Autópálya-matrica elszámolása

Kérdés:

Keletkezik-e adófizetési kötelezettsége az intézménynek (illetve költségként elszámolható-e) a megvásárolt éves autópálya-matrica után akkor, ha a számla az intézmény nevére szól, de a dolgozó tulajdonában levő személygépjárműhöz vásárolták, abban az esetben, ha a dolgozó időközönként hivatali célú kiküldetésre is használja a matricát? Kifizethető-e az autópálya-matrica díja teljes mértékben abban az esetben, ha a dolgozó 10 napos matricát vásárol, de hivatali célra csak 1-2 napon használja?

Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 4. §-a 2a) bekezdésének a) pontja szerint nem keletkezik bevétel valamely személy által a tevékenységében közreműködő magánszemély részére biztosított olyan dolog (eszköz, berendezés, jármű, munkaruházat stb.) használatára, szolgáltatás (világítás,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Szakmai konferenciával kapcsolatos utazási és szállásköltségek megtérítése

Kérdés: Az egyik intézményvezető 2 napos szakmai konferenciára utazott. Az általa leadott kiküldetési rendelvény tartalmazza az utazással kapcsolatos és a szállásköltségét is, mert az ország távolabbi helyén rendezték meg a konferenciát. A szállásról hozott egy számlát, amely az intézmény nevére szól, és az intézmény bankkártyájával fizette ki. Az autópálya-matricát úgyszintén az intézmény bankkártyájával fizette ki. Ezek a tételek is szerepelnek a kiküldetési rendelvényén. Mely tételek szerepelnek helyesen a kiküldetési rendelvényen? Csak azok, amelyeket ki kell a munkavállaló részére fizetni, vagy a kiküldetéssel kapcsolatos összes felmerült költség, még azok is, amelyeket intézményi bankkártyával kifizetett? A szállás és az autópálya-matrica kiegyenlítése megjelenik az intézmény bankkártyához kapcsolt számla kivonatain. Hová kell könyvelni a két bankkártyával kifizetett tételt? Le kell-e számfejteni ezeket a tételeket (szállás, autópálya-matrica) kiküldetésként, ha bankkártyával az intézmény már kifizette? Mely rovatokra kell könyvelni ezeket a tételeket?
Részlet a válaszából: […] ...az, annak érdekében, hogy a magánszemélynél ezzel összefüggésben ne keletkezzen jövedelem.A két bankkártyával kifizetett tétel (autópályadíj, szállásdíj) dologi költségnek minősül, azokat nem kell számfejteni.A kiküldetési rendelvény alapján fizetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Kiküldetéssel összefüggő autópálya-használati díj elszámolása

Kérdés: Az autópálya-használat díját melyik főkönyvi számra, az 5622 Kiküldetés, vagy az 5722 Díjak, egyéb befizetések között kell könyvelni, ha kiküldetéssel kapcsolatosan kerül elszámolásra a felmerült költség? Az NGM által kiadott Útmutató az 5722 Díjak, egyéb befizetéseknél emeli ki, és a kiküldetésnél nem.
Részlet a válaszából: […] Az elemi költségvetésről szóló 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az elemi költségvetés űrlapjait, míg a 2. számú melléklet a nyomtatványgarnitúra összeállításához szükséges útmutatót.Az Útmutató a 03. űrlap 61. sorában az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

Autópálya-matrica elszámolása

Kérdés: Keletkezik-e adófizetési kötelezettsége az intézetnek akkor, ha az autópálya-matricát elszámolja abban az esetben is, amikor azt olyan gépkocsihoz vásárolják, amely az egyik munkatársnak a saját tulajdona, de hivatali célból is használja?
Részlet a válaszából: […] A munkatársuk saját (bérelt vagy kölcsönvett)személygépkocsijának hivatali célú használatára tekintettel vásároltautópálya-matrica (bérlet) árának a magáncélú használattal arányos része után2005. évben az intézetnek kell a természetbeni juttatásokra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 16.

Autópályadíj adókötelezettsége

Kérdés: Az intézet személygépkocsiját az intézet igazgatója magáncélból (munkába járásra) is használhatja. Az útnyilvántartás alapján kimutatott magáncélú használat miatt az igazgató minden hónapban térítést fizet az intézetnek. Az intézethez több vidéki intézmény is tartozik, olyanok is, amelyek autópályán közelíthetők meg. Miután az igazgató rendszeresen (előfordul, hogy heti több alkalommal is) látogatja az intézményeket, az említett autópálya használatára jogosító éves bérletet (matricát) vásárolt az intézet. Kérdésünk, hogy emiatt keletkezik-e adókötelezettsége valakinek.
Részlet a válaszából: […] Ha az intézet vezetője az Szja-tv. 70. § (12) bekezdésébenfoglalt rendelkezések szerint megtéríti a magáncélú használatot, akkor azautópálya használatára jogosító matrica miatt nincs további adókötelezettségesem neki, sem az intézetnek. (A cégautóadó megfizetése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 22.

Éves autópályadíj elszámolása

Kérdés: Milyen költségnek minősül az autópálya-használat előre megfizetett éves díja?
Részlet a válaszából: […] A PM 2002. évben közzétett, a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak összeállítására szolgáló "Tájékoztató"-jában (24. oldal) foglaltak szerint az autópálya díja a szállítási szolgáltatások közé tartozik.Az Szt-vhr. 9. melléklete szerint az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.