Akkreditált képzések számlázása

Kérdés: Milyen időpontig, illetve milyen feltételekkel lehet adómentesen számlázni az akkreditált képzéseket?
Részlet a válaszából: […] 2013. szeptember 1-jéig az intézményi akkreditációval és programakkreditációval rendelkező képzések voltak adómentesek a 85. § (2) bekezdés b) pontja alapján.A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. elő­írásai szerint 2013. szeptember 1-jétől a korábbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.

Oktatás

Kérdés: Tevékenységünk végzéséhez munkavállalóink szakképzéséről mi magunk gondoskodunk. Ennek érdekében egy oktatási szolgáltatást nyújtó cégnél egy hároméves tanfolyam keretében veszünk igénybe oktatást. A cég az oktatással összefüggésben annak megkezdését megelőzően előleget szedett be tőlünk, melyre áfát számított fel. Véleményünk szerint azonban adómentesen kellett volna számláznia, mivel akkreditált oktatást rendeltünk meg. A szolgáltató tájékoztatása szerint a program akkreditációja még folyamatban van a Felnőttképzési Akkreditáló Testületnél. A végszámlában a tanfolyam kezdetének időpontját tekintik teljesítési időpontnak, és az akkreditáció birtokában tárgyi adómentesen állítják ki majd a számlát, melyből levonásra kerülne az előleg áfás összege. Helyesen jár el a kft.?
Részlet a válaszából: […] Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény(a továbbiakban: Áfa-tv.) 85. § (1) bekezdés i) pontja alapján aközszolgáltató, közoktatási intézmény mellett – többek között – az egyébfelnőttképzést folytató intézménynek az Áfa-tv. 85. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 20.

Akkreditált képzés áfamértéke

Kérdés: Intézményünk módszertani feladataiból kifolyólag jogszabály által előírt – pontszerző – akkreditált továbbképzést szervez gondozónők részére. A képzéshez saját dolgozót és külső óraadókat alkalmaz, megbízási szerződéssel. Az intézetet az OKÉV nyilvántartásba vette, a képzést a FAT akkreditálta. Az óraadó benyújtott számlájában érvényesíthet-e áfát? Az intézet saját dolgozóját megbízási szerződéssel foglalkoztathatja-e óraadóként?
Részlet a válaszából: […] Az, hogy az intézmény saját dolgozóját foglalkoztathatja-eóraadóként megbízási szerződéssel, nem adójogi kérdés. Amennyiben igen, akkor aválasz erre az esetre is vonatkozik. Azt pedig, hogy áfa tekintetében gazdaságitevékenységnek minősül-e a szóban forgó oktatást végző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 16.

Oktatási tevékenység áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Milyen esetekben marad tárgyi adómentes az oktatás 2003. július 1-jétől? Az óraadó tanárok továbbra is tárgyi mentesen folytathatják-e tevékenységüket?
Részlet a válaszából: […] Feltétel nélkül tárgyi adómentes marad a köz- és felsőoktatásnak minősülő oktatás a módosítás hatálybalépését követően is. Az Fk-tv. hatálya alá tartozó képzések esetében adómentes marad az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakképesítést adó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 15.

Megbízási szerződés alapján tanító óraadó tanárok tevékenységének áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Felsőoktatási intézményben megbízási szerződés alapján tanító óraadó tanárok tevékenysége áfamentes vagy adóköteles?Úgy hallottuk, hogy 2003-tól már áfaköteles a szerzői jogdíj. Ezért, ha jegyzetet íratunk, a szerzőnek áfásan kell számláznia intézményünk felé?
Részlet a válaszából: […] 2003. január 1-jétől az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény hatályon kívül helyezte az Áfa-tv. 30. § (2) bekezdését, ezért az eredeti szerzőnek minősülő természetes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. február 18.

Külföldi által nyújtott oktatási szolgáltatás

Kérdés: Milyen eljárást kell követni, ha külföldi állampolgár, aki magyar adószámmal már rendelkezik, oktatás szakmai szolgáltatást nyújtana számla ellenében?
Részlet a válaszából: […] Az áfaalanyiság és számlázás szempontjából az állampolgárságnak nincs jelentősége. Ha Magyarországon gazdasági tevékenységet végző, így belföldön áfaalanyként regisztrált, adószámmal rendelkező magánszemély (cég) nyújt szolgáltatást, arról neki – mint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.