Áfa-tv. 55. §-a az adófizetési kötelezettség időpontját (a számlára ráírt teljesítési időpont) a következő módon határozza meg: "Az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul (a továbbiakban: teljesítés)."A Héa-irányelv 63. cikke a következőképpen szabályozza a kérdéskört: "Az adóztatandó tényállás akkor valósul meg és az adófizetési kötelezettség abban az időpontban keletkezik, amikor a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás teljesítése megtörténik."Az építőipari szerződéseknél a teljesítés, teljesítettség szempontjából figyelembe kell venni a felek szerződésében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5258
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Önkormányzat áfa-adóbevallása koronavírus-járvány alatt

Kérdés: Polgármesteri hivatal vagyunk, és mi könyveljük a nemzetiségi önkormányzatot is. Negyed--éves áfabevallók vagyunk, és a gyermek-étkeztetés miatt jellemzően több a levonható áfánk, mint a fizetendő. Vonatkozik-e ránk és a nemzetiségi önkormányzatra az éves bevallási kötelezettség? Lehet-e gyakorított bevallást kérni?
Részlet a válaszból: […]2021. február 25.Az éves bevallási kötelezettség az Áht. 3. §-ának (3) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó - alábbiakban felsorolt - szervezetekre terjed ki:a) a helyi önkormányzat,b) a helyi nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat,c) a Mötv. és az Njt. szerint létrehozott társulás, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény alapján létrejött területfejlesztési önkormányzati társulás,d) a térségi fejlesztési tanács, ése) az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5178

5. találat: Az áfabevallás tájékoztató sorainak kitöltése

Kérdés: Alanyi adómentes adóalany által nyújtott szolgáltatás teljesítési helye harmadik országban (a Közösség területén kívül), például az USA-ban van. Az adóalanynak ebben az esetben, kizárólag a 91. sor kitöltése céljából be kell nyújtania az áfabevallást adatszolgáltatás céljából? Ugyanez a kérdés merül fel, ha a szolgáltatásnyújtás nem az Áfa-tv. 37. §-a alapján esik külföldre.
Részlet a válaszból: […]kötelezettséget keletkeztető ügylete, és adólevonásra nem jogosult, vagy adólevonásra jogosult ugyan, de ugyanezen adómegállapítási időszakban adólevonási jogot nem gyakorol, mentesül az adott adómegállapítási időszakra vonatkozóan az Art. szerinti bevallástételi kötelezettség alól.A 257. § (2) bekezdésének ba) pontja kimondja, hogy a bevallástételi kötelezettség alól mentesül az az adóalany, aki (amely) ilyen minőségében alanyi adómentességben részesül.A fentiek alapján, amennyiben az alanyi adómentes adózó által nyújtott szolgáltatás teljesítési helye harmadik országban, például az USA-ban van, az alanyi adómentes adóalanyt nem terheli adófizetési kötelezettség, e miatt a szolgáltatás miatt nem lesz önadózással megállapítandó fizetendő adója, és amennyiben nincs összesítőnyilatkozat-benyújtási kötelezettséget keletkeztető ügylete, továbbá ugyanezen adómegállapítási időszakban adólevonási jogot nem gyakorol, akkor nem kell bevallást benyújtani kizárólag a 91. sor kitöltése céljából. Amennyiben az alanyi adómentes adóalany teljesített olyan ügyletet, amely miatt az Áfa-tv. 4/A. számú mellékletének I. pontja szerinti összesítő nyilatkozatot kell benyújtania ugyanabban az adómegállapítási időszakban, amelyben az USA-ban teljesített ügylet is teljesült, vagy adólevonási jogot is gyakorol ugyanabban az adómegállapítási időszakban, amelyben az USA-ban teljesített ügylet is teljesült, akkor a 91. sort is ki kell töltenie.Azt, hogy miről kell az összesítő nyilatkozatban nyilatkozni, az Áfa-tv. 4/A. számú mellékletének 1. pontja határozza meg. Az 1.e) pont kimondja, hogy az adóalany nyilatkozik a Közösség más tagállamában adószámmal rendelkező adóalany vagy adószámmal rendelkező adóalanynak nem minősülő jogi személy részére teljesített, az Áfa-tv. 37. §-ának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5155
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Önkormányzat áfabevallása

Kérdés: Önkormányzatnak pénzforgalmi vagy teljesítés szemléletben kell az áfát bevallania?
Részlet a válaszból: […]fizetendő adót meg kell állapítani.Az előzőekben ismertetett általános szabályoktól eltérően a belföldön letelepedett kis- és középvállalkozások az Áfa-tv. 196/A. és 196/B. §-aiban meghatározott feltételekkel és bevételi értékhatárig pénzforgalmi adózást választhatnak. Ezt a választást az adóhatósághoz írásban be kell jelenteni, és a számlákon is fel kell tüntetni. A pénzforgalmi adózás lényege, hogy a pénzforgalmi elszámolást választóknak az általuk kiállított számla után csak akkor kell áfát fizetniük, ha a kiállított számlát a vevő ténylegesen ki is fizette, és az általuk ténylegesen kifizetett számlák áfáját helyezhetik levonásba. A pénzforgalmi adózók vevői is csak akkor vonhatják le az ilyen számlák áfatartalmát, ha a számla ellenértékét kiegyenlítették.A fentiekkel ellentétben a költségvetési szervek az Áfa-tv. 61. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a meg nem fizetett ellenérték erejéig 45 napig halaszthatják az áfafizetési kötelezettséget. A halasztás az ellenérték kiegyenlítésekor, illetve a 45. napon haladéktalanul lejár. A költségvetési szervek az áfalevonási joggal főszabály szerint a befogadott számlák teljesítésekor, illetve ha pénzforgalmi adózótól vásárolnak, akkor a pénzügyi kiegyenlítéskor élhetnek.A pénzforgalmi adózás és a halasztott áfa érvényesítése között jelentős különbségek vannak mind az adózó jogállása, mind az elszámolás tekintetében. Költségvetési szerv nem lehet pénzforgalmi adózó, mivel nem minősül kis- és középvállalkozásnak. A pénzforgalmi adózónak, ha a vevője egyáltalán nem fizet, akkor nem kell az áfát megfizetnie. A költségvetési szervnek viszont a 45. nap után meg kell fizetnie az áfát, akkor is, ha nem tudta behajtani az ellenértéket.A másik lényeges különbség a pénzforgalmi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5077
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Áfabevallás önellenőrzése

Kérdés: A január, február, március havi bérleti díjról szóló számlát júniusban állítottuk ki, mert vitánk volt a partnerrel. A számlán a teljesítési időpont 03. 06., a számla kelte 06. 27., a fizetési határidő is 06. 27., a számla átutalásos. A június havi áfalistán önellenőrzési tételként jelent meg a számla 03. 06-i teljesítési időponttal. A számlát a júniusi havi áfabevallásba tettük be. Helyesen jártunk el?
Részlet a válaszból: […]elszámolt időszak utolsó napját, akkor a számla kelte a teljesítési időpont,c) ha a fizetési határidő követi az elszámolt időszak utolsó napját, a fizetési határidővel egyezik meg a teljesítési időpont,d) ha fizetési határidő az elszámolt időszak utolsó napjától számítva több mint 60 nap, akkor a 60. nap a teljesítési időpont.Az elszámolt időszak utolsó napja a kérdéses esetben március 31. Mivel a számlát késve állították ki, a 60 napos szabályt kell alkalmazni, vagyis május 30. teljesítési dátumot kellett volna a számlán szerepeltetni.A fizetendő áfát a teljesítésnapi áfabevallásban kell szerepeltetni. A június havi áfalistán önellenőrzési tételként megjelenő, korábbi áfabevallási időszakokat érintő tételek esetében az a helyes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5040
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Adómentes belföldi termékbeszerzések

Kérdés: Az adómentes tevékenységről szóló és az alanyi adómentes cégektől beszerzett termékek és szolgáltatások adóalapját az áfabevallás 63. sorában szoktuk szerepeltetni. A belső ellenőrünk szerint nem kellene ebben a sorban adatot szerepeltetni. Kérdésünk, hogy kell-e javítani, és ha igen, hogyan az eddigi bevallásokat?
Részlet a válaszból: […]így adómentesen beszerzett) befektetési célú arany adó nélkül számított ellenértékét. A tevékenység közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes (tárgyi adómentes) beszerzések adóalapját sem ebben a sorban, sem a bevallásban máshol nem kell szerepeltetni.A belföldi adóalanyoktól vásárolt, tárgyánál fogva adómentes, az Áfa-tv. 85. és 86. §-ában felsorolt szolgáltatások és az alanyi adómentesektől beszerzett termékek és szolgáltatások adóalapját nem kell az áfabevallásban szerepeltetni.Az önellenőrzésre vonatkozó és a kapcsolódó jogszabályhelyek: az Art. 54. §-ának (1) bekezdése szerint az önadózás, az adóbeszedés útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot és a költségvetési támogatást az adózó helyesbítheti. Ha az adózó az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően feltárja, hogy az adó alapját, az adót, a költségvetési támogatást nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy bevallása számítási hiba vagy más elírás miatt az adó, költségvetési támogatás alapja,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5030
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

