Külföldi ingatlan felújítása

Kérdés: Önkormányzatunk egy magyar kft.-nek adott megbízást egy szlovákiai épület felújítására, ahol végül nem a kft., hanem egy szlovákiai cég a kivitelező. Ezzel a céggel kivitelezési szerződést köt a kft. (a kft.-nek van szlovák adószáma), mely szerint ő csak nettó árban fog számlázni, mivel Szlovákiában az építkezési munkák elvégzése fordított áfás. A kft. ez alapján a számla alapján számláz tovább önkormányzatunknak. Tehát a teljesítés helye Szlovákia, telephellyel viszont nem rendelkezik ott a kft. Ha a kft. szlovák adószámával számlázza tovább a felújítást az önkormányzatnak, akkor milyen áfakulccsal teheti azt?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 15. §-a alapján, ha az adóalany valamely szolgáltatás nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a szolgáltatásnak igénybe vevője és nyújtója is.Az Áfa-tv. 39. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

5%-os áfa alkalmazása új ingatlan értékesítése esetén - többlakásos épület lakófunkciójának elhatárolása

Kérdés: Önkormányzatunk városrehabilitációs programja keretében egy kivitelezőtől többlakásos épületegyüttes kivitelezését rendelte meg. Az ingatlan 48 lakásos társasház, mely 18 szociális alapú és 30 db piaci alapú önkormányzati bérlakást foglal magában. Egyetlen lakás hasznos alapterülete sem haladja meg a 150 nm-t. Az ingatlan alatt mélygarázs kerül kialakításra. Az ingatlan leg-alsó szintjén a mélygarázst és a hozzá tartozó területet nem lakófunkcióként vettük számításba. A lakások funkcionális működtetéséhez tartozó tárolók a lakófunkcióhoz tartozó helyiségként kerültek beszámításra. A földszinten helyet kap egy szociális iroda és néhány közösségi használatra kialakított helyiség, melyek területe szintén nem lakófunkcióként került beszámításra. A kivitelezői vállalkozói szerződés tervezete a pénzügyi ütemezésre az arányos előrehaladást alkalmazza. A kivitelező a teljesítési jelentések és számlázás ütemét a 25%-os, 50%-os, 75%-os és 100%-os készültségi fokok elérésekor aktiválja. Valamennyi, az előrehaladás során benyújtott számla esetében az áfa-hozzárendelést - tekintve, hogy az Áfa-tv. alapján a fordított adózás szabályai szerint önkormányzatunk állapítja meg az áfát - ezen arányok alapján kívánjuk megvalósítani. A lakófunkció és nem lakófunkció/gazdasági funkció közötti területi megoszlás alapján megállapított százalékos megosztás, illetve százalékos arány, az 5 százalékos és 27 százalékos áfa ennek megfelelő alkalmazása, valamint a készültségi fokok szerinti teljesítés és számlázás üteme megfelel-e az Áfa-tv. előírásainak?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. vonatkozó szabályai [82. § (2) bekezdés; 3. számú melléklet 50. pontja] értelmében 5 százalékos adómérték vonatkozik a 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan, többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakásra,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Új építésű lakóingatlan áfája

Kérdés: Főigazgatóságunk európai uniós támogatásból 300 négyzetméter alatti alapterületű lakóházakat épít ellátottjai részére. Az építéssel kapcsolatos egyszerű bejelentés időpontja 2020. október 6-a volt. 2020-ban az új építésű ingatlanok áfamértéke 27% volt. 2020-ban a kivitelező részére előleg került kifizetésre 27%-os áfakulccsal. Az Áfa-tv. változása lehetővé teszi 2021. 01. 01. - 2022. 12. 31-ig az 5%-os áfamérték alkalmazását. A beruházás a 2020. évben kezdődött meg, és a 2021. évben fog befejeződni. Ebben az esetben a 2021-es évben kifizetésre kerülő vállalkozói díjat 5%-os vagy 27%-os áfa terheli?
Részlet a válaszából: […] ...31-ét követő teljesítések, részteljesítések, előlegfizetések esetében a 2021. január 1-jétől hatályos szabályok értelmében 5%-os áfakulcs alkalmazandó, ám a végszámlában az 5%-os adókulcs csak a vételárból még 2020. december 31-ét követően fennmaradó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.
Kapcsolódó címkék:      

Ingatlan-bérbeadás

Kérdés: Az önkormányzat a következő szolgáltatásokat számlázza ki: sírhelymegváltás, ravatalozó használata. Ezen szolgáltatásokhoz milyen mértékű áfát kell szerepeltetni a kimenő számlában?
Részlet a válaszából: […] A sírhely- és urnahelymegváltás az áfában lakóingatlannak nem minősülő ingatlan-bérbeadásnak számít. Az ingatlan-bérbeadás az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének l) pontja alapján fő szabály szerint mentes az adó alól, de az adóalany az Áfa-tv. 88. §-a (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.
Kapcsolódó címkék:      

Étel-házhozszállítás áfája

Kérdés: Havi fizetéssel szállítunk ki ételt. Milyen esetben és meddig alkalmazható az 5%-os áfamérték?
Részlet a válaszából: […] ...a teljesítési időpont. Amennyiben az értékesítés teljesítési időpontja 2021. augusztus 1-je vagy azt követő időpontra esik, akkor 27% áfakulcsot kell alkalmazni (kivéve pl. pizza és más 18%-os adómérték alá tartozó termékek). Előre számlázás esetén, tehát ha pl....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.
Kapcsolódó címkék:    

Építési telek értékesítése

Kérdés: Önkormányzatunk tulajdonában álló 5 darab belterületi építési telket kínálunk értékesítésre. Az építési telkek iránt magánszemélyek és vállalkozások egyaránt érdeklődnek. Az építési telkeket az önkormányzatnak [Áfa-tv. 86. § (1) bekezdés k) pontja alapján] áfásan vagy áfamentesen kell értékesítenie?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének k) pontja szerinti adómentesség az építési telek (Áfa-tv. 259. § 7. pontja) értékesítésére nem vonatkozik, mivel az a hivatkozott jogszabályhelyen kivételként szerepel. Az előzőekre tekintettel és egyéb különös rendelkezés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.
Kapcsolódó címkék:      

Komplex szolgáltatások megítélése

Kérdés: Egy társaság új építésű társasházi lakások - kulcsrakész - kivitelezését vállalja vevői számára, amely projektek egy része megfelel az 5 százalékos adókulcs alkalmazása feltételeinek. Ezen projektek keretében a társaság a vevőivel megkötésre kerülő adásvételi előszerződésekben, illetőleg szerződésekben az annak mellékletét képező műszaki tartalom szerinti lakások - jogszabályok és szakmai követelményeknek megfelelő - kulcsrakész kivitelezését és értékesítését vállalja a szerződésben megállapított ellenérték mint vételár ellenében. A vevők oldalán ugyanakkor számos alkalommal merülnek fel egyedi, a műszaki tartalomtól való eltérést eredményező kérések (pl.: a műszaki tartalomhoz képest jobb, drágább kivitelű hideg-, melegburkolatok, szaniterek, mosdók, kádak, zuhanyzók beszerelése), amelyeknek a társaság igyekszik eleget tenni. Tekintettel azonban arra, hogy ezen egyedi kérések jellemzően meghaladják a felek közötti szerződésben rögzített ellenérték által lefedett műszaki tartalmat, és mert ezek rendszerint jóval - esetenként hónapokkal - az adásvételi szerződés megkötése után merülnek fel, ezen kérések megvalósítására a társaság pótmunkaként tekint. Ennek megfelelően a vevők által megrendelt és a társaság által elvégzendő pótmunkák miatt a felek nem módosítják az adásvételi szerződésüket, hanem azt egy külön ügyletként, vállalkozási szerződésként kezelik, és azzal az adásvételi szerződéstől függetlenül, külön számolnak el, amelynek megfelelően a társaság minden esetben 27 százalékos áfatartalom mellett állítja ki a vevők részére a számláit ezen pótmunkákról. Helyes a fenti eljárás, vagy a társaságnak ezen (pót)munkákat az adásvételi ügylettel együtt komplex szolgáltatásként kell kezelnie, amelynek tekintetében a főszolgáltatás az adásvételi ügylet, amely így meghatározza a szolgáltatásegység adójogi sorsát, és amelyből következően a társaságnak ezen (pót)munkákat 5 százalékos áfa mellett kell számláznia a vevők felé? Jól értelmezzük-e, hogy a társasházi lakások - függetlenül attól, hogy elnevezésük nem az Áfa-tv. szövege szerinti "többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakás", amennyiben a négyzetméterre vonatkozó kritériumok is teljesülnek az egyes lakások esetében - megfelelnek az Áfa-tv. 3. számú mellékletében foglalt előírásoknak?
Részlet a válaszából: […] A rendelkezésre álló információk alapján a tényállás szerinti ügyletben a társaság az Áfa-tv. 10. §-ának d) pontja szerinti termékértékesítést teljesít. E törvénypont kimondja, hogy termékértékesítésnek minősül az építési-szerelési munkával létrehozott, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Zenés szabadtéri rendezvény áfája

Kérdés: Önkormányzatunk élő zenés szabadtéri rendezvényeket tart, melyből bevétele nem keletkezik, tekintettel arra, hogy belépőjegy nélkül tartjuk meg, a program európai uniós projekt keretében valósul meg, célja a helyi identitás erősítése a városban. Ezen rendezvények közül számosat 1000 fő látogatószám alatt tervezünk, azonban a látogatószám egy tervadat. Az előadó-művészeti tevékenységet a fenti formában milyen áfakulcs terheli (5% vagy 27%)? A helyes áfamérték megállapítását milyen alátámasztó dokumentumokkal kell az önkormányzatnak igazolnia?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 3. sz. mellékletének II. 2. pontja szerint 5% áfával adózik az előadóművész személyes közreműködésévela) vendéglátás keretében, üzletben,b) nem nyilvánosan meghirdetett családi esemény, baráti rendezvény keretében, zárt körben, vagyc) belépődíj nélkül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.
Kapcsolódó címkék:  

Ingatlanok értékesítésére vonatkozó kedvezményes 5 százalékos áfa

Kérdés: A vevő egy új építésű társasházban lefoglal egy lakást, aminek a várható átadása 2018. év vége. Tehát egy új építésű, az ingatlan-nyilvántartásba még be nem jegyzett lakásról van szó, amelynek első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg. A megkötött adásvételi előszerződésben az eladó a lakás vételára tekintetében 5 százalékos adókulcsot alkalmazott. A vevő kérte az eladótól a lakás kialakításának módosítását, az egyik fal meghosszabbítását, amelynek költsége tekintetében a kivitelező 27 százalékos áfát számolt fel. A vevő álláspontja szerint azonban a módosítási munkálatok a lakásértékesítési ügylet járulékos elemei, így a megrendelt módosítások költségének összege után az Áfa-tv. 82. §-ának (2) bekezdése és a 3. számú melléklet I/50. pontja értelmében csak 5 százalékos mértékű általános forgalmi adóval növelt ellenértéket kellene megfizetnie. A 27 százalékos áfával kapcsolatban a kivitelező csupán arra hivatkozott, hogy így felelnek meg a törvényi előírásoknak, álláspontját nem tudta alátámasztani. Jogos-e az, hogy a kivitelező 27 százalékos áfával számol (csak azért, mert ebbe nem köthet bele az adóhatóság)?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak, valamint a mellékelt, rendelkezésünkre álló vevői szerződésben foglaltak alapján a vevő a szerződést a kivitelezővel kötötte, aki közvetlenül a vevő részére teljesíti a szerződés szerinti ügyletet.Figyelemmel arra, hogy ingatlanértékesítésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.
Kapcsolódó címkék:    

Internet-hozzáférési szolgáltatás adómértékének csökkenése 2018. január 1-jétől

Kérdés: Áttekintve a 2018-ra vonatkozó törvénymódosításokat, örömmel értesültünk, hogy az internet áfája 18 százalékról 5 százalékra csökken. 2018. január 1-jétől valóban már csak 5 százalékos általános forgalmi adó terheli az internetszolgáltatást?
Részlet a válaszából: […] Igen, az Áfa-tv. 3. számú mellékletének II. része 2018. január 1-jével egy új 4. ponttal egészült ki, amely rendelkezés, valamint az Áfa-tv. 82. §-ának (2) bekezdése alapján az internet-hozzáférési szolgáltatást 2017. december 31-ig terhelő 18 százalékos adómérték...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.
Kapcsolódó címkék:    
1
2
3