Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott átlátható szervezet tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Átláthatósági nyilatkozat

Kérdés: Önkormányzati intézmény vagyunk. Az önkormányzattól feladatként kaptuk, hogy szerződéseinket vizsgáljuk felül. Mikor kell a szerződő partnereinktől átláthatósági nyilatkozatot kérnünk, a szerződés kötelező tartalmi eleme-e?
Részlet a válaszból: […]55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály további feltételeket is megállapíthat a vissz-terhes szerződések megkötésének vagy azok alapján történő kifizetések feltételeként."A fentebb leírtak alapján mind az önkormányzati alrendszerben, mind a központi alrendszerben érvényesíteni kell a leírtakat. Átlátható szervezettel köthető meg a szerződés, és kifizetés is ilyen megkötött szerződés esetében történhet.A kötelezettséget vállaló költségvetési szerv a szerződő partner átláthatóságát, megfelelését az Áht. 55. §-a szerinti adattartalommal rendelkező nyilatkozat alapján fogja leellenőrizni, hogy valóban átlátható-e. Ha a nyilatkozatban nem egyértelmű vagy egymásnak ellentmondó információk lennének, akkor ismételten kérhetik a szerződő féltől az újabb nyilatkozatot. A nyilatkozat valóságtartalmáért viszont már a másik, azaz a nyilatkozatot tevő szerződő fél a felelős.Ha viszont másik költségvetési szervvel, magánszeméllyel vagy egyházzal kötöttek szerződéseket, akkor ott nem kell (kellett) kérniük átláthatósági nyilatkozatot, mert a jogi személyek, illetve jogi személynek nem minősülő szervezetek a törvény erejénél fogva átláthatók.Van még kivétel, amikor nem kell kérniük átláthatósági nyilatkozatot, mégpedig a kétszázezer forint alatti szerződések tekintetében, mivel ekkor nem szükséges írásbeli szerződést készíteniük,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4884

2. találat: Átláthatósági nyilatkozat

Kérdés: 2016. június 18-ai hatállyal akként módosult az Áht., hogy ezen időponttól kiadási előirányzatai terhére kizárólag átlátható szervezet részére teljesíthet kifizetést az önkormányzati alrendszer is. A jogszabály hatálya valamennyi kiadási rovatra vonatkozik összeghatárra való tekintet nélkül? Kérem javaslatukat, hogy hogyan és milyen formában tud az önkormányzat és annak intézményrendszere a jogszabályi kötelezettségnek megfelelni és maradéktalanul eleget tenni? Elegendő-e a partner részéről egy egysoros nyilatkozat, hogy ő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezet? A jogszabályt olyan kifizetésekre is alkalmazni kell, ahol nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás? Például ha az önkormányzatnak egy térképmásolatra van szüksége, akkor már a másolatot készítő papírbolt részéről is szükséges az átláthatóságról szóló nyilatkozat kiállítása? Ebben az olvasatban a (visszaigazolt) megrendelő is visszterhes szerződésnek minősül?
Részlet a válaszból: […]írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések esetén nem szükséges
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4354

3. találat: Átláthatósági nyilatkozat

Kérdés: Az Áht. 41. §-ának (6) bekezdése előírja, hogy a költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Hogyan teljesíthető ez a feltétel? Elegendő-e a partner nyilatkozata, hogy átlátható szervezet az Nvt. 3. §-ának (1) bekezdése szerint, vagy az Áht. 54/A. §-ában felsoroltakra vonatkozóan egyenként adatokat kell szolgáltatnia?
Részlet a válaszból: […]rögzített adatok célhoz kötött kezelésére. Ennek megfelelően a nyilatkozatban nemcsak önmagában arról a tényről kell nyilatkoztatni az érintettet, hogy a szervezet átlátható, hanem az Nvt. 3. §-a (1) bekezdésének 1. pontjában leírt egyes kritériumokról egyenként is nyilatkozni kell, illetve azokhoz kapcsolódóan az Áht. 54/A. §-ban megjelölt adatokat is közölni kell.Ezen túlmenően célszerű a nyilatkozatban rögzíteni, hogy- a nyilatkozatot aláíró személy(ek) jogosult(ak) a szervezet képviseletére,- felelősségének tudatában kijelenti(k), hogy a nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve- tudomásul veszi(k), hogy a szervezet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3736
Kapcsolódó tárgyszavak: