Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye I.

Kérdés:

Költségvetési szervünk alkalmazottjánál merült fel kérdésként, hogy milyen jövedelem után érvényesíthető a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (NÉTAK)? Ha a magánszemély bérbe adja a lakását, az abból származó jövedelem után is érvényesíthető-e a kedvezmény?

Részlet a válaszából: […] ...származó jövedelmek közül:a) a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme,b) a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Ingatlan-bérbeadási tevékenység

Kérdés:

Költségvetési szervünk dolgozója ingatlan-bérbeadási tevékenységet kíván folytatni. 10%-os költséghányad alkalmazásával szeretné az adót megfizetni. A bérbeadási tevékenység végzése kapcsán, ha a kiadni kívánt ingatlan és az általa bérelt ingatlan is Budapesten található, de másik kerületben, akkor alkalmazható-e az Szja-tv. 17. §-ának (5) bekezdésében foglalt szabály?

Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 17. §-a (5) bekezdésének rendelkezése szerint lakás bérbeadása esetén a bérbe adó magánszemély a bérbeadásból származó bevételéből levonhatja a más településen általa bérbe vett lakás ugyanazon évben igazoltan megfizetett bérleti díját, feltéve, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Katásból lett átalányadózó

Kérdés: Önkormányzatunk szerződéses kapcsolatban van egy egyéni vállalkozóval. Nem választhatta a vállalkozó az új katát, mert nyugdíjas, ezért az átalányadózásra tért át. Visszakapja-e a vállalkozó a január óta megfizetett havi 25 ezer forintos tételes adót?
Részlet a válaszából: […] ...új kataalanyiság választására nem jogosult vagy azt nem választó, a katáról az átalányadózásra áttérő egyéni vállalkozó 2022. szeptember 1-jétől alkalmazhatja az átalányadózás szabályait.Ha a katás egyéni vállalkozó bejelentette a NAV-hoz, hogy áttér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Magánszálláshely-szolgáltatást nyújtó magánszemély

Kérdés: Önkormányzatunk egyik alkalmazottja adószámos magánszemélyként magánszálláshelyet is működtet. Kérdésként merült fel, hogy üzemeltethet-e háromnál több magánszálláshelyet egy magánszemély nem tételes átalányadózással, és ezekben összesen vagy egyenként lehet maximum 8 szoba, 16 férőhely?
Részlet a válaszából: […] ...az adóév egészére – a 8. számú melléklet rendelkezései szerint – az e tevékenységéből származó bevételére tételes átalányadózást választhat, feltéve, hogy e tevékenységét a tulajdonában, haszonélvezetében lévő, legfeljebb három –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

25 év alatti egyéni vállalkozó adókedvezménye

Kérdés: Önkormányzatunk szerződést kötött egy 25. életévét be nem töltött fiatal egyéni vállalkozóval, aki a jövedelemszámításra az átalányadózás szabályait alkalmazza. Az összevont adóalapját hogyan csökkentheti a 25 év alatti fiatalok kedvezményével?
Részlet a válaszából: […] ...alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági őstermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Őstermelő

Kérdés: Önállóan működő és gazdálkodó általános iskolánk főzőkonyhát üzemeltet. Kérdésünk az lenne, hogy ha mezőgazdasági őstermelőtől szeretnénk felvásárolni a konyha részére, ezt hogyan tudjuk teljesen szabályosan megtenni? Milyen nyilatkozatokat kell kérni az őstermelőktől? Változtat-e valamin az a tény, hogy nyugdíj, főállás mellett őstermelő, akitől felvásárolnánk, vagy nincs állása, csak őstermelő?
Részlet a válaszából: […] ...a tételesköltségelszámolás. Van egy olyan módszer, amelyet a mezőgazdasági kistermelőkválaszthatnak, ez pedig a jövedelemátalány. Átalányadózás esetén az átalánybanmegállapított jövedelem is az összevont adóalap része, és mindháromjövedelemszámítás esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Egyszerűsített bevallás

Kérdés: Tudomásunk szerint ismét változik a személyi jövedelemadó megállapításának rendszere 2009-től, bevezetésre kerül az egyszerűsített bevallás. Mit jelent ez pontosan, ki választhatja, és milyen határidőket kell figyelni?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozott;– az adóévben tőzsdei ügyletből, csereügyletből szerzettjövedelmet;– a fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózástválasztott;– az adóelőleg-különbözet alapján meghatározott (12%) adófizetésére köteles volt, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 3.

Munkáltatói adómegállapítás

Kérdés: 2006. január 1-jével megszűnt a magánszemélyek jövedelemadójának munkáltatói megállapítása. A múlt év decemberének elején egy előadáson azt hallottuk, hogy ennek ellenére a munkáltatónak közre kell működnie a magánszemély bevallásában. Milyen feladatai vannak a munkáltatónak? Megtagadhatja-e a munkáltató az adómegállapítást?
Részlet a válaszából: […] ...a szerződés megszűnése miatt adófizetési kötelezettsége van;– m) fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózástválasztott;– n) az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerintadóelőleg-különbözet alapján meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 6.

Alanyi adómentes számlázás

Kérdés: Az Áfa-tv. 49. § (6) bekezdése szerint a 4 milliós értékhatárba a tárgyi eszköz értékesítését nem kell beszámítani. Ettől függetlenül az erről szóló számlát lehet-e az alanyi mentes előírásnak megfelelő módon – az Áfa-tv. 13. § 16. q) pontja előírása szerint – az alanyi adómentességre hivatkozva kiállítani?
Részlet a válaszából: […] ...forintot, a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodó,valamint a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján átalányadózástválasztó mezőgazdasági kistermelők esetében pedig a 6 millió forintot. Aválasztásra jogosító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 26.

Magánszemély által bérbeadott ingatlan adózása

Kérdés: Intézményünk magánszemélytől vesz bérbe ingatlant. Ilyen esetben nekünk kizárólag 20 százalék adót kell levonnunk a kifizetett bérleti díjból, vagy 38 százalék adóelőleget, tekintettel arra, hogy a bérbeadó önálló tevékenységet folytató magánszemélyként végzi ezt a tevékenységet adószám birtokában?
Részlet a válaszából: […] ...abban az esetben, ha a magánszemély az ingatlan-bérbeadást egyéni vállalkozóként végzi, vagy fizető-vendéglátóként a tételes átalányadózást választotta, vagy falusi vendégfogadóként írásban nyilatkozik, hogy az ebből a tevékenységből származó bevétele...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 12.