Közhasznú társaság alapítása

Kérdés: Költségvetési intézményünk közhasznú társaságot alapít. Tárgyi eszközöket viszünk be a társaságba. A bevitt eszközök értékéért részesedést kapunk a társasági szerződés szerinti értékben. Érvényes-e erre az esetre az Áht. 109/F § (4) bekezdésében megfogalmazott áfamentesség?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 109/F § (4) bekezdése szerint mentes az áfa alól a kincstári vagyon kezelésbe adása, a kincstári vagyon ellenérték nélkül más használatába adása, a kincstári vagyonhoz kapcsolódó jogok és más immateriális javak gazdasági társaságnak nem pénzbeli betétként,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.
Kapcsolódó címkék:  

Intézménymegszüntetés áfaterhe

Kérdés: Egy önkormányzat intézményét kht.-vá alakítja át. Von-e magával ez az átalakulás áfakötelezettséget?
Részlet a válaszából: […] Ha a költségvetési szerv a tevékenységi körében használt vagyon egészét egy másik adóalanynak (ellenérték fejében vagy ellenértékért) átadja, az Áfa-tv. 9/A. §-a szerint nem termékértékesítés, ezért nem áfaköteles (feltéve, hogy az átvevő a vagyon egészét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.