Késedelmi kamat

Kérdés: A Költségvetési Levelek 241. számának 4421. számú kérdésére adott válaszuk szerint a késedelmi kamatot követelésként előírni a teljesítéssel egyidejűleg kell, tehát akkor, amikor a késedelmi kamat befolyt. A válasznál nincsen jogszabályi hivatkozás, vagy a jogszabályokból történő levezetés. Kérem segítsenek a jogszabályi hivatkozás megtalálásában! Ezzel összefüggésben merül fel az is, hogy mi a helyzet egy jogerőre emelkedett fizetési meghagyásban szereplő tőkére, meghiúsulási kötbérre, eljárási díjra, ügyvédi díjra vonatkozóan. Ezeket követelésként elő kell írni, vagy csak akkor és olyan összegben, amikor ezek befolynak a költségvetési szervezethez?
Részlet a válaszából: […] A késedelmi kamat számviteli elszámolása a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet szerint a következő:1. Kölcsön folyósítása a költségvetési számvitel szerint:  a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként   T05862 T0022 – K0021...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Kompenzálás/beszámítás alkalmazása

Kérdés: Államháztartásban alkalmazható-e a kompenzálás (beszámítás) lehetősége? Amennyiben igen, egy korábban befizetett ajánlati biztosíték beszámítható-e a majdani vételárba? A probléma az, hogy a vételár áfás, az ajánlati biztosíték nem.
Részlet a válaszából: […] Az államháztartásban is, csakúgy, mint a vállalkozási szférában, be kell tartani az Szt. bruttóelszámolás-elvét, ami azt jelenti, hogy minden gazdasági eseményt, annak jellege szerint, el kell számolni. A "kompenzálás" pénzügyileg lehetséges, ami azt jelenti, hogy az egyik fél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Következő évre áthúzódó tb-ellátás

Kérdés: Következő évre áthúzódó tb-ellátást (a 11. havi tb-ellátás csak következő év januárban lett átutalva) az intézménynél mint bérköltségcsökkentést, vagy a következő évek személyijuttatás-visszatérítéseként (B411) kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A következő évre áthúzódó tb-ellátás miatt a tárgy-évi költségvetésben nem teljesül a tizenkét havi teljesítés, utalás.Mivel az utalás áthúzódik a tárgyévet követő évre, ezért nem tudják az összeget bérköltségcsökkenésként könyvelni. Az utalás már a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Rovatrend II.

Kérdés: Saját termelésű készleteink (bor, pezsgő) értékesítése után visszaigényeljük a NAV-tól a jövedéki adót. Helyesen könyveljük-e a B411 rovatra?
Részlet a válaszából: […] A kérdezőnél a jövedéki adó fizetése kötelezettségként jelentkezik, a fizetést a kiadások között, a K355 rovaton számolják el.K355. Egyéb dologi kiadások rovaton kell elszámolni:a) a behajthatatlan adott előlegeket,b) a működési bevételek között elszámolt bevételek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

ERA-kód

Kérdés: Szakképzési hozzájárulásra nem kötelezett szervnek (a nulla kötelezettséggel szemben elszámolható kötelezettség csökkentő tételei után), a NAV kiutalja az igényelt összeget. Melyik ERA-kódra könyvelendő, B16 mint kapott támogatás vagy B411 mint egyéb bevétel? Azt figyelembe véve, hogy ez nem egy előírt kötelezettség visszatérítése.
Részlet a válaszából: […] B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton kell elszámolni:a) az államháztartáson belüli szervezetektől működési célból, ellenérték nélkül, végleges jelleggel kapott bevételeket a központi, irányító szervi támogatás és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Rovatrend II.

Kérdés: Milyen rovatokra kell könyvelni az alábbi tételeket?
- Beruházáshoz/felújításhoz kapcsolódó közbeszerzési díj;
- tűzcsapok beszerzése;
- nyomdai szolgáltatások (szakmai kiadványokhoz).
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési díj nem számolható el a beruházás bekerülési értékeként, hanem a K355. Egyéb dologi kiadások rovaton kell elszámolni.Az Áhsz. a rovatok tartalmának meghatározásáról szóló fejezete szerint ezen a rovaton kell elszámolni többek közöttd) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Ajánlati biztosíték elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk szeretné megvásárolni egy csődeljárás alatt álló cég ingatlanát. A felszámoló cég részére ajánlati biztosítékot fizettünk. Hogyan kell lekönyvelnünk az ajánlati biztosítékot?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. a rovatrendben az ajánlati biztosítékot külön nem nevesíti, de a K355. Egyéb dologi kiadások f) alpontja szerint itt kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadásokat, különösen a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Ajánlati dokumentáció áfája

Kérdés: Önkormányzati költségvetési szerv esetenként – közbeszerzésekhez kapcsolódó – ajánlati dokumentációt értékesít általános forgalmi adó felszámításával. A közelmúltban egy német részvénytársaság vásárolt ajánlati dokumentációt. Kérdésünk, hogy ebben az esetben kell-e áfát felszámítanunk?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint az ajánlati dokumentációértékesítése/megvásárlása azt a jogot testesíti meg, hogy a vásárló indulhat apályázaton. A jogok értékesítésének a teljesítési helyét az Áfa-tv. 46. § (2)bekezdésének a) pontja értelmében a szolgáltatást igénybe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

Önkormányzati ingatlan 2007-ről áthúzódó értékesítése

Kérdés: Önkormányzatunk olyan irodaként nyilvántartott ingatlant értékesít, melynek első rendeltetésszerű használatbavételére jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése és az értékesítés között több mint 2 év telt el. A vevő 2007-ben ajánlati biztosítékot fizetett, az adásvételi szerződést még ez évben megkötöttük. A vételár maradék részét a vevő 2008-ban fizette meg. Az önkormányzat a 2008-as évre nem választott adókötelezettséget az ingatlanértékesítésre.
Részlet a válaszából: […] Megállapítható, hogy önmagában az ajánlati biztosítékmegfizetése még nem tekinthető az áfa rendszerében adóztatandó tényállásnak,mivel az önkormányzat a biztosíték ellenében – annak megfizetésénekidőpontjában – nem nyújt szolgáltatást, nem értékesít terméket a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 1.

Közbeszerzési törvényben előírt ajánlati biztosíték elszámolása

Kérdés: Az önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárás nyertes vállalkozójának ajánlati biztosítékot kell fizetnie. A munka hosszú évekig fog eltartani. A szerződés szerint az ajánlati biztosíték később jóteljesítési garanciává fog átalakulni, és ha minden rendben lesz, akkor 15 év múlva vissza kell fizetni az összeget a vállalkozó részére. Hová könyvelhetjük ezt az összeget (már befolyt a költségvetési elszámolási számlára)? Véleményünk szerint nem számolhatjuk el végleges bevételként (9-be), viszont kérdéses az is, hogy 15 évig függő bevételként mutassuk ki (48)?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlati biztosítékként kapott bevételt a 2007. évi elemiköltségvetés összeállítására kiadott pénzügy-minisztériumi tájékoztató szerint"Egyéb sajátos bevételként" kell könyvelni a 07. Működési bevételekelőirányzata és teljesítésére űrlap 07. sorában.Ezzel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 22.
1
2