9. találat: Szemétszállítás

Kérdés: A polgármesteri hivatal szedi be a lakosságtól a szemétszállítási díjat, amit kiszámlázunk áfásan. A szemétszállítást ugyanakkor egy külső cég, egy kft. végzi. A kft. a testületi jóváhagyás után, szerződés alapján, az elvégzett szolgáltatást az önkormányzatnak leszámlázza. Mivel a méltányosságok a költségvetési rendeletben szerepelnek, és a hetven éven felülieknek ingyenes a kuka ürítése, így az önkormányzat fizeti meg a kft.-nek. A bejövő számlánk áfásan 8 millió, a kimenő számlánk 6 millió. Az áfát a bejövő számlák után visszaigényelhetjük? A kimenő számlák után az áfát befizetjük. Az önkormányzat adóalany.
Részlet a válaszból: […]adóalany az állami adóhatóságtól kérelmezi. Az Áfa-tv. 186. §-a tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén az adóalany a fizetendő áfa és az előzetesen felszámított és levonható áfa negatív előjelű különbözete esetén keletkező adóösszeget visszaigényelheti. A 186. § (2) bekezdése kimondja, hogy a megfizetettség alapozza meg az adó visszaigénylését. A "megfizetettségi" feltételt azonban kizárólag csak az adó áthárításával járó ügyletekre kell alkalmazni. Így a visszaigénylésre befolyással bírnak a ki nem fizetett beszerzések. Az Áfa-tv. rögzíti, hogy a visszaigényelhető adó összegét csökkenteni kell az esedékességig maradéktalanul meg nem fizetett beszerzésekre jutó áfa összegével, amelyet az adóalany a soron következő időszak fizetendő áfájának összegét csökkentő tételként vehet figyelembe. Amennyiben tehát az önkormányzat a szemétszállítást, mint az Áfa-tv. 15. §-a szerinti közvetített szolgáltatást, a szolgáltatásra irányadó áfamértékkel számlázza tovább, akkor felé a szemétszállítást ténylegesen végző cég által áthárított forgalmi adó - mivel az áfás továbbszámlázással adóköteles tevékenységet valósít meg - levonható, visszaigényelhető. Az Áfa-tv. 15. §-ának alkalmazásában, ha az adóalany valamely szolgáltatás nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a szolgáltatásnak igénybevevője és nyújtója is. Ebből adódóan az áfabevallásban az önkormányzat által a lakosoktól beszedett adó fizetendő, az önkormányzat által a szemétszállítást végző cég felé fizetett adó pedig levonható, visszaigényelhető adóként szerepeltethető. Azonban az adott önkormányzat helyi rendeletében meghatározott, méltányossági alapon nyújtott ingyenes szolgáltatások tekintetében - jelen eset szerint a 70 év felettiek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2592

10. találat: Adományozás áfája

Kérdés: Az önkormányzat tulajdonában lévő számítástechnikai berendezéseket szeretnénk ingyenesen átadni iskoláknak. A számítástechnikai berendezések leselejtezésre kerültek, nem jelentenek jelentős értéket. Eddig úgy tudtuk, nem kell áfát fizetnünk az adományozás után. A jelenleg hatályos szabályok szerint kell-e az önkormányzatnak áfát fizetnie az ingyenes adományozás után?
Részlet a válaszból: […]terméket vállalkozásából véglegesen kivonva, azt saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére, vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére ingyenesen felhasználja, illetőleg azt más tulajdonába ingyenesen átengedi, feltéve hogy a termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészében vagy részben adólevonási jog illette meg. Tehát, ha az önkormányzatot az ajándékozni kívánt ingatlan szerzéséhez kapcsolódóan részben vagy egészében adólevonási jog illette meg, az ingyenesen átadott ingatlan után adófizetési kötelezettsége keletkezik akkor is, ha esetleg nem élt adólevonási jogával. Az adó alapját ez esetben az Áfa-tv. 68. §-a szerint kell meghatározni. Ezek szerint a 11. és 12. §-ban említett esetekben az adó alapja a termék vagy az ahhoz hasonló termék beszerzési ára (az ajándékozás pillanatában), ilyen ár hiányában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. december 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2521
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést