Várandós társadalmi megbízatású alpolgármester

Kérdés: Várandós társadalmi megbízatású alpolgármester részesülhet egyidejűleg CSED-ellátásban és [a Mötv. 80. § (2), valamint (3) bekezdése alapján megállapított] tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben? Ezen tisztsége mellett más munkáltatónál főállású munkavállaló.
Részlet a válaszából: […] ...a minimálbér harminc százalékát, vagy naptári napokra annak harmincadrészét.Tekintettel arra, hogy a Mötv. a társadalmi megbízatású alpolgármesterre főszabályként alkalmazni rendeli a társadalmi megbízatású polgármesterre vonatkozó szabályokat, megítélésünk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Alpolgármester díjazása

Kérdés: Újonnan megválasztott alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését a testület az alakuló ülésen határozattal megállapította. Azonban az alpolgármester szerint neki jár az önkormányzat tiszteletdíj-rendeletében meghatározott képviselői tiszteletdíj is. Szerintünk nem. Kinek van igaza?
Részlet a válaszából: […] ...szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt az illetményükről, tiszteletdíjukról.Az alpolgármester díjazására vonatkozó szabályokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Alpolgármester részére idegennyelv-tudási pótlék

Kérdés: Alpolgármester 5 éves ciklusában nem fizettünk nyelvpótlékot (angol középfok), pedig az alpolgármester azt a szerződése kezdetén részünkre bemutatta. Kötelező a részére visszamenőleg fizetni, egyáltalán kötelező lett volna neki adni? Ha igen, hány évre visszamenőleg lehetséges?
Részlet a válaszából: […] ...angol nyelv után a pótlék alanyi jogon jár, az ott meghatározott mértékben. Miután polgármester alatt a Kttv. 225/K. §-a alapján az alpolgármestert is érteni kell, az alpolgármestert középfokú angol nyelvtudás után - ha a Kttv. 141. §-a szerinti, nyelvtudást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.

Nyugdíjas főállású polgármester, alpolgármester esetében a nyugdíj--szüneteltetés nem alkalmazandó

Kérdés: A rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött főállású alpolgármesternek - figyelemmel a Tny. 83/C. §-ának rendelkezéseire - szüneteltetnie kell-e az öregségi nyugdíja folyósítását?
Részlet a válaszából: […] ...főállású polgármester, alpolgármester a Kttv. VII/A. fejezet alapján sajátos közszolgálati jogviszonyban áll. Társadalombiztosítási szempontból a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja alá tartozik.A Tny. 83/C. §-ának (1) bekezdése szerint az öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.

Polgármester részére fizetett költségtérítés

Kérdés: A polgármester a Mötv. 71. §-a szerinti költségtérítésben részesül. Ezen túl meg kell-e téríteni részére azon utazásainak költségét, amelyek nem férnek bele a költségtérítés Mötv. 71. §-a szerinti keretbe (pl. külföldi projekttalálkozó útiköltsége, vagy az ország távolabbi részén történő konferencia útiköltsége)? Amennyiben megtéríthető, akkor annak mi az elszámolási rendje? Csak kiküldetési rendelvény alapján, vagy kifizethető a polgármester részére az üzemanyag-tankolásról szóló, az önkormányzat nevére kiállított számla?
Részlet a válaszából: […] ...polgármester az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.A polgármester, alpolgármester jogviszonya - akár főállásban, akár társadalmi megbízatásban látja azt el - az Szja-tv. 24. §-a hatálya alá, azaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.

