Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott befejezetlen beruházás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: A mérlegkészítés időpontját követően feltárt hibák javítása

Kérdés: Előző évről a befejezetlen beruházások között, 151-es főkönyvön hagyott a korábbi könyvelőnk olyan tételeket, amelyek nem beruházási tételek (pl. nyomtatópatron, projekt-előkészítés, kötelező nyilvánosság biztosítása). Ezeket hogyan tudom szabályosan kivezetni a 151-ről?
Részlet a válaszból: […]számvitelben a bevételek és kiadások téves rovaton történő nyilvántartásba vétele a mérlegkészítés időpontját követően nem javítható. A mérlegkészítés időpontját követően - az 54/A. §-ban felsorolt szervek által feltárt hibák javításai kivételével - a pénzügyi számvitelben az eredményszámlákat is érintő hibákat az eredményszámlákon történő könyveléssel kell javítani. A hibajavítás során figyelemmel kell lenni arra, hogy azok elérik-e a jelentős összegű hiba értékhatárát. A jelentős összegű hibákat az éves könyvviteli zárlatot megelőzően át kell vezetni a 414. Felhalmozott eredmény könyvviteli számlára, és a jelentős összegű hibákat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5238
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Befejezetlen beruházás aktiválása

Kérdés: 2016-ban kimaradt az aktiválásból egy tétel. Mi a teendőnk ebben az esetben? Milyen dátummal aktiválhatjuk?
Részlet a válaszból: […]egyidejűleg el kell kezdeni az értékcsökkenési leírást. A lezárt évekbe már nem lehet belekönyvelni, ezért a tárgyévi könyvelés keretében kell a tárgyi eszköz aktiválását elvégezni. Az aktiválást azzal a dátummal kell elvégezni, amikor az eszközt ténylegesen használatba vették, és attól a naptól számítva az állományba vétel napjáig ki kell számolni az időarányos értékcsökkenési leírást, és a korábbi évek értékcsökkenési leírását évente évszámmal megjelölve kell könyvelni, annak érdekében, hogy a tárgyévi hibahatások követhetők legyenek. Ezt követően az értékcsökkenési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5130

3. találat: Befejezetlen beruházás

Kérdés: Intézményátadás történt 2016-ban a részünkre. A könyvelés és az előző évek felülvizsgálata során kiderült, hogy a folyamatban lévő épületberuházást az ellenőrzés során nem fogadták el, és károkozás is történt. Bírósághoz fordult az intézmény. A könyvelésben az érkezett számlákat rögzítették K71-en, és azonnal aktiválták is. Az értékcsökkenés elszámolása azóta is folyamatban van. Ezt a befejezetlen beruházás között kellett volna nyilvántartani. Hogyan lehet a könyvelésben helyrerakni?
Részlet a válaszból: […]bruttó összeget a befejezetlen beruházások közül vissza tudják minősíteni befejezetlen beruházássá. Mindez a mérleget módosítani fogja. Ha a beszámolóban ez jelentős összegű hibát jelent, akkor közbülső beszámolót kell csinálniuk.Jelentős összegű hiba: ha a hiba megállapításának évében, az ellenőrzések során ugyanazon költségvetési évet érintően megállapított hibák, hibahatások együttes (előjeltől független) összege eléri vagy meghaladja a költségvetési év mérlegfőösszegének 2%-át, vagy százmillió forintot.A téves,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4377

4. találat: Befejezetlen beruházás

Kérdés: Egy városi önkormányzattal - stadionfejlesztés céljából - támogatási szerződést kötöttünk. A támogatás teljes összege előleg, az első részlet kifizetése megtörtént, a második részletre a kedvezményezett jogosulatlan maradt. Módosítási kérelmet a szakmai teljesítés határidejének meghosszabbítására nem adott be, ezért a támogató javaslatot tett a kedvezményezett részére a támogatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére, felhívta továbbá a kedvezményezettet a rendelkezésre bocsátott támogatással való elszámolásra. Az elszámolást a kedvezményezett benyújtotta, és a számlák alapján a stadion tervdokumentációja készen van. A kiviteli terveket az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő kft. valósította meg. A befejezetlen beruházás esetleges selejtezését követően a tervdokumentáció hasznosítható-e még, követelésünk származhat-e abból, ha az önkormányzat a terveket hasznosítaná?
Részlet a válaszból: […]Áhsz. 17. §-ának (5) bekezdése és az Szt. 53. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy már nem hasznosítható. A selejtezés egyúttal nem kell, hogy megsemmisítést is jelentsen. Ha az önkormányzat a terveket megőrzi, és később hasznosítani akarja, és a támogató nem korlátozta az önkormányzat hasznosítási jogát, akkor az önkormányzat értékesítheti. Ebben az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4264
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Befejezetlen beruházás főkönyvi számla alkalmazása

Kérdés: A 2014-es új számviteli törvény szerint egy tárgyi eszköz (pl. laptop) beszerzését hogyan könyveljük? Valóban szükséges mindent előbb befejezetlen beruházásként kezelni, és ezt követően aktiválni, attól függetlenül, hogy azonnal állományba/használatba is kerül? Ha igen, egyformán alkalmazzuk-e a kis és nagy értékű eszközöknél is?
Részlet a válaszból: […]annak értékétől. A pénzügyi számvitelben tehát a tárgyieszköz-beszerzés könyvelési tétele: T 151 - K 4216.A kis értékű tárgyi eszközök beszerzését is minden esetben a 151. Befejezetlen beruházások főkönyvi számlán át kell vezetni.[Jogforrás: az államháztartásban
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3835
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Befejezetlen beruházás selejtezése

Kérdés: Önkormányzatunknál előfordul az az eset, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott beruházások bizonyos okok miatt nem valósulnak meg. Természetesen vannak a projekteket előkészítő költségek (hatástanulmány, tervdokumentáció stb.), amelyeket befejezetlen beruházásként tartunk nyilván az analitikában és a főkönyvi nyilvántartásban. Hivatkozva a 2011. 04. 05-én megjelent, 2870. számú "Befejezetlen beruházás selejtezése" című cikkükre, az a kérdésem, ha az önkormányzat vagyonrendelete nem tartalmazza a befejezetlen beruházás kivezetésének eljárásrendjét, akkor véleményük szerint kell-e közgyűlési engedély arra, hogy a befejezetlen beruházást a könyveinkből kivezessük? Vagy elég a jegyzői engedély (szakosztály feljegyzése alapján) a kivezetéshez?
Részlet a válaszból: […]képviseletének és gyakorlásának rendjéről, az egyes jogkörök gyakorlása átengedéséről rendelkezik. A testületnek arra vonatkozóan kell meghoznia a döntést, hogy a beruházás megvalósításáról lemond-e, illetve arról, hogy az elkészült hatástanulmányt, tervdokumentációt a jövőben kívánja-e hasznosítani vagy sem. Ha nem hasznosíthatók a testület döntése alapján az eddig elkészült munkák, akkor a számviteli szabályok alapján kötelező a kivezetés. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2957
Kapcsolódó tárgyszavak: