Összesítő feladások

Kérdés: Az Áhsz. 51. §-ának (3) bekezdése értelmében a részletező nyilvántartások vezetésének módját, azoknak a kapcsolódó könyvviteli és nyilvántartási számlákkal való egyeztetését, annak dokumentálását, valamint a részletező nyilvántartások és az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák adataiból a pénzügyi könyvvezetéshez készült összesítő bizonylatok (feladások) elkészítésének rendjét, az összesítő bizonylat tartalmi és formai követelményeit a számlarendben kell szabályozni. Az ASP-rendszer bevezetésével a követelések, kötelezettségek rögzítése számlánként történik, ezeknél tulajdonképpen nem készül összesítő feladás. Hogyan értelmezhető az összesítő feladás például a követelések, kötelezettségek, adott-kapott előlegek, előirányzatok nyilvántartása esetében? Az Önök véleménye szerint az ASP-rendszer alkalmazásával elegendő, ha az 1-es, 2-es számlaosztálynál kerül szabályozásra az összesítő feladás rendje, és a többinél nem? (Az 1-esben, amíg a KATI modull nincs összekapcsolva a KASZPER-rel, valóban készülnek negyedévente összesítő feladások.)
Részlet a válaszából: […] ...követelések, kötelezettségek rögzítése az ASP-rendszer bevezetése előtt is számlánként kellett, hogy történjen. A kimenő és bejövő számlák úgynevezett elsődleges vagy alapbizonylatok, amelyet mind az Szt., mint az Áhsz. előírásai szerint egyenként, tételesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.
Kapcsolódó címke:

Külföldi számla könyvelése az ASP-rendszerben

Kérdés: Hogyan kell lekönyvelni a külföldi számlát az ASP-rendszerben?
Részlet a válaszából: […] ...az érintett devizanemben kell megadni. Abban az esetben, ha az érintett devizanem nem szerepel a listában, illetve a törzs-adatok között, az ASP-rendszer üzemeltetőjével - a Magyar Államkincstárral - szükséges felvenni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.
Kapcsolódó címke:

Visszatérítendő támogatás elszámolása

Kérdés: A község egyesülete pályázatot nyert, melynek önerejét az önkormányzat adta át, mint önkormányzati támogatást. Az egyesület a pályázat elszámolásakor az önkormányzatnak visszautalta az önerőt. Az összeg visszautalásából származó bevételt hogyan könyveljük ASP-ben?
Részlet a válaszából: […] Ha B74-re könyveljük, akkor 4959-nek egyenlege van, így hibás a könyvelés.Abban az esetben, ha a helyi önkormányzat visszatérítendő támogatást nyújtott, a B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről rovat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.
Kapcsolódó címkék: