Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott aláírás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Beszámoló aláírására jogosultság

Kérdés: Egy nagyközségi önkormányzati szerv gazdasági vezetője vagyok 1 éve. A mérlegképes regisztrációmhoz szükséges 3 év 2012 áprilisában telik le. Benyújthatom-e a regisztrációhoz való kérelmet a beszámoló aláírása előtt, és ráírhatom-e, hogy folyamatban (van-e ilyen esetben valami kedvezmény), vagy ki írhatja alá a 2011. évi beszámolót, ha az intézménynél csak nekem van mérlegképes végzettségem?
Részlet a válaszból: […]képesítéssel egyenértékű képesítéssel (ez utóbbiak a továbbiakban együtt: mérlegképes könyvelői képesítés) és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik, vagy aki az Szt. 152/B. §-a szerint bejelentést tett. A meghatározott képesítési kötelezettségek alól az Ámr. 18. § (3) bekezdésében meghatározott költségvetési szervek mentesítést kapnak. Az engedélyezés iránti kérelemhez szükséges beadni az igazoló dokumentumokat. Az a mérlegképes könyvelő vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező természetes személy kérheti a nyilvántartásba vételt, aki a mérlegképes könyvelői képesítés megszerzését követően legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, és a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendeletben előírt feltételekkel rendelkezik. Ennek a kormányrendeletnek a 3. § (3)-(11) bekezdése és a 2. számú melléklete 2013. január 1-jével hatályon kívül kerül. Az Szt. 151. § (5) bekezdésének b) pontja szerint a képesítés megszerzését követően legalább három év szakmai gyakorlatot kell igazolni, ha az érintett személy kéri a felvételét a könyvviteli szolgáltatást nyújtók nyilvántartásába. Az Szt. átmeneti rendelkezései között szerepelt, hogy akik 2002-ben vagy 2003-ban kérték a felvételt, azok maximum kétéves, azok, akik 2004-ben kérték a felvételt, maximum egyéves, a szakképesítés megszerzését megelőző számviteli-pénzügyi, ellenőrzési gyakorlattal is felvehetők voltak. 2005. évet követően viszont már a szakképesítést követő legalább hároméves szakmai gyakorlat igazolása szükséges, ezért a kérdéses esetben nincs mód arra, hogy a kérelem beadására még a három évet megelőzően, azaz 2012 áprilisa előtt kerüljön sor. Az Ámr. 18. § (5) bekezdése alapján az elemi költségvetési beszámoló aláírása során a képesítési követelmények alól a községi, nagyközségi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv gazdasági vezetője mentesül. Ebben az esetben a gazdasági vezető tekintetében az Ámr. 19. § (1) bekezdésében foglaltak szerint szükséges eljárni, mely szerint az érvényesítési feladatokat ellátó személynek, valamint a kötelezettségvállalás és az utalvány ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. Ez a mentesítés nem vonatkozik a többcélú kistérségi társulásokra, az országos kisebbségi önkormányzatokra és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervekre. A gazdasági vezető képesítési követelményei alól a mentesítés 2011. december 31-ével megszűnik, tehát a 2011. évi beszámoló 2012. februári aláírására már nem lesz módja. Az Ámr. 18. § (2) bekezdése szerint, ha az adott költségvetési szervnél olyan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3052

2. találat: Érvényesítői és beszámoló aláírására jogosultság

Kérdés: Költségvetési szerv gazdasági vezetője vagyok közgazdasági diplomával, és jelenleg végzem a mérlegképes könyvelői tanfolyamot. Intézményünk rendelkezik főállású belső ellenőrrel. Ha a belső ellenőr rendelkezik mérlegképes könyvelői végzettséggel, és regisztráltatja magát, elláthat-e érvényesítői feladatkört, illetve aláírhat-e beszámolót?
Részlet a válaszból: […]a gazdasági vezető irányítása alá tartozó könyvviteli szolgáltatásokért felelős személy írja alá a beszámolót. Ennek a feladatnak az ellátásáról a munkaköri leírásban is rendelkezni kell, belefoglalni az érintett személy ezzel kapcsolatos kötelezettségét és felelősségét. Ez a személy viszont nem lehet a belső ellenőr, mivel a belső ellenőr nem a gazdasági vezető irányítása alatt áll, hanem a belső ellenőr a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül van alárendelve. De őt a saját feladatán kívül más feladattal megbízni sem lehet. Az érvényesítési feladatokat ellátó személynek, valamint a kötelezettségvállalás és az utalvány ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel, és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. Az érintett gazdasági vezető felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel rendelkezik, így ő érvényesítési joggal bír az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevétele mellett. A belső ellenőr nem lehet érvényesítő, mivel a belső ellenőrt más feladattal megbízni nem lehet. A költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a költségvetési szervnél a belső ellenőrzés kialakításáról és a működéshez szükséges források biztosításáról, ahol a feladatot a költségvetési szervnél részidőben vagy teljes munkaidőben foglalkoztatott, vagy polgári jogi jogviszonyos belső ellenőr látja el. A belső ellenőrzés feladata, hogy: - elemezze, vizsgálja és értékelje a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését; - elemezze, vizsgálja és értékelje a belső kontrollrendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; - elemezze, vizsgálja a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát; - a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tegyen, valamint elemzéseket, értékeléseket készítsen a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működési eredményességének növelése, valamint a belső kontrollrendszerek (ideértve a FEUVE-t is) javítása, továbbfejlesztése érdekében; - ajánlásokat és javaslatokat fogalmazzon meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében; - nyomon kövesse az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket; - elvégezze a belső ellenőrzési tevékenység minő­ség­értékelését; - a költségvetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3051
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,