Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott átutalási megbízás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Átutalásos számla megfizetése készpénzzel

Kérdés: A közös fenntartású általános iskolánk játékokat és sportszereket rendelt egy budapesti cégtől, amely a megrendelésnek megfelelően futárszolgálattal szállíttatta ki az árut, utánvéttel. A polgármesteri hivatal házipénztárából kifizetésre került a számla ellenértéke. A csomag kibontását követően tapasztaltuk, hogy a számla fizetési módja rovatban nyolcnapos átutalás került feltüntetésre. Megkerestük a céget, ahol azt a választ kaptuk, hogy azért átutalásos a számla fizetési módja, mert a futárszolgálat a kiszállított áru ellenértékét banki átutalással teljesíti feléjük, és nem tudnak készpénzes számlát kiállítani. De a számla a polgármesteri hivatal nevére és címére került kiállításra, amit készpénzben fizettünk ki. Ebben az esetben mi a helyes megoldás?
Részlet a válaszból: […]beszerzője, szolgáltatás igénybevevője, akár harmadik személy eljárhat. Az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb a) a teljesítésig, b) előleg fizetése esetében a fizetendő adó megállapításáig, de legfeljebb az attól számított 15 napon belül köteles gondoskodni. Az adóalany csak a törvényben meghatározott esetekben mentesül számlakibocsátási kötelezettsége alól. Ilyen eset például az, ha a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az ellenérték - adót is tartalmazó - összegét legkésőbb a teljesítésig, illetőleg a teljesítés napján készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel maradéktalanul megtéríti, és számla kibocsátását az adóalanytól nem kéri. Ha a vevő nem elégszik meg a nyugtával, a kibocsátó választhat a számla és az egyszerűsített adattartalommal kiállított számla között. Ha a teljesítéssel egyidejűleg készpénzzel fizet a vevő, egyszerűsített adattartalommal történő számlakiállításra is lehetősége van a kibocsátónak. Természetesen a kibocsátó döntése szerint az azonnali készpénzfizetéses értékesítésről is kiállíthat számlát. Azonban abban az esetben, ha a kibocsátó egyszerűsített készpénzfizetési számla kiállítása mellett dönt, erre nem lehet fizetési módként átutalást feltüntetni, hiszen akkor már nem felelne meg annak, hogy azonnali készpénzfizetés történik. Amennyiben a kibocsátó számlát állít ki, a fizetés módja tipikusan lehet készpénzes vagy átutalásos. A fizetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2022

2. találat: Átutalási megbízás időpontja

Kérdés: Az átutalás végrehajtására rendszeresített (PF.1.) nyomtatványon szereplő megbízás kelte és annak a kincstári fiókhoz való beküldése korábbi, mint az átutalást alátámasztó pénzügyi műveletek végrehajtása (szakmai igazolás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés). Az átutalási megbízás kitöltését számítógéppel végezzük, mely a program szerint a kiállítás napjának időpontját tünteti fel a nyomtatványon, ez nem módosítható. A kiállított megbízás a hozzá tartozó bizonylattal, számlával együtt ugyanazzal a dátummal kerül a további pénzügyi műveletek végrehajtására (egyeztetés-ellenőrzés, igazolás, érvényesítés, utalványozás), ellenjegyzés elvégzésére, végül az átutalók aláírására az átutalási megbízáson. Előfordul, hogy a gazdálkodási jogkört gyakorlók távolléte miatt azon a napon nem kerülhet sor az igazolásokra, így azok dátuma későbbi, mint a korábban kiállított megbízásé, azonban a megbízás banki jogosultjainak aláírása és a beküldés is ezek után történik, amit a MÁK teljesítési időpontja tanúsít. Elfogadható-e az előbbi gyakorlat, és van-e olyan kiadvány, mely meghatározza az átutalási megbízás időpontjának tartalmát?
Részlet a válaszból: […]gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A költségvetési szerv feladatainak ellátását (végrehajtását) szolgáló, a kiadási előirányzatokat terhelő fizetési vagy más teljesítési kötelezettség vállalása (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) vagy ilyen követelés (bevételi előirányzat teljesítése érdekében történő) előírása - törvényben meghatározott kivétellel - a költségvetési szerv vezetőjének vagy az általa megbízott személynek a hatáskörébe tartozik. A kifizetések teljesítése előtt elengedhetetlenül fontos az arra jogosult ellenjegyzése, utalványozása. Egyrészt ezzel valósul meg annak vizsgálata, hogy a költségvetési szervnél rendelkezésre áll-e a kifizetéshez szükséges fedezet, másrészt pedig annak igazolása, hogy az adott teljesítés megtörtént, tehát intézkedni lehet (kell) a kifizetés érdekében. Ezen ellenjegyzések, igazolások után kerülhet sor a pénzügyi rendezésre, amely átutalási megbízás alapján is megvalósulhat. Kétségtelen, hogy a kiutalás teljesítésének időpontja az a nap, amikor a költségvetési szerv számláját megterhelték, azonban ezt megelőzi az átutalási megbízás kiállítása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 329
Kapcsolódó tárgyszavak: ,