Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott apport áfája tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közhasznú társaság alapítása

Kérdés: Költségvetési intézményünk közhasznú társaságot alapít. Tárgyi eszközöket viszünk be a társaságba. A bevitt eszközök értékéért részesedést kapunk a társasági szerződés szerinti értékben. Érvényes-e erre az esetre az Áht. 109/F § (4) bekezdésében megfogalmazott áfamentesség?
Részlet a válaszból: […]intézményt az alapító hozta létre, így - feltehetően - jelen esetben sem az intézmény közvetlenül apportál a kht.-ba, hanem az alapító vonja vissza az eszközöket és alapítja meg a kht.-t. Ebben az esetben két lépésben történik a vagyonmozgás. Az intézményből az alapítónak először ki kell vonnia az eszközöket, ami után az intézménynek áfát kell fizetnie [amennyiben a levonható áfa azzal összefüggésben az intézménynél felmerült; Áfa-tv. 7. § (1) bekezdés a) pont]. A kht. alapítását már nem terheli áfa, mert az alapítónál nincs levonható adó, az Áht. előbb hivatkozott szabályai szerint, mint apport. Közvetlen apportálás esetén: Ez intézmény esetén nem valószínű, inkább önkormányzatnál fordulhat elő, amely közvetlenül vagyoni részesedést szerezhet gazdasági társaságban. A mentesség az Áht.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 98
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Intézménymegszüntetés áfaterhe

Kérdés: Egy önkormányzat intézményét kht.-vá alakítja át. Von-e magával ez az átalakulás áfakötelezettséget?
Részlet a válaszból: […]vagyonát a kht.-nek, hanem az önkormányzat - mint alapító - vonja vissza határozatát, szünteti meg az intézményt, veszi vissza a vagyont, és alapítja meg a kht.-t; nem kerül sor a teljes vagyon átadására, mivel az az önkormányzat tulajdona, az intézménynél csak egyfajta sajátos kezelésben volt, ezért az önkormányzat részéről nem teljesül az a feltétel, hogy vagyona egészét adja át egy másik szervnek. Ebből következik, hogy a megszüntetett intézménynél lévő vagyon tekintetében - amennyiben annak beszerzésekor, felújításakor figyelembe vettek levonható áfát - az Áfa-tv. 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jelenlegi forgalmi érték alapulvételével áfakötelezettség keletkezik, amit az Art. 25. § (2) bekezdése alapján az önkormányzatnak meg kell fizetnie. Ha csupán az eszközök működtetésével, karbantartásával összefüggésben volt levonható áfa, illetve kizárólag tárgyi adómentes tevékenységre tekintettel egyáltalán nem lehetett levonni adót,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 30