Érvényesítésre jogosult személy

Kérdés:

Önkormányzati költségvetési szerv vagyunk. Az egyik kolléganőnek szeretnénk érvényesítői (pénzügyi ellenjegyzői) jogkört adni. A kolléganő az alábbi végzettségekkel rendelkezik:
– gimnáziumi érettségi,
– raktározási OKJ-képesítés,
– közigazgatási alapvizsga,
– kormányablak ügyintézői vizsga.
Ezekkel a végzettségekkel elláthatja-e ezt a feladatot? Ha elvégezné a pénztárkezelő és valutapénztáros képzést, akkor elláthatná-e az érvényesítői jogkört?

Részlet a válaszából: […] Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és e rendelet előírásait, továbbá a belső...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Köztisztviselő besorolása

Kérdés: Hová kell besorolni azt a köztisztviselőt, akinek a végzettsége általános gimnázium, majd utána SZIE igazságügyi szervezőként 2020-ban végzett? Munkaköre gazdálkodási feladatkör. 2020 előtt egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazták. Majd az egyetem elvégzése után egy multinacionális cégnél dolgozott rövidebb ideig. Ezen időszak beszámolható a besorolási idejébe? Vagy a besorolása onnan kezdődik, amikor elvégezte az egyetemet? Amíg nem teszi le a kötelező szakvizsgát, léphet-e fizetési kategóriát, vagy addig gyakornok marad, míg be nem mutatja az elvégzésről szóló okiratot?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyban töltött idő után vezető főtanácsosbesorolást kap.A fogalmazó besoroláshoz egy éven belül kell letenni a közigazgatási alapvizsgát. A közigazgatási alapvizsga letételére előírt határidőbe nem számít be a harminc napot meghaladó fizetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Közigazgatási alapvizsga alóli mentesülés

Kérdés: Közszolgálati kinevezésem előírja, hogy két éven belül közszolgálati alapvizsgát kell tennem. 56 évesen (3 éven belül a 40 éves nyugdíjjogosultságom megszerzem) kaphatok-e méltányosságból mentesítést az alapvizsga megszerzése alól?
Részlet a válaszából: […] ...Kttv. felhatalmazása alapján a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a szabályozza a közigazgatási alapvizsga alóli mentesítés eseteit. E szerint nem kell közigazgatási alapvizsgát tennie annak, aki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.

Köztisztviselő előmenetele

Kérdés: 11 év munkaviszonnyal rendelkező, felsőfokú végzettségű személyt (kieső idő nincs), aki köztisztviselőként helyezkedik el, melyik fizetési osztályba kell sorolni a kinevezésekor, illetőleg az előmenetelének milyen feltételei vannak?
Részlet a válaszából: […] ...előírt szakirányú végzettséggel rendelkezik.Tekintettel arra, hogy jelen esetben az érintett nem minősül pályakezdőnek, a közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megszerzéséig az érintett a kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján (besorolás szempontjából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.

Közigazgatásiszakvizsga- és alapvizsga-tételi kötelezettség 2011. szeptember 1-jétől

Kérdés: 2011. január 31. naptól vezetői köztisztviselői jogviszonyom van. Kinevezésemben köteleztek egy éven belül közigazgatási szakvizsga letételére, a határidő: 2012. január 31. A 2011. évi XXX. törvény 24. § (4) bekezdése alapján kérdezném, hogy a szakvizsgámra megállapított határidő meghosszabbodik-e 1 évvel (2013. január 31-ig)? A 24. § (2) bekezdés alapján kérdezném, hogy ha 2011. novemberben szakvizsgázom, köteles vagyok-e alapvizsgát tenni előtte, mivel itt hivatkozik a törvényalkotó az (1) bekezdésben említett időszakra (mit ért ez alatt az időszak alatt: 2011. szeptember 1-jéig, vagy 2012. szeptember 1-jéig)?
Részlet a válaszából: […] ...2011. évi XXX. törvénnyel 2011. szeptember 1-jétől aköztisztviselők esetében visszaállításra kerül az általánosközigazgatásialapvizsga-tételi kötelezettség, továbbá a közigazgatásiszakvizsgára vonatkozóan is tartalmaz a törvény rendelkezéseket....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.