Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott alapítványi támogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közalapítványtól kapott juttatások

Kérdés: Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.7. c) pontja alapján az a kérdésünk, hogy a TEMPUS Közalapítványnál megpályázható nem mobilitási programokra elnyert pályázatok (pl. Comenius, Norvég Alap) terhére kifizetett személyi juttatás (pl. napidíj) adómentes-e a tanulóknál és a tanároknál?
Részlet a válaszból: […]kutatás-fejlesztési és kulturális mobilitási programok keretében folyósított juttatások, kedvezmények adómentességéről rendelkezik. A TEMPUS Közalapítványnál pályázható juttatások az Szja-tv. 1. számú mellékletének
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2002
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Beteg gyermekek gyógyulásának elősegítése

Kérdés: Közhasznú besorolású alapítvány közhasznú tevékenysége beteg gyermekek gyógyulásának elősegítése. Az alapítvány az operált gyermekek részére karácsonyi, húsvéti gyermekelőadásokat szervez, ezen alkalmakkor ajándékot (édesség, könyv stb.) ad a gyermekeknek, és az ünnepségen vendégül látja őket. Kérdésem az, hogy e kiadásokat terheli-e valamilyen adó- vagy járulékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]szabályokat az Szja-tv. 1. számú mellékletének 3.2.2. pontja tartalmazza. E melléklet 3.3. pontja rendelkezik arról, hogy a közérdekű kötelezettségvállalásból, közhasznú, kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezettől, alapítványtól, közalapítványtól természetben kapott vagyoni érték szintén adómentességet élvez akkor, ha azt az alapítvány létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban a közhasznú cél szerint címzett magánszemély kapja. A leírtak alapján tehát adómentes az operált gyermekek részére karácsonyi, húsvéti ünnepek alkalmával szervezett ünnepség keretében adott ajándék és vendéglátás. Az előzőekben ismertetett szabályból következően az adómentesség természetesen csak akkor érvényesülhet, ha a levelében említett közhasznú alapítvány az alapító okiratában rögzítette az említett közhasznú célt. Tekintettel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1699

3. találat: Alapítványi iskola konyhájának étkezési szolgáltatása

Kérdés: Alapítvány által működtetett iskola melegítőkonyhával rendelkezik, egy kft.-től vásárolják az ebédet, amiről az iskola áfás számlát kap. Étkeztetésre önkormányzati támogatásban (bizonyos kerületektől a rászoruló gyermekek részére külön helyi rendelet határozata alapján), valamint állami étkezési normatív támogatásban is részesül az iskola. Az étkeztetéssel kapcsolatos áfás bevételek, költségek tételesen elkülönítésre kerülnek, az iskola vállalkozási tevékenységet nem végez. Kérdéseink: A diákok részére az ebéd befizetésekor nyugtát állítanak ki, szükséges lenne-e számla kiállítása? Az iskolának az önkormányzat részére a kapott térítésről kell-e számlát kiállítani, vagy elég a határozat? Ennek a pénzösszegnek, illetve az állami normatívának is van áfatartalma? A fenti esetben milyen módszerrel, milyen mértékben vonható le a beszerzés áfája? Amennyiben a levonható áfa megállapításánál arányosításról van szó, mi számít bele a bevételekbe, és mi kerül pontosan a képletbe? Az étkeztetéshez kapcsolódó további eszközök beszerzésének áfája levonható-e, ha igen, milyen mértékben (edények, poharak, tányérok)?
Részlet a válaszból: […]tekintetében általánosságban is megszűnt az adóalapot nem képező államháztartási támogatás miatti arányosítási kötelezettség, így a kizárólag az étkeztetéshez kapcsolódó beszerzések áfája teljes egészében levonható, amennyiben az étkezők is térítenek, illetve ha van ingyenes étkeztetés, és az törvényen vagy kormányrendeleten alapul. (2006. január 1-jét megelőzően a támogatott tevékenységhez kapcsolódó beszerzésekre jutó előzetesen felszámított levonható adót arányosítással kellett megállapítani.) Ez esetben a támogatásról nem kell a támogatónak számlát kiállítani. Ha azonban a nyújtott támogatás nem a szolgáltatáshoz, hanem annak igénybevevőjének személyéhez kapcsolódik, akkor az szociális alapon nyújtott egyedi kedvezménynek minősíthető. Ez a támogatási forma nem tekinthető intézményfinanszírozásnak, minthogy feltehetően az alapítvány elszámolása alapján utólag egyedileg lebontva egészíti ki az alapítványi térítési díj mértékéig. Mindezek alapján, amennyiben a szóban forgó támogatással összefüggésben ezen feltételek fennállnak, az Áfa-tv. 22. § (2) bekezdése szerint adóalapot képez, így arra áfát kell fizetni. Az ilyen módon a támogatásra eső áfa ugyanakkor a megrendelő felé nem érvényesíthető, azt a támogatásból kell finanszírozni. A támogatott tehát az igénybevevőnek csak az általa térített összegre jutó áfát érvényesítheti. Ennek megfelelően az alapítványnak az állam vagy az önkormányzat felé a támogatásról külön bizonylatot nem kell kiállítania. Ilyen jellegű támogatásnak minősül például a szociális alapon nyújtott étkeztetés finanszírozása, ha annak jogszabályi alapja a Szoc-tv. felhatalmazása alapján alkotott önkormányzati rendelet. Az előzőekben felvázoltak alapján tehát a nyújtott támogatást utólag egyedi igénybejelentés alapján utalják, ennek megfelelően a nyújtott támogatás nem a szolgáltatáshoz, hanem annak igénybevevőjének személyéhez kapcsolódik. Amennyiben valamennyi jogszabályi feltétel fennáll, az ezen tevékenységhez kapcsolódó beszerzések során előzetesen felszámított adó levonható. Arányosítani csak azon beszerzések áfáját kell, amelyek az étkeztetésen kívül tárgyi mentes tevékenységhez is kapcsolódnak (pl. rezsiköltség). Az Áfa-tv. 43. § (1) bekezdése értelmében az adóalany főszabály szerint köteles az általa teljesített termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról számlát, vagy a teljesítés egyidejűleg készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel történő fizetés esetén pedig - kérésre - a kibocsátó döntésétől függően egyszerűsített számlát vagy számlát kibocsátani.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1650

4. találat: Alapítvány részére felajánlott tiszteletdíj elszámolása

Kérdés: A költségvetésben megtervezett bruttó összegű tiszteletdíj és az utána betervezett egyéb járulékok összegét kell átutalni a megjelölt alapítvány számlájára, vagy csak a számfejtett (leadózott) nettó tiszteletdíjat ajánlhatja fel és utalhatja az önkormányzat a megjelölt alapítvány számlájára? Könyveléstechnikailag hogyan kell eljárni az önök által helyesnek minősített esetben?
Részlet a válaszból: […]bemutatni, illetve annak megfelelően kell elszámolni (a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve). Ha a kérdés tartalmát vizsgáljuk, megállapítható, hogy az két gazdasági eseményre vonatkozik, éspedig - tiszteletdíj-jogosultságra, valamint - alapítvány részére pénzeszközjuttatásra. Tekintettel arra, hogy a tiszteletdíj kedvezményezettjét csak a közterhekkel csökkentett tiszteletdíj összege illeti meg, ezért csak a nettó összeget adhatja az alapítvány részére. A könyvelést a két gazdasági eseménynek megfelelően kell elvégezni. A tiszteletdíjat és a kapcsolódó járulékokat az általános szabályok szerint kell számfejteni és könyvelni, azzal az eltéréssel,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. december 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1557

5. találat: Alapítvány beruházási támogatása

Kérdés: Települési önkormányzat alapítványt hozott létre a település fejlesztését szolgáló beruházások céljából. Az alapítvány bankszámlájára időközönként fejlesztési célú pénzeszközátadás címén különböző összegeket utal át. Az alapítvány önállóan szerződik a kivitelezőkkel. Visszaigényelhető-e a kivitelezők számlájának áfatartalma?
Részlet a válaszból: […]érvényesíthette, ha a beruházást gazdasági tevékenysége körében hasznosította (ellenértékért átadta, üzemeltetésre, koncesszióba adta, illetve maga működteti azt, amelyből bevétele származik), illetve, ha a támogatás ellenérték. A támogatás akkor ellenérték, ha az önkormányzat
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 590
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Alapítványi támogatások adókötelezettsége

Kérdés: Iskolánk nyugdíjas tanára 1992-ben bejegyeztetett egy alapítványt, a célja az iskola tehetséges tanulóinak sokoldalú támogatása. A kuratóriumi döntés alapján a jó tanuló gyerekeknek készpénzben jutalmat fizet ki, gyerekeket táboroztat, év végén jutalomkönyvet ad, pályázatokat ír ki, a nyertes osztályoknak pénzjutalmat ad stb. (a támogatások az 500 Ft-ot meghaladják). Milyen bejelentési és befizetési kötelezettség terheli az alapítványt?
Részlet a válaszból: […]magánszemély az alapítványtól kap. Adómentes továbbá a pénzben adott alapítványi támogatások, jutalmak összege is, feltéve hogy az adott alapítvány nem folytat vállalkozási tevékenységet, és a részére történő befizetésekről adó- vagy adóalap-csökkentés igénybevételére jogosító igazolást nem ad (és korábban sem adott) ki. Előzőek alapján a tényállás teljes körű ismerete nélkül csak valószínűsíthető, hogy a kérdésben szereplő iskolai alapítvány által a jó tanulmányi eredményt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. október 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 513