Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

52 találat a megadott ajándék tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Ajándék áfája
Kérdés: Önkormányzatunk dolgozói Lengyelországban voltak kiküldetésben saját gépkocsival. Hoztak az önkormányzat nevére szóló számlával ajándéktárgyakat, amelyeket karácsonyi ajándékként szeretnénk majd kiosztani. A számlán 23% áfa szerepel. Hogyan kell ezt lekönyvelnünk? Nincs közösségi adószámunk, és nem volt még ilyen esetünk.
Részlet a válaszból: […]közösségi beszerzések általános rendje az, hogy az eladónak és a vevőnek is kell rendelkeznie közösségi adószámmal. Az eladó nem számítja fel a saját országában érvényes adót, mert közösségi mentes értékesítést hajt végre. A vevő pedig a saját országa szerinti áfát vallja be, mert áfás közösségi beszerzést hajt végre.Annak, hogy az eladó adómentesen tudjon számlázni, több feltétele van:- a vevő más tagállamban közösségi adószámmal rendelkező adóalany (vagy adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy) legyen,- a termék az értékesítés következményeként - igazoltan - más tagállamba jusson el. A termék más tagállamba történő elfuvarozásának, eljuttatásának ténye fuvarokmánnyal vagy más hitelt érdemlő módon igazolható legyen.A kérdéses esetben ezek a feltételek hiányoztak. Nem rendelkeztek a vásárláskor közösségi adószámmal, másrészt a kiszállítás tényét sem igazolták az eladó felé, ezért az eladónak a saját országában érvényes áfát fel kellett számítani az értékesítésre.Az áfa területi hatálya elvéből következően a lengyel áfa Magyarországon nem kezelhető áfaként sem adójogilag, sem számvitelileg, tehát nem könyvelheti a beszerzést adóalapra és áfára bontva. A teljes, lengyel áfát is tartalmazó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5118
2. találat: Lakosság részére adott karácsonyi ajándék
Kérdés: Önkormányzatunk a község lakosainak karácsonyi ajándékként falinaptárt szeretne adni, háztartásonként egyet. Árajánlat alapján 1 falinaptár ára 462 Ft lenne. A falinaptárak költségét, valamint azok szerkesztési díját hova kell könyvelnünk?
Részlet a válaszból: […]felszámított általános forgalmi adó rovaton fogják elszámolni.A K123. Egyéb külső személyi juttatások rovaton kell elszámolni többek között:f) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék kiadásait, ideértve azt az esetet is, ha azok megfelelnek a reprezentáció, üzleti ajándék feltételeinek, de a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott értékhatárt meghaladják.A lakosságnak karácsony alkalmából adott naptár a külső személyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5112
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Munkáltató által nyújtott tanévkezdési támogatás
Kérdés: Hogyan adhat a munkáltató tanévkezdési támogatást? Van-e lehetőség kedvezőbb adózás mellett nyújtani?
Részlet a válaszból: […]ellenében történik a juttatása.Ennél kedvezőbb adózási oldalról, ha a munkáltató csekély értékű ajándékként biztosítja azt.Ennek feltétele, hogy az adott adóévben még nem adott a magánszemély részére csekély értékű ajándékot, mivel a magánszemélynek évente csak egyszer adható ezen a jogcímen juttatás, továbbá nem nyújtható pénzbeli formában, csak természetben (utalvány formájában vagy számlával történő elszámolás mellett), és legfeljebb 14 900 Ft értékben.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5031
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Festmény ajándékozása
Kérdés: Településünk nemzetiségi önkormányzata a helyi egyházközségnek szeretne ajándékozni egy festményt. Keletkezik-e valamelyik félnek adófizetési kötelezettsége? Az átadási szerződésbe beleírták, hogy az átadónak nem volt áfalevonási joga.
Részlet a válaszból: […]történt, nem keletkezik áfafizetési kötelezettség. Az Áfa-tv. főszabály szerint az ellenértékes ügyleteket adóztatja. A térítésmentes átadás az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése alapján akkor keletkeztet
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5020
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5. találat: Önkormányzat által a lakosságnak adott iskolakezdési, óvodakezdési, karácsonyi támogatás
Kérdés: A Költségvetési Levelek 276. számában a 4961. számú kérdéssel kapcsolatban a következő kérdések merültek fel:
Ha az önkormányzat a településén belül települési támogatás keretében a Szociális tv. 45. §-a szerint valamilyen életkori kritérium vagy körülmény alapján pénzbeli támogatást ad, akkor azt milyen adókötelezettség terheli?
Ha a települési támogatás keretében a karácsonyi támogatást az iskolások és az óvodások részére egy mikuláscsomaggal nyújtja az önkormányzat, annak is van adóvonzata?
Részlet a válaszból: […]juttatást, akikkel az önkormányzat nem áll jogviszonyban) - a magánszemély oldalán személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség (kifizetőnek le kell vonni), a kifizető oldalán pedig szocho-fizetési kötelezettség keletkezik.A mikulásajándék tipikusan nem tartozik a települési támogatások közé. Az Szja-tv. 8.35. pontja alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat által a lakosság, a közösség széles körét érintő (nem zárt körű), azonos részvételi feltételekkel szervezett kulturális, hagyományőrző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás, helyi fogyasztásra juttatott étel, ital, valamint - legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 százalékáig terjedő együttes értékben - résztvevőnként azonos értékű ajándék, továbbá az ilyen rendezvényeken ingyenesen közreműködők részére biztosított étkezési szolgáltatás adómentes. Tehát ha egy mikulásünnepség keretében adják ezeket a csomagokat, legfeljebb a rendezvény összes költségének 10%-áig, résztvevőnként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5013
6. találat: Kedvezményes strandbelépő juttatása
Kérdés: Önkormányzat egyszemélyes kft.-je kedvezményes áron strandbelépőt ad az önkormányzatnak. Mivel a szokásos piaci ár alatt van az ára, felmerül-e áfaprobléma? Ha természetbeni juttatásként kapja a dolgozó, betudható-e ez az 1 éven belüli csekély értékű ajándéknak? Ha a számlázott árat nézzük, belefér a keretbe, de ha a piaci árat, akkor nem. Járulékmentes-e ez a juttatás?
Részlet a válaszból: […]vetítési alapra (költségek, árbevétel, eszközök) vetített - nettó nyereséget vizsgálja, amelyet az adózó az ügyleten realizál;e) nyereségmegosztásos módszer, amelynek során az ügyletből származó összevont nyereséget gazdaságilag indokolható alapon olyan arányban kell felosztani a kapcsolt vállalkozások között, ahogy független felek járnának el az ügyletben;f) egyéb módszer, ha a szokásos piaci ár az a)-e) pontokban foglaltak alapján nem határozható meg.A szokásos piaci ár megállapítása során alkalmazott módszerek részletes szabályai a 22/2009. PM rendeletben, a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségek részletes szabályai pedig a 32/2017. NGM rendeletben találhatók.2016-tól a kft.-nek a helyi iparűzési adóban is módosítani kell az adó alapját, ha a szokásos piaci ár elvétől eltérő módon állapították meg a kapcsolt felek között az ellenértéket.A feltett kérdésnek az áfára is van hatása. Főszabály szerint a termékek, szolgáltatások értékesítése esetén az adó alapja az a pénzben kifejezett ellenérték, amelyet a jogosult kap vagy kapnia kellene.Az Áfa-tv. 66. §-ának (2) bekezdése szerint az adó alapját pénzben kifejezve, a termék, szolgáltatás szokásos piaci árán kell megállapítani.Nem független felek (kapcsolt vállalkozások vagy munkáltató és munkavállaló) közötti termékértékesítés, szolgáltatás nyújtása esetén az ellenérték helyett a szokásos piaci ár az adó alapja (Áfa-tv. 67. §), amennyiben:- az ellenérték aránytalanul magas a termék, szolgáltatás szokásos piaci árához képest, és a termék értékesítőjét, szolgáltatás nyújtóját egyébként az adólevonási jog nem egészben illeti meg,- az ellenérték aránytalanul alacsony a termék, szolgáltatás szokásos piaci árához képest, és a termék beszerzőjét, szolgáltatás igénybevevőjét az adólevonási jog nem egészben illeti meg,- az ellenérték aránytalanul alacsony a termék, szolgáltatás piaci árához képest, és a termék értékesítőjét, a szolgáltatás nyújtóját az adólevonási jog nem egészben illeti meg, illetve bizonyos mentességre okot adó körülmény fennállása esetén.Az előzőektől függetlenül az ingyenes szolgáltatásnyújtást ellenérték fejében teljesített, vagyis áfafizetést keletkeztető gazdasági eseménynek tekinti az Áfa-tv. (14. §), ha az adóalany a vállalkozástól idegen célok elérésére ingyenesen használja, illetőleg azt másnak ingyenesen használatba adja, másnak ingyenesen nyújt szolgáltatást, vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére átadja, feltéve, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adóalanyt egészében vagy részben adólevonási jog illette meg. Ez utóbbi feltétel nyilvánvalóan fennáll, mivel a strandot üzemeltető áfaalany kft.-nek van adólevonási joga a strand üzemeltetésével kapcsolatban. A személyi jövedelemadót érintő kérdések A magánszemély bevételének meghatározása során az Szja-tv. 5. §-ának (4) bekezdéséből kell kiindulni, mely szerint a magánszemély bevételének tekinthető a termék szokásos piaci árából az a rész, melyet a munkavállalónak nem kell megfizetni. A termék szokásos piaci árát jövedelemadó szempontjából az Szja-tv. 3. §-ának 9. pontja határozza meg, mely meghatározására több módszer lehetséges. E rendelkezés alapján a megvásárolt termék szokásos piaci ára nem feltétlenül egyezik meg a kiskereskedelmi egységekben eladási árként feltüntetett értékkel.A termék szokásospiaciérték-meghatározásának egyik lehetséges módszere a viszonteladási árak módszere. E?módszer alkalmazásában egy termék szokásos piaci árának a termék független fél felé, változatlan formában történő értékesítés ellenértékének a viszonteladói költségekkel és a szokásos haszonnal csökkentett összegét tekinthetjük. Továbbá az Szja-tv. 7. §-a (1) bekezdésének w) pontja alapján nem minősül a magánszemély bevételének a szokásos piaci érték és a kedvezményes ár közötti különbözet akkor, ha a különbözet összege nem haladja meg a kifizető által a független felektől történő vásárlás során elért árengedmény összegét.A leírtak figyelembevételével, ha a dolgozók a vásárlásaik alkalmával legalább a termékek beszerzési, előállítási (önköltségi) árát megfizetik, akkor a munkavállalónak nem keletkezik jövedelme, ezáltal adó- és közteherfizetési kötelezettség sem keletkezhet. Amennyiben az előző szempontok figyelembevételével meghatározott árhoz képest kevesebbet fizet a munkavállaló, akkor a különbözetet a 2019. évtől az Szja-tv. 25. §-ának (1) bekezdése alapján a munkavállaló nem önálló tevékenységéből származó jövedelmének kell tekinteni. A magánszemély által megszerzett jövedelem megállapításához külön nyilvántartás vezetése is szükséges.Az önkormányzati strandbelépők esetében figyelembe kell venni, hogy a helyi lakosok részére kedvezményes árat szoktak megállapítani,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4993
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
7. találat: Csekély értékű ajándék
Kérdés: A csekély értékű ajándéknak, amennyiben a minimálbér 10%-ának megfelelő összegű ajándékot adunk, nincs korlátozva a gyakorisága, vagyis egyszer vagy többször is adható egy évben?
Részlet a válaszból: […]1,18-szorosa. Az adóalap: 17?582 Ft, a fizetendő szja 15%, plusz szocho 19,5%, azaz összesen 6066 Ft.Az Szja-tv. meghatározza, hogy a csekély értékű ajándék milyen jogviszonyban adható, a következők szerint:- munkáltató a munkavállalójának, elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának,- szakszervezet a tagjának, nyugdíjas tagjának és ezek közeli hozzátartozóinak,- volt munkáltató v. jogutódja nyugdíjas dolgozójának és ezek közeli hozzátartozóinak,- szakképző iskolai tanulónak kötelező szakmai gyakorlat ideje alatt,- kifizető olyan magánszemélynek, akinek a kifizetőtől más jövedelme nem keletkezett.Az élettárs nem közeli hozzátartozó, csak a bejegyzett élettárs vehető figyelembe.Az előzőek alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4938
Kapcsolódó tárgyszavak:
8. találat: Vásárolt tűzifa adományozása
Kérdés: Az önkormányzat rendelet alapján karácsony előtt arról döntött, hogy tűzifát oszt ki az arra rászoruló lakosság között. Hogyan kell könyvelnünk a beszerzést és a lakosság részére történő átadását?
Részlet a válaszból: […]kifizetés alapján   T3651/3652 - K32/33b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó   T3641- K32/33c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó   T84 - K32/333. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerinta) Nettó érték  T053112/053122/053132 - K0021  T0022 - K053112/053122/053132b) Általános forgalmi adó   T053113 - K0021  T0022 - K053512c) Nettó előleg teljesítésként  T053113/053123/053133 - K003d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként   T053513 - K0034. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint  a) Készletre vétel nettó összegben (előleggel együtt)   T211/212 - K4213  Beszerzéssel egyidejű anyagfelhasználás elszámolása nettó összegben (előleggel együtt)   T51 - K4213      T6/7 - K591  b) Előleg rendezése   T4213 - K36513  c) Általános forgalmi adó:Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)   T36412 - K4213Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezése   T4213 - K36411Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)   T36414 - K4213Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezése   T4213 - K36413Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4896
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Saját kiadású könyvek
Kérdés: Országos nemzetiségi önkormányzat vagyunk, több intézményünk (kutatóintézet, kulturális intézet) is ad ki könyveket, általában pályázati pénzeszközökből. A könyvek az intézmények által szervezett rendezvényeken, illetve vendégeknek kerülnek átadásra ajándékba. Viszont van olyan könyv, melyből marad az intézménynél, és pár darab példányt sikerül értékesíteni. A nyomdától kapunk számlát a nyomdaköltségről, előkészítési munkákról 5%-os áfával, amit mi üzemeltetési szolgáltatásként könyvelünk. Ez helyes így? Az intézmények pedig Excel-táblázatban vezetnek nyilvántartást a könyvekről. Ily módon, vagy pedig könyvbeszerzésre kellene elszámolnunk dologi kiadásra, esetleg készletre venni? Főként az értékesítés miatt merült fel bennünk, hogy helyesen járunk-e el?
Részlet a válaszból: […]átadott példányokat az egyéb ráfordításokkal szemben kell kivezetni a készletek közül számviteli bizonylat (feljegyzés, átadás-átvételi jegyzőkönyv) alapján. Az értékesített példányokat pedig bevétellel szemben kell könyvelni, adóügyi bizonylat (számla vagy nyugta) alapján. A könyvek előállítási értékét önköltségszámítás alapján kell meghatározni, amelynek során
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4865
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
10. találat: Ajándékba kapott festmény áfája
Kérdés: Közoktatási intézményként (iskola) kaptunk egy 340?000 Ft értékű festményt egy természetfestő grafikustól. Kell-e áfát fizetnünk az ajándék után?
Részlet a válaszból: […]előállításához kapcsolódóan áfalevonási jog illette meg [Áfa-tv. 11. § (1) bekezdés].Az áfafizetési kötelezettség tehát nem azt terheli, aki megkapja az eszközt, hanem azt, aki átadja. Az átadót is csak akkor, ha volt áfalevonási joga az adott termékkel kapcsolatban. Az áfalevonási jog keletkezésének alapvető feltétele, hogy a természetfestő grafikus áfaalany legyen.Ha az átadónak keletkezik az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése alapján áfafizetési kötelezettsége, akkor a fizetendő áfát megállapodás alapján átháríthatja a megajándékozottra. Az iskolának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4741
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 52 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést