Önellenőrzés bejelentése

Kérdés: Független szakértővel átvilágíttattuk a cégünket. 3 évre visszamenőleg átvizsgálta az általános forgalmi adó bevallását, és több időszak tekintetében rossz gyakorlatot tárt fel. A megállapítások nagy részét elfogadjuk, összességében nem nagy összeget érint, de mivel több időszak bevallását kell helyretennünk, a korrekció jelentős kapacitást igényel. Ugyanakkor egy lehetséges adóhatósági ellenőrzés is itt lebeg a fejünk felett. Az Art. néhány éve tartalmazza az "Önellenőrzés bejelentése" intézményt. Jól gondoljuk, hogy a bejelentéssel az ellenőrzést is "ki tudjuk védeni"?
Részlet a válaszából: […] ..."Önellenőrzés bejelentésének" bevezetése azt a cél szolgálja, hogy a feltárt hiányosságok rendbetételére az adózónak rendelkezésére álljon olyan időszak, amelyben az adóhatóság nem vizsgálja a tevékenységét. A bejelentéssel jelezzük azt a szándékunkat, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Építőipari termékek EKÁER-bejelentése

Kérdés: Az EKÁER-bejelentés szabályai lényegesen változtak az év elejével. Jól értelmezzük, hogy a legújabb módosítás ugyan szigorít az egyes építőipari termékek bejelentési szabályainál, de ez mégsem érinti a kockázatibiztosíték-fizetési kötelezettséget? Az új és a régi termékkör között átfedés van, a korábbi termékkörre kell biztosíték, az újra meg nem?
Részlet a válaszából: […] ...kapott az építőipar. A 403/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet - átmeneti jelleggel, kizárólag a veszélyhelyzet idejére - kiszélesíti az EKÁER-bejelentésre köteles termékek körét egyes építőipari termékek tekintetében.Ez azt jelenti, hogy a kormányrendelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Közjegyzői tevékenység folytatása

Kérdés: Egy rendelet alapján az egyéni közjegyzők nem végezhetik tovább tevékenységüket ebben a formában, csak irodaként. Mivel nem átalakulással jönnek létre, ezért nem jogfolytonos? A NAV felé a jogviszonnyal kapcsolatban mit kell jelölni a biztosítottsággal kapcsolatban, mivel más az adószám is?
Részlet a válaszából: […] ...a NAV felé mit kell majd jelölni, érdemes a T1041-es nyomtatvány majdani kitöltési útmutatójában megnézni, ha lesz ezzel kapcsolatban a bejelentésre vonatkozóan speciális rendelkezés.(Kéziratzárás: 2021. 03....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Termékimport áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Egy magyar társaság műanyagipari termékek gyártásával foglalkozik. Egy spanyol céggel termékek gyártását tervezik. Ehhez a spanyol társaság Kínából rendel öntőformát több millió forintos értékben, amelynek ellenértékét a spanyol társaság fizeti meg. A terméket Magyar-országon helyeztetnék szabad forgalomba, mivel azt Magyarországon fogják használni. A magyar társaság nem lesz tulajdonosa az öntőformának, csak a spanyol cég számára gyártanak rajta termékeket. Az öntőforma sorsa a termékek legyártása után a következők szerint alakulhat: termékszámtól függően selejtezés vagy ellenszolgáltatás nélkül a magyar társaságnál marad, esetleg Spanyolországba kerül kiszállításra. A spanyol társaságnak Magyarországon keletkezik-e bejelentkezési kötelezettsége (be kell-e jelentkeznie adóalanyként)?
Részlet a válaszából: […] A Héa-irányelv 60. cikke szerint a termékimport teljesítési helye azon tagállam, amelynek területén a termék a Közösség területére történő belépéskor található. E szabály értelmében tehát a beadványban vázolt importügylet teljesítési helye Spanyolország.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Tombolán történő nyeremény-sorsolással kapcsolatos adminisztratív teendők és adózási kérdések

Kérdés: Ingyen látogatható községi rendezvényen önkormányzatunk tombola lebonyolítását tervezi. Minden, a rendezvényen megjelenő lakos részére térítésmentesen átad 1 db tombolajegyet, amellyel tárgynyereményt lehet nyerni. A tervezett nyereménysorsolásnak milyen szabályai vannak? Milyen adminisztratív és nyilvántartási kötelezettség keletkezik az önkormányzatnál a nyeremények vonatkozásában? Milyen adózási vonzata lesz a nyereményeknek?
Részlet a válaszából: […] ...előtt legalább 10 nappal be kell jelentenie a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnak (SZF). 3000 forintos illetéket kell fizetni a bejelentéssel egyidejűleg. Amennyiben a fenti, együttes feltételek nem teljesülnek, a sorsolás engedély nélkül szervezett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Székhelyszolgáltatás igénybevétele kapcsán keletkező bejelentési kötelezettség

Kérdés: 2017. január 1-jétől székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén az Art. bejelentési kötelezettséget ír elő az ilyen szolgáltatást igénybe vevő adózók számára. Helyes-e az az értelmezés, mely szerint átmeneti rendelkezés hiányában, az újonnan - a jogszabályváltozás 2017. január 1-jei hatálybalépésétől - megkötött székhelyszolgáltatási megállapodás esetében kell ezt a bejelentést megtenni az adózónak?
Részlet a válaszából: […] ...- és határozott idejű jogviszony esetén - megszűnésének időpontját. Az említetteken túl az Art. 23. §-ának (1) bekezdése alapján bejelentési kötelezettség terheli azokat az adózókat is, akik/amelyek 2017. január 1-jén vagy azt követően már meglévő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Közhatalmi tevékenység

Kérdés: Költségvetési intézményként közhatalmi tevékenységet végzünk (alapító okiratban is szerepel). Alaptevékenységünk: tűzvédelem, műszaki mentés, megelőzés, (szak)hatósági tevékenység. Kiegészítő tevékenységeink: pl. magasban végzett munka, fakivágás, vízszivattyúzás. Kisegítő tevékenységeink: például tűzjelző rendszerek felügyelete. Kiszámlázásunk a kisegítő és főként a kiegészítő tevékenységből adódik. 1. Mely tevékenységeink tartoznak a közhatalmi tevékenységek körébe? Csak az alaptevékenység? Az APEH felé történő változásbejelentés miatt az 5 millió forint összeghatár, valamint az áfa hatálybalépésének időpontja megállapításához szükséges az információ. 2. Az 5 millió forintos határba beleszámít a közvetített szolgáltatás (magáncélú telefonbeszélgetések) kiszámlázása?
Részlet a válaszából: […] ...szolgáltatáskénttovábbszámlázott összege is. Az alanyi mentesség az adóalanyt csak arrairányuló választása, és annak előzetes bejelentése alapján illeti meg. Ebbőlkövetkezően, amennyiben ezt nem az adóévet megelőzően, vagy az egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 31.

Szociális intézmény áfanyilatkozata

Kérdés: Szervezetünk szociális karitatív tevékenységet folytat. Fenntartóként idősek gondozását szolgáló bentlakásos intézményt tartunk fenn 2009 áprilisa óta. Az épület műszaki átadásakor, átgondolva az intézmény működését segítő szükséges és lehetséges pénzügyi, gazdasági és szervezési feladatokat, könyvelőnk félreértésből, tévedésből - a sürgető decemberi határidőre tekintettel - bejelentette az intézményt az áfakörbe. Ez a tévedés csak 2009 folyamán vált nyilvánvalóvá számunkra. Van lehetőség arra, hogy az áfa alá bejelentkezést visszamenőleg töröltessük? 2009-ben nem folytattunk áfaköteles tevékenységet, így a tévedésből előállt helyzetben sem tettünk olyan intézkedést, amely akadályát jelentené az áfakörből való kilépésnek. Áfakötelezettségünk súlyos kárt okozhat nonprofit, szociális tevékenységünknek.
Részlet a válaszából: […] ...teljesen egyértelmű számunkra, hogy mit ért a kérdező az"áfakörbe történő bejelentésen". Amennyiben azt értik, hogy 2009. évet megelőzően nemminősült adóalanynak, vagy kizárólag a tevékenység közérdekű vagy egyébjellegére tekintettel adómentes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.

Részben önálló intézmények adószáma

Kérdés: A 2221. kérdésre adott válasz foglalkozik a részben önálló intézmények adószámának lehetőségével. Mi már többször próbálkoztunk önálló adószámot kérni a részben önálló intézményeinknek, de mindig elutasító választ kaptunk. A gond az volt, hogy egy számlaszáma lehet az intézményeknek, ezért ehhez csak egy adószámot tudnak hozzárendelni. Kérem, szíveskedjen segíteni, hogy hol, milyen módon kezdjük el az eljárást!
Részlet a válaszából: […] ...A törzskönyvinyilvántartásban szereplő törzskönyvi szervek az állami adóhatósághozteljesítendő bejelentkezési és változásbejelentési kötelezettségüknek aKincstár útján kell majd, hogy eleget tegyenek.Az új szabályok bevezetésével remélhetőleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 24.