Külföldi kiküldetés elszámolása

Kérdés: Az alábbi, külföldi kiküldetés elszámolásával kapcsolatosan kérjük szíves állásfoglalásukat. Egy kollégánk külföldi kiküldetésen vett részt Lengyelországban, 2020. 01. 08-án. Az akkor érvényben lévő, ideiglenes külföldi kiküldetésekre vonatkozó belső szabályzatunk szerint valutaellátmányt nem vehetett fel terem bérlésére, így azt a forintpénztárból forintban, elszámolásra kiadott előleg formájában biztosítottuk 2020. 01. 07-én részére. 2020. 01. 07-én a felvett 231 000 forintot a kiküldött kolléga egy pénzváltónál 82,80 Ft/PLN árfolyamon beváltotta złotyra (228 528 Ft/82,80 Ft/PLN = 2760 PLN), melyről leadta az elszámoláskor az átváltás dokumentumát. Lengyelországban kifizette a terembérletről szóló számlát 1845 PLN összegben, a számla teljesítési ideje: 2020. 01. 08. A kiküldetést követő 9 nappal a megmaradt 915 złotyból 2020. 01. 17-én, 74,50 Ft/PLN árfolyamon 910 złotyt visszaváltott Ft-ra (910 PLN × 74,50) 67 795 Ft összegben, melynek bizonylatát szintén leadta. A kiküldetés költségének elszámolásakor a számla összegét a 2020. 01. 07-i valutavásárlás bizonylatán szereplő árfolyammal számoltuk át forintra, figyelembe véve a pénzváltás költségét is (1845 PLN × 82,80 PLN/Ft = 152 766 Ft + 3400 Ft = 156 166 Ft). Álláspontunk szerint a 2020. 01. 07-ei valutavásárlás árfolyamát figyelembe véve 156 166 forint összeg számolható el költségként, így a felvett 231 000 forint előleg összegéből a terembérlet és a pénzváltás 156 166 forint összegét levonva a visszafizetendő összeg 74 834 forint. A kiküldött kolléga viszont a visszaváltáskori árfolyamon (2020. 01. 17.) szeretné visszafizetni a fel nem használt 910 złotyt 910 PLN × 74,50 Ft/PLN = 67 795 Ft összegben. Kérjük mielőbbi szíves állásfoglalásukat az elszámolás során alkalmazandó árfolyamokra, illetve a visszafizetendő forintösszegre vonatkozóan!
Részlet a válaszából: […] ...indokoltan merült fel. Tehát a munkáltató érdekében történő kiadással kapcsolatos bármilyen többletköltség, így akár az átváltásból eredő árfolyamveszteség nem hárítható át a munkavállalóra.Az a munkáltató szervezet döntési körébe tartozó kérdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Külföldön igénybe vett szállás és étkezés

Kérdés: Intézményünk Romániába szervezett szakmai kirándulást. A kapott szolgáltatási számlákat, étkezés, szállás, 5%-os román áfával számlázták, és román lejben fizették ki. A számlákat átváltás után áfásan (ha áfásan, akkor milyen %-kal) vagy bruttó módon kell-e lekönyvelni?
Részlet a válaszából: […] A Romániában igénybe vett szállás és étkezés teljesítési helye a Héa-irányelv 45. cikke szerint ott van, ahol az ingatlan fekszik. Az éttermi és egyéb vendéglátóipari szolgáltatások nyújtása esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Külföldi kiküldetés napidíjának forintban történő juttatása

Kérdés:

Valutapénztárral nem rendelkező költségvetési szerv vagyunk. Külföldi kiküldetés esetén a dolgozók költségeik fedezésére forintban előleget kapnak. Kérdésem, hogy a valutaváltás-ról hozott bizonylat alapján elszámolható-e a valutaváltás költsége, illetve az átváltással járó árfolyam-különbözet?

Részlet a válaszából: […] A munkáltató köteles a munkavállalónak (közalkalmazottnak, közszolgálati tisztségviselőnek) azt a költségét megtéríteni, amely a jogviszony teljesítésével indokoltan merült fel. A külföldi kiküldetéssel kapcsolatban tehát a magánszemély a költségei fedezetére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Forintszámláról devizaszámlára átvezetés

Kérdés: Önkormányzatunk egy olyan társulást tart fenn, melyhez egy forintszámla és két devizaszámla kapcsolódik. A forintszámlát egy takarékszövetkezetnél, míg a két devizaszámlát egy banknál vezeti önkormányzatunk. A projekt már lezárult, a devizaszámlákat megszüntetni még nem lehet. A forintszámláról havonta utalás történik a devizabankköltségek fedezésére. A takarékszövetkezet a bankkivonatán szerepelteti az előjegyzett jutalékot és az átváltási árfolyamot. A bank a devizaszámla-kivonaton csak a jóváírt deviza összegét tünteti fel, az árfolyamot nem. Intézményünk a napi MNB-árfolyamon váltja át az adott devizát. Első kérdésem ezzel kapcsolatosan az lenne, hogy helyes-e, ha az MNB-árfolyamot használjuk, vagy az adott hitelintézet napi árfolyamán kellene rögzítenünk a jóváírást? A takarékszövetkezet által átutalt forintösszeg több, mint a devizaszámlán jóváírt utalás. Ezt az árfolyam-differenciát hogyan kellene kimutatni a könyvelésben?
Részlet a válaszából: […] Ez a gazdasági esemény átvezetés, és majd csak ezt követően a devizaszámláról történik a fenntartási költségek utalása (devizabankköltségek), azaz ekkor lesz kiadás.A költségvetési elszámolási számláról átvezetés a devizaszámlára (kivéve hosszú vagy rövid...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 3.

Árfolyamnyereség

Kérdés: Hogyan történik a forintszámlánkra érkező összeg árfolyam-különbözetének számviteli elszámolása abban az esetben, ha a szerződésben a szolgáltatás ellenértékét forintértéken határozták meg, a forintszámlát euróban egyenlítették ki, és a pénz átváltását a tranzakció menetében a bank végezte?
Részlet a válaszából: […] ...az utalást, és az az Önök bankszámlájára már forintban érkezik. Az Önök esetében a forintszámlát euróban egyenlítették ki.A pénz átváltását a tranzakció menetében a bank végezte. Ilyen esetben nem keletkezhet árfolyam-különbözet. Az utalás indításakor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

EU-s pályázat keretében külföldi pénznemben kiállított számla forintra történő átváltása

Kérdés: Önkormányzatunk EU-s pályázatot nyert. A szállítói számlák kiegyenlítése euróban történik. A számlák értékét könyveléskor milyen árfolyamon kell átszámítani forintra, a számlavezető pénzintézetünk vagy az MNB középárfolyamán?
Részlet a válaszából: […] ...a pályázati kiírásban kerül meghatározásra adevizás tételek forintra történő átváltása. Amennyiben a pályázat kiírója ezt nem határozza meg, akkor aköltségvetési szervnek a számviteli politikájában kell meghatároznia a külföldipénznemben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 20.

Devizaszámla

Kérdés: Önállóan gazdálkodó intézményünk egy pályázaton több ezer eurót nyert, melyre euróalapú devizaszámlát kellett nyitnunk. A gazdasági események könyvelése forintban történik, hogyan és milyen főkönyvi számlákra? Árfolyamveszteség vagy árfolyamnyereség esetén hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...forintértéket az eszközökés források értékelési szabályzatában rögzítettek szerint kell meghatározni. Adevizakövetelés átváltása forintra és a forintösszeg jóváírása az elszámolásiszámlán a pénzintézeti értesítő alapján a következő: ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 1.

Gépkocsi hivatali célú használata

Kérdés: Intézményünk önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező önkormányzati költségvetési szerv. Gépkocsit hivatali célú használatra nemrégiben kaptunk, de a pontos elszámolásban még bizonytalanok vagyunk. Eddig jelentkező gondjaink a következők: 1. Ritkán külföldi útjaink is előfordulnak, de az ott vásárolt üzemanyagról a nálunk használatos bizonylattól eltérő dokumentumot állítanak ki. Hogyan kell forintban szabályosan elszámolni a külföldön vásárolt üzemanyagot? 2. Belföldi forgalomban üzemanyag-megtakarítás esetében milyen módon kell vagy lehet juttatásban részesíteni a gépkocsivezetőt, annak milyen szja-vonzata van, illetve üzemanyag-túllépés esetén mi a teendő? Van-e ún. túllépési határ, amitől már szankciót kell alkalmazni? Fentieken kívül esetenként rendezvényeinken külföldi állampolgárságú előadók is közreműködnek, amiért előadói díjat kapnak. Ezenfelül utazási költségtérítésben részesíthetők-e? Ha a válasz igen, akkor milyen formában? Információnk szerint az ottani szolgáltatók számlát intézményünk részére nem állítanak ki. Az előadók csak az adott országra vonatkozó jeggyel tudnának elszámolni, de azt visszautazás miatt nem is tudják leadni. A külföldi fizetőeszközben vásárolt jegyet hogyan lehet szabályszerűen forintban kifizetni?
Részlet a válaszából: […] ...figyelembe venni. Ha a magánszemély a kiadást külföldi pénznembenfizette ki, és a forintnak a külföldi pénznemre történő átváltásánál (apénzintézet által) alkalmazott eladási árfolyamról bizonylattal rendelkezik,akkor döntése szerint (az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 7.

Idegen pénzeszközök között szereplő devizaszámla kamatának elszámolása

Kérdés: 2003. évben a 368-48882 számlára könyveltük a devizás beruházásainkat. 2004-ben a számlán kamatjóváírás és a számla megszűnése miatti átvezetés szerepel. Kérem, hogy részletesen levezetni szíveskedjék a kamatjóváírás, az átvezetés és az átváltás miatti különbözet könyvelését a 368, 48882, 3521 (574217) számlákon.
Részlet a válaszából: […] A könyvelési tételek összegének meghatározásakor az Szt. 60.§-ának (1) és (4) bekezdésében foglalt előírásokból kell kiindulni. "... a devizaszámlára kerülő devizát ... a bekerülés napjáravonatkozó ... devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 11.