Polgármesterek közszolgálati járadékra való jogosultsága

Kérdés: Polgármesterünk 2002. év óta folyamatosan polgármesteri tisztséget tölt be településünkön. Az öregségi nyugdíjkorhatárt 2025. évben tölti be. Amennyiben a 2019. évi önkormányzati választások során a választásokon nem nyer, vagy nem kíván indulni, akkor jogosult-e a közszolgálati járadékra? Amennyiben igen, akkor mekkora mértékben? A hatályát vesztett Pttv. 13/b. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján a polgármester jogosult lett volna a közszolgálati járadékra, viszont a járadék megállapítása helyett, indulva a választásokon, újra a polgármesteri tisztséget választotta. Értelmezhető-e úgy, hogy - mivel 2014. évben megfelelt az akkor hatályos Pttv. közszolgálati járadék igénylésére előírt feltételeinek - szerzett jogként, most 2019. év során (egy esetleges sikertelen választás vagy nem indulás esetén) igényelheti a közszolgálati járadékot?
Részlet a válaszából: […] ...három választási ciklus - de legalább tizenegy év - során foglalkoztatási jogviszonyban polgármesteri vagy foglalkoztatási jogviszonyban alpolgármesteri tisztséget tölt be, és- a foglalkoztatási jogviszonyának megszűnését követő tizenkettedik naptári év végéig a Tny...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Polgármestert lemondása esetén megillető végkielégítés

Kérdés: Jár-e végkielégítés a polgármester lemondása esetén?
Részlet a válaszából: […] ...(2) bekezdése alapján a polgármester e tisztségéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le, amelyet az alpolgármesternek, ennek hiányában a szervezeti és működési szabályzatban a képviselő-testület összehívására, vezetésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

Polgármester és önkormányzati intézmény vezetőjének rokoni kapcsolata összeférhetetlenség szempontjából

Kérdés: Települési önkormányzat főállású polgármesterének felesége lehet-e az önkormányzati fenntartású óvoda igazgatója? (A végzettsége megfelelő.) Mit jelent ilyen esetben az összeférhetetlenség? Az intézmény vezetőjét a képviselő-testület nevezi ki, a képviselő-testület a munkáltató, és az egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja a polgármester. Ha az óvoda igazgatója (saját felesége) esetében ezt a jogot az alpolgármester gyakorolja, az szabályos-e?
Részlet a válaszából: […] ...ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne. Véleményünk szerint az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása ugyan átruházható az alpolgármesterre, de más feladatok, ügyek ellátása tekintetében még ekkor is fennállna az irányítási, ellenőrzési,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.

Önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsi polgármester általi magáncélú használata

Kérdés: A polgármester jogviszonya különleges foglalkoztatási jogviszony, és adójogi szempontból az Szja-tv. 25. §-ának hatálya alá tartozik. A Mötv. 71. §-a alapján a polgármester költségtérítésre jogosult, azonban a hivatalnál is keletkeznek a feladatellátásához kapcsolódó kiadások, például a hivatali számítógép-használat, a hivatali utazás szállásköltsége, a hivatali gépjármű használata. A kérdés az, hogy a hivatal hogyan számolja el a polgármester általi hivatali gépjármű-használatot? Megoldás lehet-e az, ha a képviselő-testület megállapít a polgármester részére egy éves kilométerkeretet a hivatali gépjármű személyes használatára, és a polgármester havonta elszámolólapot állít ki a kilométeróra állásáról, a cégautóadó-fizetési kötelezettség megfizetése mellett? Az Szja-tv. 1. sz. melléklete szerint adómentes a személygépkocsi magáncélú használata. Általános szabály, hogy ami után szja-t nem kell fizetni, az után más járulékot sem. A cégautóadó megfizetése mellett a kilométerek nyilvántartásának vezetése az üzemanyag-felhasználás miatt szükséges.
Részlet a válaszából: […] ...kitöltési útmutatója rendezte ezt a kérdést. Az útmutató 2015. évi változásként rögzíti, hogy a (főállású) polgármester és az alpolgármester 2015. január 1-jétől munkaviszonyban álló személynek minősül, ezért 2015. január 1-jétől a 1210...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Polgármester illetménye, képviselők tiszteletdíja

Kérdés: Településünkön közös önkormányzati hivatal működik főállású polgármesterekkel. Az ő illetményük, valamint a képviselő-testület, bizottsági tagok tiszteletdíja a polgármesteri hivatal vagy az önkormányzat költségvetését terheli? Továbbá ezen kiadások elszámolása mely főkönyvi számlákon történjen?
Részlet a válaszából: […] ...juttatásai" rovaton kell elszámolni, a polgármester, főpolgármester, a helyi önkormányzati képviselő, megyei közgyűlés tagja, az alpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a megyei közgyűlés elnöke és alelnöke számára fizetett, a K11. Foglalkoztatottak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.
1
2
3
4