Részesedésvásárlás

Kérdés: Önkormányzatunk vásárolt egy kft.-t, az ügylet költségvetési és pénzügyi számvitel szerinti helyes könyveléséhez kérnénk segítséget.
Részlet a válaszából: […] ...társaság megvásárlása részesedésszerzést jelent. A részesedéseket a mérlegben a részesedésszerzés céljától függően a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök között lehet kimutatni. A mérlegben a befektetett pénzügyi eszközökön belül kell kimutatni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.
Kapcsolódó címkék:    

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz

Kérdés: Melyik rovaton kell kimutatni a következő tételeket?
1. Zsákos hidegaszfalt-vásárlás
2. Díszfacsemeték vásárlása
Részlet a válaszából: […] A zsákos hidegaszfalt elszámolása attól függ, hogy beruházásnak, felújításnak vagy karbantartásnak minősül a felhasználása.A fák a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköznek, ezen belül egyéb építménynek minősülnek. Amennyiben a telepített fák funkcionálisan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Márványtábla számvitele

Kérdés: Műemlék jellegű épületre készített és elhelyezett emlék márványtábla könyvviteli elszámolása hogyan történjen?
Részlet a válaszából: […] ...éven túl szolgálja az adott tevékenységet, akkor az Áhsz. 10. §-ának (5) bekezdésében leírtak alapján a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök között kerül kimutatásra, és a K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovaton fogják elszámolni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

Licenc meghosszabbítása

Kérdés: Költségvetési szervünk egy vírusirtó biztonsági szoftver licencének meghosszabbítását fizette ki 2019-ben 3 évre előre, 2021-ig. Ebben az esetben hova kell könyvelni a licenc meghosszabbítását? Amennyiben a K61 vagyoni értékű jogok között kell kimutatnom, akkor hogyan kell elhatárolni ahhoz, hogy a pénzügy és a tárgyi eszköz szinkronban legyen? Hogyan történik az ÉCS számítása?
Részlet a válaszából: […] ...befektetett eszközök között olyan eszközöket szabad megjeleníteni, amelyek 1 éven túl szolgálják a szervezet tevékenységét. Ez a kérdéses eszközre igaz, mivel 3 évre szól a licenc. Az Áhsz. 11. §-ának (2) bekezdése szerint a mérlegben az immateriális javakon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Jogdíjak könyvelési kérdése

Kérdés: Egyik intézményünk (színház) minden évben Filmszemináriumot szervez, ahol közönség részére filmeket játszanak le, tehát a produceriroda (szlovák) filmvetítés díja címén számláz. Minden esetben immateriális javak közt kell elszámolnunk, vagy lehet dologi kiadásként is? Ha igen, hol? [Összegben 150 EUR (kb. 50 000 Ft).] A?másik ezzel kapcsolatos kérdésünk, hogy konkrét időszakra szóló (2018. 10. 01.-2019. 12. 31-ig) darab lejátszási jogát számlázta ki egy cseh partner, ez 200 000 Ft feletti összeg, immateriális javakra került elszámolásra. Értékcsökkenést ilyen esetben milyen százalékkal számolunk el, nem kellene, hogy 2019. év végéig leírásra kerüljön?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a tevékenységet, a működést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. Az Szt. 24. §-ának (2) bekezdése szerint a befektetett eszközök közé az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket kell besorolni.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 6.
Kapcsolódó címkék:  

2014 előtt beszerzett eszközön végzett beruházás

Kérdés: Egy 2014 előtt beszerzett eszközön beruházást végeztünk. Az eszközt a régi szabályok szerint az 5-ös számlaosztályon belül költségként számoltuk el, valamint a kis értékű eszközök között mennyiség és érték szerint analitikus nyilvántartásba vettük. 2016. évi beruházást miként aktiválhatjuk arra a 2014 előtt beszerzett eszközre, ami nem az 1-es számlaosztályban van nyilvántartva?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésre vonatkozóan nem tartalmaz előírást az Áhsz. A befektetett eszközök számviteli elszámolására, nyilvántartására és az értékcsökkenési leírás elszámolására vonatkozó számviteli szabályokból kell kiindulni a kérdés megválaszolásához.Ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.
Kapcsolódó címkék:  

Tojótyúkok és tojások nyilvántartása

Kérdés: Önkormányzatunk a mezőgazdasági START munka keretén belül tojótyúkokat vásárolt. Hogyan tartsuk nyilván a tyúkokat, a termelt tojásokat? Hogyan könyveljük a hozzákapcsolódó költségeket (tápot, gyógyszert... stb.), ha nincs raktár? Kell-e hozzá raktár? A tojásokat hogyan adjuk át/átadhatjuk-e az iskola-óvoda konyhára vagy magánszemélynek? Kell-e, és ha igen, milyen engedély? Ha tojóládát készítenek a közmunkások, akkor azt hogyan vegyük be a nyilvántartásunkba? Van-e valamilyen formanyomtatvány, milyen kötelező elemei vannak, hogyan könyveljük?
Részlet a válaszából: […] ...tojótyúkokat a befektetett eszközök között kell nyilvántartásba venni. Függetlenül attól, hogy egy évnél rövidebb ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet, mert tenyészállatnak minősülnek, mivel leválasztható termékük van.A tenyészállatokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 3.
Kapcsolódó címkék: