Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott befektetett eszközök tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Részesedésvásárlás

Kérdés: Önkormányzatunk vásárolt egy kft.-t, az ügylet költségvetési és pénzügyi számvitel szerinti helyes könyveléséhez kérnénk segítséget.
Részlet a válaszból: […]ellenőrzési lehetőséget érjenek el.A mérlegben forgóeszközök között az értékpapírokon belül kell kimutatni a nem tartós részesedéseket. Az Áhsz. 12. §-ának (11) bekezdése szerint a nem tartós részesedések között az olyan tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket kell kimutatni, amelyeket egy éven belül értékesíteni szándékoznak.Amennyiben tehát nem akarják egy éven belül értékesíteni a vásárolt részesedést, abban az esetben a megvásárolt részesedést a befektetett pénzügyi eszközök között kell kimutatni.Az Áhsz. 16. §-ának (5) bekezdése alapján a gazdasági társaságban való részesedés bekerülési értékét vásárláskor az Szt. 49. §-ának (3) bekezdése szerint kell meghatározni. Ennek alapján a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési (beszerzési) értéke a vásárláskor a részvényért, üzletrészért, egyéb társasági részesedésért fizetett ellenérték (vételár).A költségvetési számvitelben a K65. Részesedések beszerzése rovaton kell elszámolni a részesedés bekerülési értékébe beszámító kiadásokat vásárlás, alapítás esetén, függetlenül attól, hogy azt a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5278
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz

Kérdés: Melyik rovaton kell kimutatni a következő tételeket?
1. Zsákos hidegaszfalt-vásárlás
2. Díszfacsemeték vásárlása
Részlet a válaszból: […]eszköznek, ezen belül egyéb építménynek minősülnek. Amennyiben a telepített fák funkcionálisan összefüggnek, úgynevezett fasort alkotnak, az aktiválás mint fasor történhet. Abban az esetben, ha csak szórványosan egy-egy díszfa ültetése történt, azok különálló tárgyi eszköznek minősülnek, azonban, ha a feltételek fennállnak, és szervezet
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5239
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Márványtábla számvitele

Kérdés: Műemlék jellegű épületre készített és elhelyezett emlék márványtábla könyvviteli elszámolása hogyan történjen?
Részlet a válaszból: […]pontban leírtak teljesülésekor a K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovaton számolják el a kiadásokat.A tárgyi eszköz (immateriális javak) beszerzésének számviteli elszámolása a következő (ha nem saját kivitelezésben készítik el a márványtáblát, hanem rendelés alapján vállalkozótól megvásárolják számla ellenében):1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerinta) Nettó értékT 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaK 05612 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, létesítésére, vagyK 05622 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesítésére, vagyK 05632 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére, vagyK 05642 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítéséreb) Általános forgalmi adóT 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaK 05672 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra2. Előleg a pénzügyi számvitel szerinta) Nettó előleg a kifizetés alapjánT 36511 Immateriális javakra adott előlegek, vagyT 36512 Beruházásokra adott előlegekK 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagyK 33 Fizetési számlákb) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adóT 36411. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolásaK 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagyK 33 Fizetési számlákc) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adóT 36413 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adóK 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek vagyK 33 Fizetési számlákd) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetéseT 8435 Más különféle egyéb ráfordításokK 36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerinta) Nettó értékT 05612 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, létesítésére, vagyT 05622 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesítésére, vagyT 05632 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére, vagyT 05642 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítéséreK 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaT 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaK 05612 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, létesítésére, vagyK 05622 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesítésére, vagyK 05632 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére, vagyK 05642 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítéséreb) Általános forgalmi adóT 05672 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóraK 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaT 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaK 05672 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adórac) Nettó előleg teljesítéskéntT 05613 Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése, vagyT 05623 Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítése, vagyT 05633 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése, vagyT 05643 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítéseK 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámlad) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítéskéntT 05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítéseK 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerinta) Nettó összeg (előleggel együtt)T 11 Immateriális javak, vagyT 151 Befejezetlen beruházásokK 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokrab) Előleg rendezéseT 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokraK 36511 Immateriális javakra adott előlegek, vagyK 36512 Beruházásokra adott előlegekc) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)T 36412 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolásaK 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokrad) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezéseT 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokraK 36411 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolásae) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)T 36414 Más[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5060

4. találat: Licenc meghosszabbítása

Kérdés: Költségvetési szervünk egy vírusirtó biztonsági szoftver licencének meghosszabbítását fizette ki 2019-ben 3 évre előre, 2021-ig. Ebben az esetben hova kell könyvelni a licenc meghosszabbítását? Amennyiben a K61 vagyoni értékű jogok között kell kimutatnom, akkor hogyan kell elhatárolni ahhoz, hogy a pénzügy és a tárgyi eszköz szinkronban legyen? Hogyan történik az ÉCS számítása?
Részlet a válaszból: […]időszakot terheli (például a decemberben felmerülő költség a januárt terheli),- bevételaktív elhatárolások: a bevétel a következő időszakban jelenik meg, de részben vagy egészében a tárgyidőszakot illeti.Passzív időbeli elhatárolások (eredményt csökkentő):- költségpasszív elhatárolások: a költség a következő időszakban merül fel, de részben vagy egészében a tárgyidőszakot terheli (még nincs meg róla a bizonylat, de egy részét előrehozzuk a tárgy-időszakra),- bevételpasszív elhatárolások: a bevételt a tárgy-időszakban elszámoltuk, de az részben vagy egészében a következő időszakot illeti.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásaként kell elszámolni:- a tárgyévben keletkezett (elszámolt) ráfordításokat, amelyek részben vagy egészében a fordulónapot követő évet terhelik, ekkor a már elszámolt költségek összegének csökkentésével egyidejűleg képezhető az aktív időbeli elhatárolás:= a következő évet terhelő, de a tárgyévben kifizetett előfizetési díjak,= a bérbevevőnél a bérleti díj arányosan nem a tárgyévet terhelő részének összege,= kapott kölcsönök, hitelek után a tárgyévben megfizetett, de arányosan a következő évet terhelő kamatok.Halasztott ráfordítások elszámolása:- az ellentételezés nélküli tartozás (kötelezettség)--átvállalás során a véglegesen átvállalt és pénzügyileg még nem rendezett kötelezettség rendkívüli ráfordításként elszámolt szerződés szerinti összege; az elhatárolást az átvállalt kötelezettségnek a szerződés szerinti pénzügyi rendezésekor a teljesítésnek megfelelően kell a rendkívüli ráfordításokkal szemben megszüntetni,- a devizakötelezettség (kölcsön, hitel, szállítói tartozás) devizakészlettel nem fedezett, beruházáshoz kapcsolódó, a mérlegfordulónapi értékelésből keletkező nem realizált árfolyamveszteség; az árfolyamnyereséggel nem ellentételezett árfolyamveszteséget a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni;- ha ennek egy része vagy egésze beruházáshoz vagy vagyoni értékű jogokhoz kapcsolódik, akkor ennél az árfolyamveszteségnél a vállalkozó?élhet a nem realizált árfolyamveszteség elszámolásával; ekkor az árfolyamveszteség teljes egészében felvehető az aktív időbeli elhatárolások közé, és a törlesztőrészlettel arányos összegű realizált árfolyamveszteség kerül visszavezetésre?a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai közé.Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolásaként kell elszámolni:- a pénzkiadásként csak a következő üzleti évben megjelenő tételeket, amelyek az összemérés és a valódiság elve alapján is a beszámolóval lezárt évet kell hogy terheljék,- a bérbevevőnél a tárgyévet követően, utólag számlázott bérleti díj,- a tárgyévet terhelő, de a következő évben számfejtett 13. havi bér, jutalom, prémium és járulékaik,- a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja közötti időszakban érvényesített, de a tárgyévet terhelő késedelmi kamat, kártérítési igény, bírósági költség,- a költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott pénzügyileg rendezett támogatások, juttatások üzleti évben fel nem használt összegét,- a befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt, név-érték felett vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok bekerülési értéke és név-értéke közötti, veszteségjellegű[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5015

