Részletre vásárolt telefon

Kérdés: Intézményünk mobiltelefont vásárolt 24 havi részletre, aminek a törlesztőrészlete a havi telefonszámlában jelenik meg. A telefont egy összegben bevételeztük átvételkor az alábbiak szerint a szerződésben szereplő összeggel: T 1311242 - K 9244. A telefon törlesztőrészlete a havi számlákban a K64-es rovatra kerül rögzítésre, amelyet negyedévente kivezetünk a befejezetlen beruházások közül: K 15113 - T 843599. Helyesen járunk el a könyvelésnél?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 55. §-ának (1) bekezdése alapján az adófizetési kötelezettséget a teljesítés keletkezteti. Tekintettel arra, hogy a telefonvásárlás esetében részteljesítések nem lehetségesek, mert a készülék nem osztható, így a számlát a teljes vételárról ki kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

A mérlegkészítés időpontját követően feltárt hibák javítása

Kérdés: Előző évről a befejezetlen beruházások között, 151-es főkönyvön hagyott a korábbi könyvelőnk olyan tételeket, amelyek nem beruházási tételek (pl. nyomtatópatron, projekt-előkészítés, kötelező nyilvánosság biztosítása). Ezeket hogyan tudom szabályosan kivezetni a 151-ről?
Részlet a válaszából: […] ...(2) bekezdése szerint a hiba javításának évében az éves költségvetési beszámolóban is be kell mutatni.Jelen esetben tehát a 151. Befejezetlen beruházások számlán lévő, nem beruházásnak számító tételeket át kell vezetni a dologi kiadások közé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.
Kapcsolódó címkék:    

Befejezetlen beruházás aktiválása

Kérdés: 2016-ban kimaradt az aktiválásból egy tétel. Mi a teendőnk ebben az esetben? Milyen dátummal aktiválhatjuk?
Részlet a válaszából: […] ...kimaradt az aktiválásból a tétel, akkor az valószínűleg azt jelenti, hogy a következő években befejezetlen beruházásként mutatták ki a könyvekben.Az aktiváláskor a megfelelő tárgyi eszköz főkönyvi számlára kell könyvelni az eszközt a befejezetlen beruházás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Befejezetlen beruházás

Kérdés: Intézményátadás történt 2016-ban a részünkre. A könyvelés és az előző évek felülvizsgálata során kiderült, hogy a folyamatban lévő épületberuházást az ellenőrzés során nem fogadták el, és károkozás is történt. Bírósághoz fordult az intézmény. A könyvelésben az érkezett számlákat rögzítették K71-en, és azonnal aktiválták is. Az értékcsökkenés elszámolása azóta is folyamatban van. Ezt a befejezetlen beruházás között kellett volna nyilvántartani. Hogyan lehet a könyvelésben helyrerakni?
Részlet a válaszából: […] ...úgy fogják tudni rendezni, ha visszaírják, de ez a mérlegben változást fog okozni. Majd így a könyvekben megjelenő bruttó összeget a befejezetlen beruházások közül vissza tudják minősíteni befejezetlen beruházássá. Mindez a mérleget módosítani fogja. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Befejezetlen beruházás

Kérdés: Egy városi önkormányzattal - stadionfejlesztés céljából - támogatási szerződést kötöttünk. A támogatás teljes összege előleg, az első részlet kifizetése megtörtént, a második részletre a kedvezményezett jogosulatlan maradt. Módosítási kérelmet a szakmai teljesítés határidejének meghosszabbítására nem adott be, ezért a támogató javaslatot tett a kedvezményezett részére a támogatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére, felhívta továbbá a kedvezményezettet a rendelkezésre bocsátott támogatással való elszámolásra. Az elszámolást a kedvezményezett benyújtotta, és a számlák alapján a stadion tervdokumentációja készen van. A kiviteli terveket az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő kft. valósította meg. A befejezetlen beruházás esetleges selejtezését követően a tervdokumentáció hasznosítható-e még, követelésünk származhat-e abból, ha az önkormányzat a terveket hasznosítaná?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben foglaltak alapján a támogató a kiviteli tervek elkészítését elismerte. Az önkormányzatnak a kiviteli tervek elkészítésére fordított kiadását engedte elszámolni a pályázati pénzből. Ebből következően a tervek az önkormányzat tulajdonát képezik, ő is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.
Kapcsolódó címke:

Befejezetlen beruházás főkönyvi számla alkalmazása

Kérdés: A 2014-es új számviteli törvény szerint egy tárgyi eszköz (pl. laptop) beszerzését hogyan könyveljük? Valóban szükséges mindent előbb befejezetlen beruházásként kezelni, és ezt követően aktiválni, attól függetlenül, hogy azonnal állományba/használatba is kerül? Ha igen, egyformán alkalmazzuk-e a kis és nagy értékű eszközöknél is?
Részlet a válaszából: […] ...tárgyi eszközök beszerzését minden esetben a 151. Befejezetlen beruházások főkönyvi számlán kell elszámolni, függetlenül annak értékétől. A pénzügyi számvitelben tehát a tárgyieszköz-beszerzés könyvelési tétele: T 151 - K 4216.A kis értékű tárgyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.

Befejezetlen beruházás selejtezése

Kérdés: Önkormányzatunknál előfordul az az eset, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott beruházások bizonyos okok miatt nem valósulnak meg. Természetesen vannak a projekteket előkészítő költségek (hatástanulmány, tervdokumentáció stb.), amelyeket befejezetlen beruházásként tartunk nyilván az analitikában és a főkönyvi nyilvántartásban. Hivatkozva a 2011. 04. 05-én megjelent, 2870. számú "Befejezetlen beruházás selejtezése" című cikkükre, az a kérdésem, ha az önkormányzat vagyonrendelete nem tartalmazza a befejezetlen beruházás kivezetésének eljárásrendjét, akkor véleményük szerint kell-e közgyűlési engedély arra, hogy a befejezetlen beruházást a könyveinkből kivezessük? Vagy elég a jegyzői engedély (szakosztály feljegyzése alapján) a kivezetéshez?
Részlet a válaszából: […] ...Ha nem hasznosíthatók a testületdöntése alapján az eddig elkészült munkák, akkor a számviteli szabályok alapjánkötelező a kivezetés.A befejezetlen beruházás kivezetéséről a számvitelről szólótörvény 53. §-a rendelkezik. A kivezetés dokumentálását, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.
Kapcsolódó címke: