Kiküldetéssel összefüggő autópálya-használati díj elszámolása

Kérdés: Az autópálya-használat díját melyik főkönyvi számra, az 5622 Kiküldetés, vagy az 5722 Díjak, egyéb befizetések között kell könyvelni, ha kiküldetéssel kapcsolatosan kerül elszámolásra a felmerült költség? Az NGM által kiadott Útmutató az 5722 Díjak, egyéb befizetéseknél emeli ki, és a kiküldetésnél nem.
Részlet a válaszából: […] Az elemi költségvetésről szóló 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az elemi költségvetés űrlapjait, míg a 2. számú melléklet a nyomtatványgarnitúra összeállításához szükséges útmutatót.Az Útmutató a 03. űrlap 61. sorában az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.
Kapcsolódó címkék:  

Autópálya-matrica elszámolása

Kérdés: Keletkezik-e adófizetési kötelezettsége az intézetnek akkor, ha az autópálya-matricát elszámolja abban az esetben is, amikor azt olyan gépkocsihoz vásárolják, amely az egyik munkatársnak a saját tulajdona, de hivatali célból is használja?
Részlet a válaszából: […] A munkatársuk saját (bérelt vagy kölcsönvett)személygépkocsijának hivatali célú használatára tekintettel vásároltautópálya-matrica (bérlet) árának a magáncélú használattal arányos része után2005. évben az intézetnek kell a természetbeni juttatásokra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 16.

Éves autópályadíj elszámolása

Kérdés: Milyen költségnek minősül az autópálya-használat előre megfizetett éves díja?
Részlet a válaszából: […] A PM 2002. évben közzétett, a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak összeállítására szolgáló "Tájékoztató"-jában (24. oldal) foglaltak szerint az autópálya díja a szállítási szolgáltatások közé tartozik.Az Szt-vhr. 9. melléklete szerint az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.