5. találat: Jogdíjak könyvelési kérdése

Kérdés: Egyik intézményünk (színház) minden évben Filmszemináriumot szervez, ahol közönség részére filmeket játszanak le, tehát a produceriroda (szlovák) filmvetítés díja címén számláz. Minden esetben immateriális javak közt kell elszámolnunk, vagy lehet dologi kiadásként is? Ha igen, hol? [Összegben 150 EUR (kb. 50 000 Ft).] A?másik ezzel kapcsolatos kérdésünk, hogy konkrét időszakra szóló (2018. 10. 01.-2019. 12. 31-ig) darab lejátszási jogát számlázta ki egy cseh partner, ez 200 000 Ft feletti összeg, immateriális javakra került elszámolásra. Értékcsökkenést ilyen esetben milyen százalékkal számolunk el, nem kellene, hogy 2019. év végéig leírásra kerüljön?
Részlet a válaszból: […]immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket kell besorolni.A kérdéses filmvetítés díját az előzőek alapján akkor kell, illetve lehet immateriális jószágként a befektetett eszközök között szerepeltetni, ha egy évnél hosszabb ideig szolgálja tevékenységüket, vagyis a vetítési jog egy évet meghaladóan illeti meg intézményüket. A konkrét időszakra szóló szerződés nem éri el az egy évet, ezért azt dologi kiadásként kell elszámolni. A szlovák partner esetében a tényleges várható használati idő alapján kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4824
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: 2014 előtt beszerzett eszközön végzett beruházás

Kérdés: Egy 2014 előtt beszerzett eszközön beruházást végeztünk. Az eszközt a régi szabályok szerint az 5-ös számlaosztályon belül költségként számoltuk el, valamint a kis értékű eszközök között mennyiség és érték szerint analitikus nyilvántartásba vettük. 2016. évi beruházást miként aktiválhatjuk arra a 2014 előtt beszerzett eszközre, ami nem az 1-es számlaosztályban van nyilvántartva?
Részlet a válaszból: […]megválaszolásához.Ha a korábban beszerzett csak analitikus nyilvántartásban szereplő eszköz bruttó értékét felveszik egyéb bevétellel szemben a megfelelő eszköz számlára (pl. gép T131 - K 9243), a korábban elszámolt értékcsökkenést pedig egyéb ráfordítással szemben a megfelelő értékcsökkenés számlára, akkor az eszköz bekerül a könyvekbe, de az eredményhatás is, és a mérlegben megjelenő hatás is nulla lesz.Ezt követően a ráaktiválást már meg tudják tenni. Ha az eszköz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4217
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Tojótyúkok és tojások nyilvántartása

Kérdés: Önkormányzatunk a mezőgazdasági START munka keretén belül tojótyúkokat vásárolt. Hogyan tartsuk nyilván a tyúkokat, a termelt tojásokat? Hogyan könyveljük a hozzákapcsolódó költségeket (tápot, gyógyszert... stb.), ha nincs raktár? Kell-e hozzá raktár? A tojásokat hogyan adjuk át/átadhatjuk-e az iskola-óvoda konyhára vagy magánszemélynek? Kell-e, és ha igen, milyen engedély? Ha tojóládát készítenek a közmunkások, akkor azt hogyan vegyük be a nyilvántartásunkba? Van-e valamilyen formanyomtatvány, milyen kötelező elemei vannak, hogyan könyveljük?
Részlet a válaszból: […]meghatározható:- utókalkuláció szerinti közvetlen önköltségen- norma szerinti közvetlen önköltségen.A közvetlen önköltség részét képezik azok a költségek, amelyek:a) az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek,b) az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbác) az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók.Az előállítási költségek között kell elszámolni:- az idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó által biztosított (az idegen vállalkozó felé nem számlázott) vásárolt anyag bekerülési (beszerzési) értékét,- a saját előállítású termék, nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét a vásárolt anyag, a saját előállítású termék tényleges beépítésekor, a szolgáltatásnyújtással egyidejűleg.Nem képezhetik részét az előállítási közvetlen önköltségnek az értékesítési költségek, valamint az elő­állítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb általános költségek.Az állattenyésztés költségeként kell elszámolni az álla­tok gondozásának, tartásának, az állati termékek gyűjtésének, kezelésének költségeit, valamint az álla­tok gyógykezelési, elletési stb. költségeit.Állattenyésztés közvetlen költségei között számoljuk el az alábbiakat:- a feletetett takarmány értékét,- a legelőfenntartás költségeit,- a takarmány-előkészítés költségeit,- az állatgyógyszerek értékét,- az állattenyésztésben használt gépek, berendezések alkatrész-felhasználásának költségeit,- a tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenését,- a vásárolt állatok beszerzési árát,- az állattenyésztésben dolgozók munkabérét, bér jellegű kifizetéseket és a béreket terhelő járulékokat,- értékcsökkenési leírásként az állattenyésztésben használt tárgyi eszközök épüle tek, gépek amorti­zá­cióját,- igénybe vett és egyéb szolgáltatások értékét (például: a biztosítási díjat, a bérleti díjat stb.), valamint- az áttételezett fenntartási, segédüzemi és főágazati költségeket.A bekerülési értéknél, az előállítási önköltség megállapítása során az áfa nem része a bekerülési értéknek. A levonható áfát a 3641-e főkönyvi számra, a le nem vonható áfát az egyéb ráfordítások közé kell könyvelni. A közmunkaprogramokkal kapcsolatos támogatások az önköltséget nem csökkentik, azt bevételként kell elszámolni, és a támogatott költséget teljes egészében figyelembe kell venni az önköltségszámítások során.Az állattenyésztés hozamaként kell elszámolni- a keletkezett állati termékeket,- az állatszaporulatot,- a tömeggyarapodást,- az átminősítésből adódó nyilvántartási árak különbözetét (mindig a fogadó ágazat hozamszámláján).A hozamokat az 571. Saját termelésű készletek állományváltozása számlán kell elszámolni.A tojás készletre vétele az alábbiak szerint történik:- nyilvántartásba vételT 232 - K 571- funkcionális osztályozás szerintT 591 - K 6/7Az állati termékeket akkor is készletre kell venni, ha az önkormányzat nem rendelkezik raktárral. Szükséges azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a romlandó élelmiszerek tárolására vonatkozó előírásokat (hűtés) stb. be kell tartani. A hűtőház vagy hűtőkamra is raktárnak tekintendő.Ha a tojásokat átadják az iskolai, óvodai konyhának, amely feltehetőleg egy másik adóalany intézmény, akkor a számviteli és áfaelszámolás attól függ, hogy ellenértékért vagy térítésmentesen adják át.A térítés nélküli tojás átadásának könyvelése (állati termék kivezetése):- készletcsökkenésT 8632 - K 232, 233- STK rendezéseT 571 - K 572- értékvesztés kivezetéseT 238 - K 8632- STK rendezéseT 572 - K 571Abban az esetben, ha ellenértékért adják át a tojást a konyhának, az értékesítésnek minősül, számlázni kell, és áfás ügylet. Az áfa nélküli ellenértéket bevételként, a felszámított áfát fizetendő áfaként kell elszámolni.A saját termelésű készletet értékesítéskor ki kell vezetni a pénzügyi számvitel szerint:T 571 - K 232T 6/7 - K 591A tojóládákat, ha éven túl használatos tárgyi eszköz lesz, akkor saját rezsis beruházásként kell elszámolni. A saját rezsis beruházás keretében előállított új eszközök után áfafizetési kötelezettség keletkezik az Áfa-tv. 11. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján. A saját elő­állítású eszközt a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezetének B) pontjában foglaltak szerint kell elszámolni a könyvekben.A saját előállítású immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési értékének összetevői:Az eszköz előállítási értékének részét képezik azok a költségek, amelyek- az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek;- az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak;- az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók.Az eszköz előállítása során felmerült költségként kell figyelembe venni:- a közvetlen anyagköltséget;- a közvetlen személyi juttatási költséget;- a közvetlen személyi juttatási költségek járulé­kait, szociális hozzájárulási adót;- az egyéb közvetlen költséget (szállítási és rakodási költség, közvetlen gépköltség).Az előállítási költségek közé tartoznak azok az adott eszközzel közvetlen kapcsolatba hozható, az előállításhoz kapcsolódó általános költségek arányos összegei is, amelyek az adott termékre megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók.Ilyenek:- gépköltségek,- kamatköltségek,- egyéb kisegítő részlegek (üzemek) általános költségei.Az előállítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4061
Kapcsolódó tárgyszavak: ,