Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott ASP-rendszer tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Összesítő feladások

Kérdés: Az Áhsz. 51. §-ának (3) bekezdése értelmében a részletező nyilvántartások vezetésének módját, azoknak a kapcsolódó könyvviteli és nyilvántartási számlákkal való egyeztetését, annak dokumentálását, valamint a részletező nyilvántartások és az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák adataiból a pénzügyi könyvvezetéshez készült összesítő bizonylatok (feladások) elkészítésének rendjét, az összesítő bizonylat tartalmi és formai követelményeit a számlarendben kell szabályozni. Az ASP-rendszer bevezetésével a követelések, kötelezettségek rögzítése számlánként történik, ezeknél tulajdonképpen nem készül összesítő feladás. Hogyan értelmezhető az összesítő feladás például a követelések, kötelezettségek, adott-kapott előlegek, előirányzatok nyilvántartása esetében? Az Önök véleménye szerint az ASP-rendszer alkalmazásával elegendő, ha az 1-es, 2-es számlaosztálynál kerül szabályozásra az összesítő feladás rendje, és a többinél nem? (Az 1-esben, amíg a KATI modull nincs összekapcsolva a KASZPER-rel, valóban készülnek negyedévente összesítő feladások.)
Részlet a válaszból: […]végezni a költségvetési és a pénzügyi könyvvezetés helyességének ellenőrzését.A havi könyvviteli zárlat keretében el kell végeznia) az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon rögzített követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek egyeztetését a részletező nyilvántartásokkal,b) az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon rögzített gazdasági események összesített bizonylaton történő feladását a könyvviteli számlákra,c) a 12. § (6) bekezdése szerinti esetben a használatból kivont immateriális javak, tárgyi eszközök átsorolását az átsorolt, követelés fejében átvett készletek közé,d) az általános forgalmi adó havi bevallásra kötelezett alanyánál az általános forgalmi adó megállapításával kapcsolatos elszámolásokat, egyeztetéseket, ennek során az általános forgalmi adó elszámolásai között nyilvántartott előzetesen felszámított, nem levonható általános forgalmi adó átvezetését a más különféle egyéb ráfordítások közé, ése) a könyvviteli számlákon kimutatott adó-, járulék- és más közteher-kötelezettségek egyeztetését a bevallásokban szereplő adatokkal.A negyedéves könyvviteli zárlat keretében el kell végezni az előzőeken túl:- az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek állományváltozásainak - így különösen saját előállítás, anyagfelhasználás, selejtezés, hasznosítható hulladék készletre vétele, aktiválás, térítés nélküli átadás, átvétel - elszámolását, ide nem értve az eszközök téves besorolásának helyesbítését, a követelések, kötelezettségek fejében történő átadást, átvételt,- a befektetett eszközök és a forgóeszközök téves besorolásának helyesbítését,- a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés elszámolását,- az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén az értékvesztés és annak visszaírása elszámolását az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon és a könyvviteli számlákon,- az előző évek éves költségvetési beszámolói esetleges helyesbítésének elszámolását,- a negyedéves bevallások tekintetében, a könyvviteli számlákon kimutatott adó-, járulék- és más közteher-kötelezettségek egyeztetését az adófolyószámlával,-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4844
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Visszatérítendő támogatás elszámolása

Kérdés: A község egyesülete pályázatot nyert, melynek önerejét az önkormányzat adta át, mint önkormányzati támogatást. Az egyesület a pályázat elszámolásakor az önkormányzatnak visszautalta az önerőt. Az összeg visszautalásából származó bevételt hogyan könyveljük ASP-ben?
Részlet a válaszból: […]- ez a K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre rovat -, ami mellé a megfelelő követelést is fel kell vinni (a B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése rovaton). A visszatérítendő támogatás - ide nem értve az esetleges kamatokat - elszámolása tehát kölcsönszerűen, eredménysemlegesen történik, a kifizetésre irányuló kötelezettséget a visszatérítésre irányuló követeléssel szemben kell könyvelni (T3517 - K4218), majd a kifizetést a kötelezettséggel szemben csökkenteni (T4218 - K33).A visszatérítendő támogatás visszafizetésekor arra kell figyelemmel lenni, hogy a kontírozás során a már korábban felvett követelést kell kiválasztani, és ahhoz elszámolni a bevételt, nem pedig új követelést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4816
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Külföldi számla könyvelése az ASP-rendszerben

Kérdés: Hogyan kell lekönyvelni a külföldi számlát az ASP-rendszerben?
Részlet a válaszból: […]számlák rögzítése alapvetően annyiban különbözik a forintszámláktól, hogy az összeg megadása előtt a megfelelő devizanemet ki kell választani, majd az összeget az érintett devizanemben kell megadni. Abban az esetben, ha az érintett devizanem nem szerepel a listában,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4812
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,