Köztisztviselő képesítettsége

Kérdés: Megfelelő végzettséggel rendelkezik-e az I. besorolási osztályba soroláshoz az a köztisztviselő, aki az alábbiakban felsorolt feladat- és munkakör ellátásához óvónői, illetve óvodapedagógusi végzettséggel rendelkezik? A helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalában, szociális területen – 2005. de­cember 1-jétől – dolgozó köztisztviselő munkaköri leírása szerinti munkaköre "titkárnő-ügyintéző". Iskolai végzettsége szerint 1986-ban szerzett diplomája okleveles óvónő, 2002-ben pedig óvodapedagógusi főiskolai oklevelet szerzett. Szakmai feladata, hogy ellátja az osztályvezető mellett a titkárnői feladatokat, illetve közreműködik az osztály feladatainak elvégzéséhez szükséges feltételek biztosításában. Előkészíti a nevére iktatott rendszeres gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, átmeneti segély, rendszeres átmeneti segély stb. ügyekben hozott döntéseket, valamint az ügyfeleket tájékoztatja. Véleményünk szerint a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 18. (Szociális igazgatási feladatok), illetve 22. (Titkársági, testületi feladatok) pontjában meghatározott iskolai végzettségek és szakképesítések vonatkoznak az adott munkakörre, azonban ezek óvodapedagógus végzettséget nem említenek.
Részlet a válaszából: […] A köztisztviselőt iskolai végzettségének szintje, illetve közszolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján kell besorolni. Ezen túlmenően az ellátandó feladatkör jellegét is figyelembe kell venni. A köztisztviselő az I. besorolási osztályba csak akkor sorolható, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

Szociális segély adókötelezettsége

Kérdés: Köztisztviselői rendeletünk 15. § c) pontja alapján a köztisztviselő részére rendkívüli pénzbeli szociális segély adható. A képviselő-testület ennek fedezetét minden évben a költségvetési rendeletben biztosítja. Adómentesen adható-e ez a juttatás? Milyen módon kell a juttatást elszámolni a dolgozónak? Milyen nyilvántartás és dokumentáció szükséges ehhez?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 1.3. pontja alapjánadómentes többek között a helyi önkormányzat által a Szoc-tv. alapján nyújtottátmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, valamint az önkormányzat általnyújtott szociális segély. Az említett segélyek, támogatások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 22.

Lakosságnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön elszámolása

Kérdés: Hogyan kell nyilvántartásba venni, illetve elszámolni a lakossági körben nyújtott kamatmentes szociális kölcsönt (éven belüli, éven túli)?
Részlet a válaszából: […] Kamatmentes szociális kölcsön lakosságnakéven belül Kölcsön nyújtása T 274443 – K 341közgazdasági és funkcionálisosztályozás szerint T 71... – K 279Kölcsön állományba vétele T 2741 – K 412Kölcsön állományba vétele T 2741 – K 412Kölcsön törlesztéseT 341 –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 9.

Visszatérítendő átmeneti segély elszámolása

Kérdés: A visszatérítendő átmeneti segélyt működési kölcsön címén könyveljük. Jó így?
Részlet a válaszából: […] A visszatérítendő átmeneti segélyt a visszafizetési határidőtől függően működési célú kölcsönnyújtásként kell elszámolni. A folyósítás alapdokumentuma a kedvezményezettel kötött megállapodás.A számviteli elszámolását az 555. kérdésre adott válasz tartalmazza...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 9.