Apport áfája

Kérdés: Két önkormányzat közösen létrehoz egy gazdasági társaságot (továbbiakban: Kft.). A két önkormányzat (egy-egy) gazdasági társasága nem vagyoni betétként különböző eszközöket, illetve vagyoni értékű jogokat bocsát a Kft. rendelkezésére üzletrész fejében (apportálás). Ilyen esetben az üzletrész átengedése önmagában jogosít-e az apport kapcsán áthárított áfa visszaigénylésére a Kft. részéről, vagy át kell-e utalni az apportáló gazdasági társaság részére az áfát ahhoz, hogy az apport áfáját a Kft. (apportot fogadó) bevallásában áfa-visszaigénylésként szerepeltethesse? Egyáltalán van-e lehetőség arra, hogy az apportot fogadó visszaigényelhesse az apport áfáját?
Részlet a válaszából: […] Az apportálással kapcsolatos fenti kérdés megválaszolásakorelőször tisztázni szükséges, hogy az apport mely esetben lesz adókötelestermékértékesítés/szolgáltatásnyújtás, azaz mikor beszélhetünk az apporthozkapcsolódó – az apportot fogadóra áthárított – előzetesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.

Közhasznú társaság alapítása

Kérdés: Költségvetési intézményünk közhasznú társaságot alapít. Tárgyi eszközöket viszünk be a társaságba. A bevitt eszközök értékéért részesedést kapunk a társasági szerződés szerinti értékben. Érvényes-e erre az esetre az Áht. 109/F § (4) bekezdésében megfogalmazott áfamentesség?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 109/F § (4) bekezdése szerint mentes az áfa alól a kincstári vagyon kezelésbe adása, a kincstári vagyon ellenérték nélkül más használatába adása, a kincstári vagyonhoz kapcsolódó jogok és más immateriális javak gazdasági társaságnak nem pénzbeli betétként,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.

Intézménymegszüntetés áfaterhe

Kérdés: Egy önkormányzat intézményét kht.-vá alakítja át. Von-e magával ez az átalakulás áfakötelezettséget?
Részlet a válaszából: […] Ha a költségvetési szerv a tevékenységi körében használt vagyon egészét egy másik adóalanynak (ellenérték fejében vagy ellenértékért) átadja, az Áfa-tv. 9/A. §-a szerint nem termékértékesítés, ezért nem áfaköteles (feltéve, hogy az átvevő a vagyon egészét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.